Een verzekering tegen uitblijven van beveiligingsupdates

9 misverstanden over “artikel 13” uit de wereld geholpen

Welke Nederlandse parlementariërs stemmen in Brussel vóór en welke tégen censuur?
DOSSIER: Platformen
DOSSIER: Copyright

Zowel vertegenwoordigers van de copyright-lobby als bepaalde Europarlementariërs beweren dat burgers verkeerd geïnformeerd worden over artikel 13. Ter opheldering maakte EDRi een punt-voor-punt analyse van de aangenomen tekst en verhelderen ze enkele misvattingen die momenteel rondgaan.

Misvatting 1: “Artikel 13 slaat alleen op Google en Facebook.”

Het is zeer onduidelijk beschreven om welke bedrijven het gaat. Europarlementariër Axel Voss, de grootste aanjager van artikel 13, zei zelfs op de Duitse tv (Zapp, NDR TV, 13 juni 2018) niet eens zeker te weten of Google en Facebook er wel onder vielen en dat het aan het Hof van Justitie zal zijn om de reikwijdte van de richtlijn te interpreteren.

Misvatting 2: “Dit gaat alleen maar over video’s en muziek”

Artikel 13 gaat over allerhande content die je maar kunt uploaden: tekst, afbeeldingen, muziek, audiovisueel materiaal en zelfs choreografieën.

Misvatting 3: “In de tekst wordt geen melding gemaakt van uploadfilters”

De tekst verwijst naar:

  • “Maatregelen waarmee werken of ander materiaal onbeschikbaar gemaakt kan worden wanneer dat inbreuk maakt op auteursrechten of gerelateerde rechten” (artikel 13.1): dit komt neer op een uploadfilter
  • relevante informatie verstrekt door rechthebbenden (artikel 13.1a): dit komt neer op een lijst van te filteren bestanden.
  • de implementatie van doeltreffende technologieën (overweging 38): dit komt neer op een uploadfilter.

Misvatting 4. “Het voorstel vermeldt dat het Handvest van de grondrechten van de EU gerespecteerd dient te worden in de overeenkomsten tussen rechthebbenden en internetbedrijven”

Het handvest is bindend tussen lidstaten en de Europese commissie. Het is niet van toepassing op afspraken tussen private partijen.

Misvatting 5. “Er zullen geen persoonsgegevens door de filters worden verwerkt.”

Volgens het voorstel dient er een mechanisme voor klachtenafhandeling te zijn. Maar hoe kunnen gebruikers bezwaar maken dat hun werk gefilterd wordt als het onmogelijk zal zijn om de klager te koppelen aan het gefilterde materiaal?

Misvatting 6. “Memes vallen er niet onder”

De uitzonderingspositie van parodie binnen het auteursrecht is in de verschillende EU landen verschillend vormgegeven en in sommige lidstaten helemaal niet van toepassing. Daarom zullen memes zonder twijfel onder het voorstel vallen en, als het voorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, door zeer gebrekkige algoritmes worden gefilterd.

Misvatting 7. “Overeenkomsten moeten passend en evenredig zijn”

Dit is zeker waar, maar voor wie dan? Begrijpelijkerwijs moeten ze passend en evenredig zijn voor partijen die betrokken zijn bij die overeenkomsten – gebruikers zijn daar echter geen partij in!

Misvatting 8. “De tekst stelt een mechanisme voor klachtenafhandeling verplicht”

Artikel 13 maakt duidelijk dat internetbedrijven hun eigen voorwaarden op kunnen leggen. Die bedrijven hebben daarmee twee keuzes: ze kunnen toegeven dat content van rechtswege gefilterd is en een ingewikkeld en duur klachtenapparaat optuigen, óf ze kunnen filteren op basis van hun eigen algemene voorwaarden en zich zodoende dat geld uitsparen. Een zinnig systeem voor klachtenafhandeling zullen ze niet invoeren.

Misvatting 9. “Er is geen sprake van een algemene monitoringsplicht”

Een algemene verplichting om alle uploads te doorzoeken op miljoenen teksten en audiovisuele bestanden is wel degelijk een algemene monitoringsplicht.

Dit artikel is uit het EngelsLees het originele artikel op edri.org vertaald door Bits of Freedom vrijwilliger Jasper Sprengers.

  1. NEXIT

    Artikel 13 lijkt voor mij op een serieuze poging om vanuit de gecentraliseerde macht de informatiestroom te beheren. Vanuitgaande dat AI in een later stadium ook een handje komt helpen zou betekenen dat er wederom een hoop info wordt gecensoreerd. Iets waar maar een klein groepje baat bij heeft. Zoals bij al dit soort waanzin voorstellen kan je jezelf weer aanvragen, wie “profiteert” hiervan. Om die o zo belangrijke copyright rechten te beschermen, die blijkbaar boven het belang staan van de vrijheid van meningsuiting en oprechte journalistiek. Wie heeft het nu echt voor het zeggen in de EU? Het volk? of dat hele kleine groepje met zijn geweldige plannen die de hele groep zogenaamd ten goede komt… Waarom de Brexit? Om niet mee te doen met deze EU poppenkast. Ik zeg.. NEXIT!

  2. johannes

    fuck artikel 13

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.