• Menu

0 recente resultaten

Is de evaluatie van de netneutraliteitsregels gebalanceerd? De Europese Commissie denkt van wel

Kun je met een gekleurde bril onafhankelijk onderzoek doen, vroegen we de Europese Commissie. Zij meent dat we ons geen zorgen hoeven maken.

Onderzoekers met een gekleurde bril

In een open briefLees hier over onze open brief over de mogelijke belangenverstrengeling aan de Europese Commissie uitten we onze zorgen over het onderzoek naar de werking van de netneutraliteitsregels. Onze zorgen gaan over mogelijke belangenverstrengeling van de juristen die dat onderzoek uitvoeren en het risico op een eenzijdig rapport. De onderzoekers werken namelijk bij het advocatenkantoor Bird & Bird en dat is ook het kantoor dat T-Mobile bijstaat in onze zaak over zero rating.

Geen zorgen, zegt de Commissie

De Europese Commissie reageerde verrassend snel en uitgebreid. In haar reactieHier is het antwoord van de Europese Commissie probeert ze ons te overtuigen dat het allemaal wel snor zit. Zo schrijft de Commissie dat er allemaal regels zijn waar de onderzoekers zich aan moeten houden en die hun onafhankelijkheid zouden moeten waarborgen. De documenten die aan het onderzoek ten grondslag liggen moeten bijvoorbeeld veilig worden opgeslagen, de juristen moeten transparant zijn over de rechtszaken waar ze bij betrokken zijn en toezichthouders moeten kunnen controleren dat ‘alle feiten, casussen en jurisprudentie volledig en juist zijn weergegeven.’

Twijfels over de onafhankelijkheid van zo'n onderzoek kan schadelijk zijn voor het vertrouwen in Europese wetgeving.

Beter risico op voorhand uitsluiten

We waarderen de brief van de Commissie maar denken dat het beter kan.. We hebben de Commissie daarom een nieuwe brief geschreven waarin we twee suggesties doen om mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen. In de eerste plaats zou een onderzoek náár bepaalde regels nooit moeten worden gedaan door een advocatenkantoor dat ten tijde van het onderzoek betrokken is bij een zaak óver die regels. De Commissie beweert dat er dan alleen nog maar onderzoekers met slechts theoretische kennis beschikbaar zouden zijn. Wij denken dat dat wel mee zal vallen.

Als deze eis niet wordt gesteld, dan moet de Commissie er in ieder geval voor zorgen dat de juristen die het onderzoek doen op een andere locatie werken dan hun collega’s die bij een lopende zaak betrokken zijn. Bij het onderzoek naar de netneutraliteitsregels blijken verschillende juristen die het werk voor de Commissie doen op het kantoor van Bird & Bird in Den Haag te werken. En laat dat nou het kantoor zijn waar ook de advocaat werkt die T-Mobile’s belangen behartigt in onze zaak over zero rating...

Benieuwd naar het rapport

Hoewel onze suggesties vooral gaan over het op een zinnige manier onderzoek doen naar de effecten van Europese wetgeving, zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar de evaluatie van de netneutraliteitsregels. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de Commissie de resultaten zal publiceren. Wij zullen er in ieder geval kritisch naar kijken. Want één ding dat uit de evaluatie zou moeten blijken: de huidige regels beschermen ons niet tegen praktijken zoals zero rating.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag