• Menu

0 recente resultaten

Europese wet- en regelgeving

61 berichten

Risico’s van algoritmes? Kijk naar Nederland

Er zijn te veel slechte ervaringen met algoritmen bij overheidsinstanties, schreef onze Nadia Benaissa in een opiniestuk in de NRC. Veranker mensenrechten in de AI-verordening. Het artikel verscheen in de krant van 6 december 2023; lees het hieronder terug.

Tijdlijn Digital Markets Act en Digital Services Act

🔴 LIVEBLOG – De Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA) zijn de nieuwe Europese platformwetten. Deze Brusselse wetten leggen de (grote) platformen regels op, die hen verantwoordelijk te houden en onze digitale burgerrechten beter te beschermen. In dit artikel vind je een overzicht van al ons werk op deze wetten, opgedeeld in de fases van het wetgevingsproces.

Opinie: Schreeuwlelijkerds zijn van alle tijden, het algoritme niet

Regels over wat je wel en niet mag zeggen op het internet? Pas liever het algoritme aan, schrijft beleidsadviseur Lotje Beek in het Nederlands Dagblad. ‘Het pushen van aanstootgevende inhoud is niet echt goed voor de mens en ons wereldbeeld.’

Over de AI-verordening, het wetgevingsproces van de EU en hoe wij ons hiermee bemoeien!

Lotje en Nadia nemen je aan de hand van de AI-verordening mee in het wetgevingsproces binnen de EU en in het werk van Bits of Freedom. Ze leggen uit hoe wij ons hier tegenaan bemoeien, waarom we dat doen en waarom dit ook jou aangaat!

Vijf keer hoera voor de bescherming van mensenrechten bij AI

Groot feest! We hebben gezorgd dat nieuwe AI-regels in Brussel een stuk strenger worden. Nadia vertelt je alles over de vijf belangrijkste verbeteringen en hoe het vanaf nu verder gaat.

Voor Lotje is het elke dag de Dag van Europa!

Speciaal ter gelegenheid van De Dag van Europa beantwoordt onze beleidsadviseur Lotje Beek een aantal vragen over de Europese regels die de allergrootste techbedrijven straks moeten volgen door de invoering van de DSA. Regels waar ook jij vrijwel zeker mee te maken krijgt!

Door wie laat de Europese Commissie zich leiden, als niet door experts?

Nederlandse experts doen heldere aanbevelingen over de bestrijding en het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen. De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, lijken er in niets op.

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan het onderbouwing van het voorstel.

Het Europees Parlement verkiest onze belangen boven die van Big Tech!

Deze week debatteerde en stemde het Europees Parlement over de Digital Services Act: de wet die online platformen regels op moet leggen. We spoorden Europarlementariërs aan om onze digitale burgerrechten beter te beschermen. En dat is gelukt!

Europees AI wetsvoorstel laat zien waarom wij vechten voor een verbod

Het Europese wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie laat precies zien waarom wij vechten voor een verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte.

Beste leden van het Europees Parlement…

De Europese wetgevers onderhandelen nu – in het geheim – aan nieuwe privacyregels rond communicatie op internet. Wij roepen het Europees Parlement op voet bij stuk te houden.

Vier maatregelen om de dominantie van Google en Facebook te ondermijnen

Bits of Freedom bepleit vier maatregelen voor een pluriform communicatielandschap.

Nieuwe regels voor platforms hard nodig, maar missen ambitie

We moeten grip krijgen op platforms, maar deze voorstellen gaan ons dat niet leveren.

Al onze communicatie monitoren in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen?

Waar mag of moet een platform op monitoren in de strijd tegen het online seksueel misbruik van kinderen? De Europese commissie komt binnenkort met een wetsvoorstel.

“Encryptie is belangrijk, maar toch…”

Allerlei overheden willen ervoor ervoor zorgen dat opsporings- en geheime diensten bij versleutelde informatie van internetgebruikers (en ze beweren daarbij oplossingen te bedenken waarmee encryptie niet wordt verzwakt.)

Het uploadfilter is een gegeven, hoe we ermee omgaan niet

Samen met Communia en enkele andere organisaties deden we de Tweede Kamer aanbevelingen voor de implementatie van het zogenaamde uploadfilter.

Bescherm onze digitale communicatie, dat is dringend nodig

Onze regering moet, samen met haar Europese collega’s, haast maken met de herziening van de regels die onze online communicatie moeten beschermen tegen meelezende bedrijven.

Hey, de uploader is er ook nog!

Platforms moeten gedwongen worden om bij het verwijderen van uploads expliciet rekening te houden met de rechten van de uploader, vinden studentonderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Come on government, stand up for us!

The draft bill of the Dutch government, to transpose the Copyright Directive, lacks ambition.

Kom op kabinet, kom op voor ons!

Nederland kan veel meer doen om de schade van het uploadfilter te beperken.

Laat ons het uploadfilter uitleggen!

We hebben de Europese Commissie gevraagd ons te betrekken in de uitleg van de nieuwe regels over auteursrecht.

Godwinlezing 2019: Zijn we klaar voor de strijd?

Nani Jansen Reventlow sprak in ARTIS de Godwinlezing 2019 uit. Ze stelde onder meer de vraag of er nieuwe digitale rechten moeten worden toegevoegd aan de bestaande mensenrechtenverdragen.

Regels over netneutraliteit moeten aangescherpt worden

Als de situatie in Europa één ding laat zien, dan is het wel dat regels rondom netneutraliteit juist moeten worden aangescherpt.

Europees Parlement stemt voor #artikel13. En nu?

Elke upload van je gescand en gekeurd door een commercieel bedrijf: daar zette een meerderheid van het Europees Parlement vandaag haar handtekening onder.

Beschermt #artikel13 gebruikers tegen onterechte content-blokkades?

We merken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid die #artikel13 biedt om bezwaar aan te tekenen tegen een onterechte blokkade van je content. Daarom leggen we graag uit wat er in de wet staat en hoe dit in de praktijk werkt.

Morgen is het debat over #artikel13 en dit kan jij nog doen

Morgen is het langverwachte debat over #artikel13 in het Europees Parlement, en waarschijnlijk ook meteen de stemming. De laatste 24 uur om het internetfilter tegen te houden gaan dus nu in. Dit kan jij doen!

Aftellen tot stemming #Artikel13: kom in actie!

Als liefhebber van het internet is het je vast niet ontgaan: het Europees Parlement stemt eind deze maand over een wetsvoorstel over het auteursrecht. We maakten nog eens een overzicht over de problemen met het voorstel.

Foto: Digital Cinematic

Bezorgde burgers bestoken Europees Parlement over artikel 13

Al meer dan 1200 mensen belden een lid van het Europarlement om een stem tegen uploadfilters te bepleiten.

Alleen het Europees Parlement kan het uploadfilter nu nog tegenhouden

De Nederlandse regering knokt in Brussel keihard voor de belangen van makers, van internetgebruikers en bedrijven.

Foto: Callum Wale

#article13: de zombie die maar niet dood wil

Het nieuwe voorstel voor een internetfilter zal zorgen voor verschraling van het web.

Nederland legt een bommetje onder het voorgestelde internetfilter

We maken een diepe buiging: de Nederlandse regering heeft ervoor gezorgd dat de onderhandelingen over een nieuw internetfilter zijn opgeschort.

Waarom bestaat er geen filter tegen wetsvoorstellen met internetfilters?

Terwijl er nog, achter gesloten deuren, wordt onderhandeld over een internetfilter tegen auteursrechtschendingen, dient het volgende voorstel zich al weer aan.

Is de evaluatie van de netneutraliteitsregels gebalanceerd? De Europese Commissie denkt van wel

De Europese Commissie zegt genoeg maatregelen genomen te hebben om de evenwichtigheid van de evaluatie te waarborgen.

Een kromme wet kun je niet rechtschrijven: het Europees Parlement stemde vandaag voor online censuur

Het beestje wordt niet meer bij naam genoemd, maar de opdracht aan platforms blijft staan en de maatregelen die zij zullen moeten treffen zijn daarmee al bepaald: filteren.

9 misverstanden over “artikel 13” uit de wereld geholpen

Zowel vertegenwoordigers van de copyright-lobby als bepaalde Europarlementariërs beweren dat burgers verkeerd geïnformeerd worden over artikel 13. Ter opheldering maakte EDRi een punt-voor-punt analyse van de aangenomen tekst en verhelderen ze enkele misvattingen die momenteel rondgaan.

Welke Nederlandse parlementariërs stemmen in Brussel vóór en welke tégen censuur?

Het is tijd om opheldering te krijgen over de standpunt van de verschillende politieke partijen.

Can you do independent research with colored glasses?

We ask the European Commission for guarantees regarding the impartiality of their evaluation of the rules on net neutrality.

Kun je met een gekleurde bril onafhankelijk onderzoek doen?

We vragen de Europese Commissie om garanties over de onpartijdigheid van hun evaluatie van de regels rondom netneutraliteit.

September wordt beslissend voor uploadfilter

Het wetgevingsproces rond het uploadfilter illustreert hoe de Europese politici soms beknibbelen op het democratische proces.

Werkgroep Europees Parlement stemt voor uploadfilter: werk aan de winkel!

Eind dit jaar zal het gehele Parlement stemmen – werk aan de winkel dus.

Met het internetfilter heeft klagen geen zin meer – kom in actie!

Waarom blokkeren op basis van de wet, als het ook op basis van de eigen voorwaarden kan?

Voorgesteld internetfilter maakt je monddood: kom nu in actie!

Jouw belang van vrijheid van meningsuiting zal het altijd verliezen van de belangen van het bedrijf. 

Straks wordt een falend internetfilter de baas op het internet – kom in actie!

Er zijn zoveel sprekende voorbeelden van falende filters, dat moeten we niet verder willen uitbouwen.

Voorgesteld internetfilter sloopt jouw vrijheid: kom nu in actie!

Uit ervaringen weten we dat internetfilters veel fouten maken bij de beoordeling van uploads.

In de steigers: Europa’s grootste internetfilter ooit – kom in actie!

Waarom niemand dat weet? Omdat het verstopt zit in een voorstel over auteursrecht.

Wetgever moet veilige digitale infrastructuur afdwingen

Van bedrijven gaat de oplossing niet komen.

Hoe staat het er nu voor met het uploadfilter?

Een update over de stand van zaken rondom het voorstel voor een nieuwe Copyright Directive.

(Bijna) niemand wil dat uploadfilter

Meer dan tachtig organisaties stuurden de beleidsmakers in Brussel een brief met een lange lijst van oproepen om voorstel voor een uploadfilter te schrappen.

Vijf dingen die aan het inzagerecht veranderen

Op basis van de wet heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit recht wordt per 25 mei 2018 geregeld in een Europese verordening. Tijdens mijn stage bij Bits of Freedom onderzocht ik wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor de praktijk. De belangrijkste veranderingen staan hieronder op een rij.

Ook Europese Commissie wil geen beperking of verzwakking van encryptie

De Europese Commissie wil de politie tegemoetkomen, zonder encryptie daarbij te verzwakken of te beperken.

Nederland krijgt alles behalve heldere antwoorden op kritische vragen

Het voorgestelde uploadfilter is niet in strijd met een Europees mensenrechtenverdrag, want daarom.

Europese Commissie verstopt duur rapport rond uploadfilter

Meer dan 2,5 jaar te laat maakt de Europese Commissie een rapport openbaar waaruit blijkt dat het voorgestelde uploadfilter helemaal niet nodig is.

Nederland zeer kritisch over uploadfilter

En terecht, want de voorstellen van de Europese Commissie maken van parodieën op het internet een uitgestorven soort.

Dit najaar: horror uit Brussel

De vertegenwoordiging van de lidstaten van de Europese Unie doet dramatisch slechte voorstellen op het gebied van auteursrecht op internet.

Bedrijven tracken je ook in de fysieke wereld

Je mobiele telefoon verklapt voortdurend overal je aanwezigheid en bedrijven buiten dat uit.

Doorbreek de trackingmuur

Vinden we het oké dat we ons gedwongen digitaal laten uitkleden, analyseren en beïnvloeden? Tijd om de trackingmuur te doorbreken.

Eén stapje vooruit: parlementsleden kritisch over internetfilter

Een belangrijke werkgroep van het Europees Parlement spreekt zich uit tegen het voorgestelde internetfilter.

Voorstel internetfilter dreigt verder verslechterd te worden

En met één telefoontje help je het filter in zijn geheel te voorkomen.

Wie mag content verwijderen en hoe moeten we dat regelen?

Domweg een provider vragen informatie ontoegankelijk te maken is lang niet altijd de meest wenselijke oplossing.

Kiest het kabinet voor internetten zonder meekijkers?

Eerder deze maand presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor nieuwe regels over de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet. Dit vinden wij ervan.

Mobilisatie voor digitale rechten

In een digitale samenleving zijn digitale rechten simpelweg onze rechten. Het betreft ons recht op vrije meningsuiting, ons recht op eerbiediging van een privéleven, en het recht op onze bezittingen. Maar wat als de digitale samenleving faalt om onze traditionele rechten en vrijheden te realiseren, en als vrijheden niet altijd kunnen worden verdedigd binnen het […]