• Menu

0 recente resultaten

Lidstaten onderhandelen over jouw online privacy: hoe gaat dat uitpakken?

Europese lidstaten onderhandelen over nieuwe regels voor online communicatie: de ePrivacy Verordening. Dat wetsvoorstel moet snel worden aangenomen. Helaas bestaat het gevaar dat het eerst wordt afgezwakt.

In de ePrivacy Verordening worden onze Europese privacyregels toegespitst op "elektronische communicatie". Ons internet zeg maar. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag wanneer een platform mag meelezen met de berichtjes die jij aan je vrienden stuurt. En of bedrijven je doen en laten op het internet mogen volgen met behulp van cookies.

Het wetsvoorstel moet wat ons betreft snel worden aangenomen, zonder het eerst af te zwakken.

De Europese Commissie deed het wetsvoorstel al een paar jaar geleden. (Misschien kun je je herinneren dat we in 2019 onze regering opriepen om een beetje vaartLees hier onze eerdere oproep aan de Nederlandse regering te maken?) We wachten nog steeds tot de regeringen van de lidstaten het eens worden. Als de lidstaten eruit zijn, beginnen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement. Pas daarna kan de wet ingaan. Door de sterke lobby van de grote techplatforms en de opsporingsdiensten gaat het proces heel langzaam en dreigt de tekst erop achteruit te gaan.

Zo overwegen de lidstaten of er niet ruimte moet zijn in de regels voor een nieuwe bewaarplicht voor onze communicatiegegevens. Dat terwijl zo'n bewaarplicht in het verleden meerdere keren door de Europese rechter onderuit is geschoffeld. Daarnaast wil de Portugese voorzitter dat websites jouw browser-instellingen om tracking tegen te gaan mogen negeren.

Kortom, genoeg om je zorgen over te maken. Het wetsvoorstel moet wat ons betreft snel worden aangenomen, zonder het eerst af te zwakken. Samen met enkele andere Europese burgerrechten- en consumentenorganisaties stuurden we een brief aan de regeringen aan de onderhandelingstafel. In de brief leggen we uit hoe een aantal van de nieuw voorgestelde veranderingen slecht uitpakken voor burgers. Het is fijn dat de lidstaten weer werk verzetten op dit belangrijke stukje wetgeving, maar dat mag niet ten koste gaan van jouw rechten en vrijheden.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag