• Menu

0 recente resultaten

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan de onderbouwing van het voorstel.

Bedroevend slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een ingrijpend en dramatisch slecht voorstelOver het voorstel van de Europese Commissie, waarmee de vertrouwelijkheid op het spel staat om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld. En juist omdat kinderen en jongeren zo kwetsbaar zijn, is dat een schokkend probleem. De universiteit in Delft deed onderzoek naar enkele uitspraken van de Europese Commissie die ze deed ter onderbouwing van haar voorstel. Uit het onderzoek blijken drie van de zes argumenten niet te kloppen. Eén van de andere uitspraken is in ieder geval niet voldoende onderbouwd. De resterende twee zijn waar, of op zijn minst aannemelijk. Meer dan de helft van de argumenten houden dus geen steek; dat is echt een bedroevend slechte onderbouwing voor een voorstel dat potentieel de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet afbreekt.

Onmogelijk in de tijd terug

Dat probleem van seksueel misbruik van kinderen is zo ernstig dat het, nog meer dan anders, vraagt om bewezen, effectieve en juridisch duurzame maatregelen. We kunnen onze energie namelijk maar één keer gebruiken. Als we bijvoorbeeld de capaciteit van de politieDe rechercheurs van de afdeling zeden van de politie worden nu al overvraagd besluiten in te zetten op een probleem dat eigenlijk geen probleem is, dan is dat verspilde capaciteit. We kunnen onmogelijk terug in de tijd en de politie opnieuw ergens anders inzetten. Dat maakt dat het onmisbaar is om maatregelen te baseren op feiten. En als we die feiten niet hebben –want dat kan natuurlijk ook goed– dat dan ook dat duidelijk is. Maar maatregelen voorstellen op basis van onwaarheden of halve waarheden, dat is ronduit schadelijk.

We kunnen onmogelijk terug in de tijd en dat maakt dat het onmisbaar is om maatregelen te baseren op feiten.

Verdraaiing van feiten

En die schade wordt alleen maar groter wanneer die maatregelen ernstige inbreuk maken op onze fundamentele grondrechten. Want dat is wat de Europese Commissie wil doen. Eén van de claims van de Europese Commissie is dat materiaal van seksueel misbruik van kinderen steeds minder op websites wordt gedeeld, en steeds vaker in chats. En dat die chats versleuteld zijn, op zo'n manier dat niemand anders dan verzender en ontvanger de berichtjes kunnen lezen. Daarom wil de wetgever die platforms dwingen mee te kijken met hun gebruikers. Maar dat 'probleem' is onvoldoende onderbouwd, aldus de onderzoekers. Zo'n heftige en ongerichte maatregel om op ieders telefoon mee te kijken, is wat ons betreft sowieso niet te rechtvaardigen. Maar het is natuurlijk nog triester wanneer dat gebeurt met een verdraaiing van de feiten.

Gebaseerd op feiten

Wij vinden de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen net zo belangrijk als iedereen. Maar laten we alsjeblieft inzetten op bewezen effectieve maatregelen, die juridisch duurzaam zijn en waar experts achter staan. Maatregelen die vooral op het voorkomen van het misbruik zijn gericht, op de opsporing van de daders en passende hulp voor slachtoffers. En laten we daarbij inzetten op maatregelen die ieders fundamentele grondrechten intact laten. En laten we al die interventies baseren op feiten. Want echte problemen moet je met echte oplossingen bevechten.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag