• Menu

0 recente resultaten

Jaarverslag Bits of Freedom 2020

In ons jaarverslag staan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar centraal. Dit zijn de activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben gehad. Lees hieronder het voorwoord of klik door naar het verslag.

Voorwoord

De rechtsstaat is het afgelopen jaar flink op de proef gesteld. Ter bestrijding van de coronacrisis heeft de overheid maatregelen getroffen die vergaande inbreuk maakten op onze rechten en vrijheden. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, de vrijheid van ondernemerschap en het recht om te demonstreren. Ook het recht op privacy werd het afgelopen jaar bevraagd en gewogen. Zoals we op 20 maart schreven, kan het inperken van vrijheden "een groter belang dienen dan het belang dat we met het recht op die vrijheid willen beschermen. Beleid is in die zin altijd een afweging van belangen. Als het goed is, doet het kabinet dat zorgvuldig en transparant."

Wij spelen daarbij ook een rol. Die zien we als drieledig. We moeten ervoor zorgen dat er niet alleen aandacht is voor de kansen van technologische middelen, maar ook voor de risico's die de inzet ervan met zich kan meebrengen. Tegelijkertijd denken we constructief mee met beleidsmakers en volksvertegenwoordigers die onder grote druk snel moeten schakelen. En tot slot informeren we mensen over de maatregelen en hun handelingsperspectief.

De voornaamste maatregelen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden waren de app voor bron- en contactonderzoek en het voorstel om telecomaanbieders te verplichten locatiegegevens van hun klanten te delen. Maar er is meer gebeurd: zorgverleners kregen makkelijker toegang tot jouw medische dossier, de horeca werd verplicht je te vragen naar je gezondheidsstatus en contactgegevens, en we zijn allemaal veel en veel afhankelijker geworden van digitale tools.

We zijn trots op de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan de totstandkoming én controle op deze (voorgestelde) maatregelen. We deden dat met een constructieve houding waar mogelijk, en met scherpe actie waar moest. De ene keer agenderend, de andere keer adviserend.

Door op deze maatregelen onze verantwoordelijkheid te pakken, zijn er ook zaken van onze agenda gevallen. We hadden een grotere bijdrage willen leveren aan nieuwe Europese regels op het gebied van platforms en we hebben de lancering van ons "platformwijsheid"-project "Korte Cursus Manipulatie" uitgesteld tot 2021. Ook ons werk op het gebruik van data en algoritmen door de overheid en de gevaren daarvan voor de rechtsstaat, heeft vertraging opgelopen. En zoals zovelen, zijn ook onze evenementen dit jaar gesneuveld: we hebben jullie gemist bij de Big Brother Awards en de Godwin-lezing.

Ook het recht op privacy werd het afgelopen jaar bevraagd en gewogen.

We gaan 2021 dus in met een volle agenda. Maar als we ook de komende jaren impact willen hebben, moeten we zorgen dat onze organisatie in de basis sterk en veerkrachtig blijft. We willen daarom tot slot twee ontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Ten eerste willen we het hebben over gezond werken. In ons werkveld komt burn-out te vaak voor en het belang van goed werkgeverschap en gezond werken werd het afgelopen jaar extra benadrukt. Het onderwerp staat al een aantal jaar op onze radar en zal de komende jaren nog meer aandacht krijgen.

Ten tweede geven we je graag inzicht in onze financiering. Sinds onze heroprichting iets meer dan tien jaar geleden, is het verkrijgen van structurele steun van individuele donateurs een belangrijk aandachtspunt. Vaste donateurs houden je scherp (dank aan iedereen die het afgelopen jaar hun zorgen, kritiek en kudo's met ons hebben gedeeld) én de donaties stellen ons in staat langetermijnplannen te maken. 2020 is voor veel mensen ook financieel een moeilijk jaar geweest en dat hebben we rond de jaarwisseling gemerkt. We zijn toen aanzienlijk meer donateurs verloren dan in alle jaren hiervoor. Door goed financieel beleid en dankzij de steun van honderden nieuwe donateurs die ons het afgelopen jaar juist wisten te vinden, is dit op korte termijn geen ramp. Maar als de trend doorzet moeten we onze ambities op termijn wellicht afschalen. Terwijl er juist zoveel werk ligt. Ook hier zullen we het komende jaar extra aandacht voor hebben.

We zijn trots op de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan de totstandkoming én controle op deze (voorgestelde) maatregelen.

Maar eerst nog even 2020. In dit jaarverslag staan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar centraal. Dit zijn de activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben gehad. We willen iedereen die ons heeft gesteund - met een donatie, tijd of kennis - van harte bedanken. We kijken ernaar uit om met jullie ook van 2021 een jaar met vele hoogtepunten te maken.

Namens Rejo, Inge, Esther, Lotte, Nadia, Bér en Evelyn

Previous
Next

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag