Beste leden van het Europees Parlement…

Al vijf jaar lang wordt er door Europese politici gewerkt aan een aanvulling op de Europese privacyregels, speciaal voor "elektronische communicatie". Het internet, zeg maar. Samen met anderen roepen we het Europees Parlement op om op te komen voor jouw rechten.

Proces van wetgeving

Er wordt al vijf jaar aan deze nieuwe regels gesleuteld. We schrijven er met enige regelmaatHet wetsvoorstel moet wat ons betreft snel worden aangenomen, zonder het eerst af te zwakken. al over. Om goed te begrijpen hoe het nu verder gaat, moet je een klein beetje begrijpen hoe het proces van wetgeving in Europa werkt. Er zijn drie partijen betrokken bij het maken van wetten. De Europese Commissie maakt het initiële wetsvoorstel. Samen met de vertegenwoordigers van burgers (in het Europees Parlement) en van lidstaten (in de Raad van Europa) wordt zo'n voorstel dan aangepast tot het voor iedereen acceptabel is.

Belabberd slecht

Het voorstel van de Commissie voor nieuwe regels rond communicatie op internet was niet bijster goed, maar ook zeker niet slecht. Het wijzigingsvoorstel van het parlement maakt de wet veel sterker. Recent zijn ook de lidstatenEerder vroegen we al onze regering om vaart te maken met de nieuwe regels ein-de-lijk tot hun eigen wijzigingsvoorstel gekomen. Dat voorstel is wat ons betreft belabberd slecht en verzwakt het initiële wetsvoorstel aanzienlijk. Zo willen de lidstaten bijvoorbeeld providers kunnen dwingen om voor hen ons communicatiegedrag langdurig te bewaren, voor gebruik door politie en de geheime diensten. Dat staat bekend als de "bewaarplicht". Dat willen de lidstaten al vele jaren, maar eerdere pogingen werden keer op keer door rechters afgeschoten. Door de regels aan te passen hopen de lidstaten nu toch hun zin te krijgen.

Onderhandeling in het geheim

Nu alle drie partijen een positie hebben ingenomen, gaat er onderhandeld worden. Dat is meestal een soort koehandel achter gesloten deuren. Wat er precies besproken wordt weten we niet, we zien uiteindelijk alleen de uitkomst. Meestal duren deze onderhandelingen een paar maanden, waarna er een compromis op tafel ligt. Als de onderhandelaars het er niet over eens kunnen worden, komt er helemaal geen aanvulling op de privacyregels. Wat voor jou het beste is, is afhankelijk van die onderhandelingen. Wij hebben liever óf hele stevige regels, óf helemaal geen aanvullende regels. Zwakke regels zouden jouw vrijheid teveel verzwakken.

Graag óf hele stevige regels, óf helemaal geen regels. Zwakke regels zouden jouw vrijheid teveel verzwakken

Voet bij stuk

Het is dus belangrijk dat het parlement geen water bij de wijn doet en dat ze op de positie blijft waar ze eerder voor zei te staan. Samen met tal van andere burgerrechtenorganisaties hebben we daarom een brief geschreven aan de leden van het Europees Parlement. In de brief leggen we uit hoe het voorstel van de lidstaten het voorstel van het parlement op belangrijke punten ondermijnt. Anders dan de lidstaten wil het parlement dat gebruikers zelf mogen bepalen of ze getracked worden met cookies. En dat gebruikers niet voor het blok kunnen worden gezet, bijvoorbeeld met een cookiewall. En gebruikers moeten via hun browser kunnen laten weten wat hun voorkeur is, bijvoorbeeld door het meesturen van een zogenaamde "Do Not Track"-header.

Kortom, we vinden het belangrijk dat het parlement zich hard maakt voor de positie die ze eerder innam. Ze moet ervoor zorgen dat de nieuwe wet het beschermingsniveau van de huidige regels niet verlaagt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.