Communicatievrijheid en privacy zijn fundamentele pijlers van een vrije en veilige informatiesamenleving. We kunnen alleen blijven bestaan door donaties van particulieren, fondsen en bedrijven.

We hanteren een helder financieel beleid met een gezonde mix van inkomstenbronnen. Ten eerste willen we geen overheidssubsidies, alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk van onze inkomsten van individuele donateurs te ontvangen, minimaal een derde van fondsen en maximaal een derde van bedrijfsdonateurs. Daarnaast hebben we liever veel kleine bedrijfsdonateurs dan een paar hele grote, dit zodat zowel de supporter als wijzelf op elk gewenst moment de relatie kan verbreken zonder dat dat direct impact heeft op ons werk.

Individuele donateurs

We krijgen het grootste deel van onze inkomsten van particuliere donateurs. Die steun is niet alleen belangrijk om ons voortbestaan te garanderen, maar laat ook zien hoeveel mensen achter de doelstellingen van Bits of Freedom staan.

Fondsen en projectfinanciering

Bits of Freedom wordt op structurele basis gesteund door zeven fondsen: Adessium Foundation, SIDN, Internet4ALL, Stichting Democratie & Media, Ford Foundation, de Open Society Foundations, Limelight Foundation.

Daarnaast ontvangen we op dit moment projectsteun van:

Bedrijfsdonateurs

Medewerkers van sommige bedrijven vinden het werk van Bits of Freedom zo belangrijk dat zij daaraan een financiële bijdrage wil leveren. Wij accepteren steun uit het bedrijfsleven alleen als daar geen voorwaarden aan verbonden zijn en als we er transparant over kunnen zijn.

Wil je dat jouw bedrijf ook doneert? Dat kan. Bedrijven kunnen al doneren vanaf € 500,- per jaar.

We zijn erg trots dat we worden gesteund door deze tientallen(!) bedrijven.

Wil je met jouw bedrijf ook doneren aan Bits of Freedom?

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag over 2020 staat online. Via de site krijg je toegang tot de documenten en in één keer een overzicht van onze hoogtepunten en van de belangrijkste financiën.

Je kunt via bovenstaande link ook het jaarverslag en de jaarrekening als PDF-bestanden downloaden.

Jaarverslagen van de vorige jaren

De jaarverslagen en jaarrekeningen van de vorige jaren zijn allemaal ook nog steeds beschikbaar: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Bank, KvK, BTW, RSIN en ANBI

 

Bankgegevens

IBAN:  NL73TRIO0391107380 (ten name van Stichting Bits of Freedom)
BIC: TRIONL2U

Triodos
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist

Kamer van Koophandel

KvK nr. 34121286, Amsterdam

BTW-nummer

NL808804169B01

RSIN

8088 04 169

ANBI

Bits of Freedom is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statuten

Bits of Freedom is een stichting, en heeft dus geen leden. Zij heeft een Bestuur, een Bureau en een Raad van AdviesLees meer over het Bestuur, de Raad van Advies en het vaste team. Zij staat onder dagelijkse leiding van een Directeur, die door de het Bestuur wordt benoemd en ontslagen. De dagelijkse en strategische leiding van Bits of Freedom ligt bij de Directeur. Leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, op voordracht van de Directeur. De Raad van Advies is onafhankelijk en adviseert het Bestuur en de Directeur met betrekking tot de strategie van Bits of Freedom.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020. De oude statuten zijn nog steeds beschikbaar en via deze PDF kun je zien wat er allemaal gewijzigd is bij de laatste wijziging.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.