• Menu

0 recente resultaten

Waarom bestaat er geen filter tegen wetsvoorstellen met internetfilters?

We hebben al niet genoeg tijd om het internetfilter voor auteursrechtenschending tegen te houden, en het volgende internetfilter dient zich alweer aan.

Ten onrechte geblokkeerd

Zoals je wellicht weet onderhandelen op dit moment de Europese Commissie, de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en het parlement achter gesloten deuren over nieuwe regelsWe houden ons al langer bezig met dit filter voor het handhaven van het auteursrecht. Het meest controversiële deel van dat voorstel is een zogenaamd uploadfilter: websites moeten elke upload van hun gebruikers controleren op mogelijke inbreuken op het auteursrecht. Dat gebeurt natuurlijk geautomatiseerd, maar we weten al lang dat zulke filters veel legale uploads ten onrechte blokkeren (en veel illegale content missen).

Nóg een internetfilter

Maar de lidstatenLees meer over het voorstel bij onze Brusselse collega's van EDRi zijn nog niet klaar met het censureren van het internet. In Brussel wordt gewerkt aan wetgeving waarmee men denkt effectiever te kunnen optreden tegen de verspreiding van mogelijk terroristische content. Ook in reactie op dit voorstel zetten de lidstaten in op “pro-actieve maatregelen”. Dat betekent dat zij willen dat beheerders van websites elke upload van gebruikers controleren op mogelijke terroristische inhoud. En ja, dit is daarmee weer een voorstel voor een uploadfilter.

Ook dit voorstel schreeuwt om tegengas. We willen immers niet nog meer geprivatiseerde censuur op het internet.

Maar waarborgen ontbreken

Schokkend dat zo’n voorstel gedaan wordt eigenlijk, want de onderbouwing van de noodzaak van zo’n vergaande maatregelen ontbreekt volledig. Ook in deze context zal zo’n filter veel legale uploads ten onrechte blokkeren. In een bijlageHet citaat komt uit het "Impact Assessment" bij het voorstel van de Europese Commissie van het voorstel wordt dan ook opgemerkt dat er “the need [is] for specific safeguards for algorithmic decision making, where biases and inherent errors and discrimination can lead to erroneous decisions”. Maar die effectieve waarborgen ontbreken in het voorstel.

Help ons opkomen voor jouw vrijheid

Ook dit voorstel schreeuwt om tegengas. We willen immers niet nog meer censuur op het internet en zeker niet als dat geprivatiseerd is. Maar tot ons grote spijt moeten wij constateren dat wijzelf dat weerwoord maar moeilijk kunnen leveren. Wij hebben de capaciteit niet. We worden overrompeld met slechte wetsvoorstellen en bovendien willen we soms niet alleen maar reactief zijn. Dat doet pijn, want de impact van zulke voorstellen is enorm. Als dit voorstel ongewijzigd aangenomen wordt, is jouw vrijheid van meningsuiting (nog meer) het bokje. Maar de impact is indirect nog groter: als dit er doorheen komt, dan zien beleidsmakers de ruimte voor nog meer toepassingen van zo’n filter.

Vandaag stemt het Europees Parlement overigens over een rapport dat hieraan gerelateerd is. Het rapport is aangenomen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag