Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning

20 jaar Bits of Freedom

Gezichtsherkenning is technologie waarmee je kan worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gevolgd in de publieke ruimte. Bits of Freedom vindt dat massasurveillance niet thuis hoort in onze straten.

Wat is er aan de hand?

Gezichtsherkenning is in opmars. We zien de technologie op steeds meer plekken om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkt, voetbalstadions, en het gebruik ervan door de politieLees hier wat wij eerder zeiden over gezichtsherkenning door de politie. Ook hebben wij laten zien hoe gemakkelijk het is om zelfLees hier hoe wij dit deden met gezichtsherkenningssoftware en publieke livestreams mensen op straat te identificeren en te volgenLees hier wat de NRC over onze proef schreef. We weten dat de politieLees hier wat wij eerder schreven over CATCH gezichtsherkenning toepast op gewone camerabeelden, maar ook dat zij proeven doet met een verdere toepassing van gezichtsherkenning.

Gezichtherkenning is erg ingrijpend. Daarom roepen Kamerleden op tot regulering, en waarschuwen zelfs grote techbedrijven voor de gevaren ervan. Dan weet je dat er echt iets mis is. Wij maken ons het meeste zorgen over de inzet van gezichtsherkenning als surveillancemiddel in de publieke ruimte.

Waarom maken wij ons zorgen?

De kosten die de inzet van surveillancetechnologie zoals gezichtsherkenning in de publieke ruimte met zich meebrengt zijn te grootLees hier wat wij eerder schreven over de problemen van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. De technologie maakt een grote inbreuk op onze vrijhedenLees hier het onderzoek dat Paula Hooyman hierover bij ons heeft gedaan, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de bescherming tegen discriminatie. In een open en vrije samenleving is het belangrijk dat mensen zich vrij en anoniem door de publieke ruimte kunnen bewegen. Op deze manier kunnen mensen hun geloof belijden, hun stem laten horen, en relaties aangaan, zonder dat de overheid meekijkt.

Gezichtsherkenning is een vorm van biometrische surveillancetechnologie. Biometrie wil zeggen dat kenmerken van je lichaam worden gereduceerd tot meetbare eenheden. Zo worden mensen eigenlijk gemaakt tot wandelende barcodes. Hierbij is het erg belangrijk om te bedenken dat je maar één gezicht hebt, waarvan je de kenmerken niet kunt veranderen en dat je niet thuis kunt laten. Als er eenmaal een barcode aan je gezicht gekoppeld is, ben je daarmee dus altijd te volgen.

Wij vinden dat deze technologie een te grote inbreuk op onze rechten en vrijheden vormt, en onze open en vrije samenleving schaadt. Nu we gezichtsherkenning op steeds meer plekken om ons heen zien, wordt het tijd om op te komen voor onze vrijheden op straat.

Wat is de positie van Bits of Freedom?

Bestaande wetgeving beschermt ons tegen deze vorm van surveillance in de publieke ruimte. Wat ons betreft is dat helder. Daarom hebben wij geen behoefte aan reguleringLees hier meer over waarom we dat denken of een moratorium.

We hebben échte bescherming van onze rechten en vrijheden nodig. Het zou toch gek zijn dat de wetgeving die ons beschermt tegen online tracking wél wordt gehandhaafd, maar wetgeving die ons beschermt tegen constante tracking in de fysieke wereld niet?

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Tweede Kamer zijn aan zet om standpunt in te nemen en opheldering te geven. Daarom roept Bits of Freedom hen op bestaande wetgeving te handhaven en ervoor te zorgen dat onze publieke ruimte vrij blijft van biometrische massasurveillance.

Wat doet Bits of Freedom?

Bits of Freedom voert campagne om onze straten vrij te houden van technology waarmee we worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gevolgd. We agenderen het onderwerp en zorgen voor bewustwording.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.