• Menu

0 recente resultaten

CSAR

De Child Sexual Abuse Regulation (CSAR), ook wel de Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse. Hier lees je alles over het dramatisch slechte wetsvoorstel van de Europese Commissie.

34 berichten

Europees Parlement kritisch op voorstel dat vertrouwelijkheid communicatie op spel zet (2/2)

Het standpunt van het parlement is best goed, maar gebaseerd op een dramatisch slecht voorstel én is slechts het beginpunt van geheime onderhandelingen.

Europees Parlement kritisch op voorstel dat vertrouwelijkheid communicatie op spel zet (1/2)

Na een analyse van het standpunt kun je alleen maar concluderen: ook het parlement is kritisch op de Europese Commissie.

Rondetafel Europees Parlement: laat de Commissie kinderen in de steek?

In het Europees Parlement spraken we over een wetsvoorstel dat ertoe zou kunnen leiden dat al onze online chats worden gemonitord. Bekijk de video hier.

Bits of Freedom aan minister: stem tegen controversieel wetsvoorstel

Wiens belang staat voorop? Dat van bedrijven of dat van kinderen?

Minister wil wat parlement niet wil: ondermijnen van vertrouwelijkheid van communicatie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de vertrouwelijkheid van communicatie beschermt. De minister negeert het parlement en zegt een aangenomen motie niet te willen uitvoeren. Tijd voor een tik op de vingers.

Dutch government has more allies than it realises

The Netherlands claims to be on her own when opposing client side device scanning, while she has more allies than she realizes.

Nederland heeft veel meer medestanders dan ze denkt

Nederland zegt alleen te staan als ze zich tegen client side device scanning zou uitspreken. Niets is minder waar.

The selective hearing of Ylva Johansson

How cool: commissioner Johansson came to receive the people’s choice award of the Big Brother Awards in person. However, it stings a bit, because she is very selective about when and with whom she enters into discussion.

Het selectieve oor van Ylva Johansson

Hoewel het natuurlijk ontzettend vet is dat de Eurocommissaris de publieksprijs van de Big Brother Awards persoonlijk in ontvangst kwam nemen, is het wel problematisch dat ze tot dan toe steeds het gesprek ontweek.

Who does the EU legislator listen to, if it ain’t the experts?

There’s a huge gap between the advice given by experts on child sexual abuse and the legislative proposal of the European Commission.

European Commission must have greater ambition in combating sexual violence

Last year, the European Commission made a far-reaching proposal to protect children against sexual violence. But a study by Delft University shows that there is a lot wrong with the substantiation of the proposal.

Door wie laat de Europese Commissie zich leiden, als niet door experts?

Nederlandse experts doen heldere aanbevelingen over de bestrijding en het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen. De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, lijken er in niets op.

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan het onderbouwing van het voorstel.

Kabinet speelt woordspelletje met Tweede Kamer

De minister van Justitie en Veiligheid legt een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer om encryptie te beschermen half-hartig uit.

Vader post foto van badderend kind. Is dat straks verdacht?

Samen met het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) publiceerden we een opinie in Trouw over het schadelijke voorstel van de Europese Commissie waarmee zij misbruik van kinderen beoogt te bestrijden.

Europol is going to collect a massive collection of porn of European youngsters

You do not help children and young people by making Europol compete with Pornhub.

Europol gaat enorme verzameling porno van Europese jongeren aanleggen

Kinderen en jongeren beschermen tegen seksueel misbruik van kinderen doe je niet door door Europol te laten concurreren met Pornhub.

Sex crimes unit already overwhelmed, and EU lawmakers will only make it worse

Dutch sex crimes investigators are already overloaded. The European Commission has plans that will only make this worse by generating a plethora of, often unjustified, reports.

Zedenpolitie nu al overbelast en de wetgever wil dat alleen maar erger maken

De Nederlandse zedenrechercheurs worden nu al overvraagd. De plannen van de Europese Commissie maken dat alleen maar erger, door een overvloed aan soms onterechte meldingen te genereren.

Waarom het wetsvoorstel tegen online kindermisbruik zeer kritisch moet worden bestudeerd

Vanmiddag is er in de Tweede Kamer een technische briefing over het Europese wetsvoorstel om wil bedrijven kunnen dwingen om ongericht mee te kijken met alle berichtjes die we versturen. Een goed moment voor parlementsleden voor kritische vragen over het vage en desastreuze voorstel.

Google accuses you of child abuse? Impossible! Right?

When technology companies use computes to detect material of sexual abuse of children, mistakes will be made. As a result, innocent users are wrongly accused of child sexual abuse.

Google beschuldigt jou van kindermisbruik? Kan niet! Toch?

Als technologiebedrijven computers gebruiken om seksueel misbruik van kinderen op te sporen, dan gaat dat met enige regelmaat fout. Met als gevolg dat een onschuldige gebruiker ten onrechte van kindermisbruik wordt beschuldigd.

What’s going on in Brussels?

A quick overview of the EU legislative proposals we are involved with, and what to expect.

Wat er in Brussel speelt

De EU is druk bezig met wetgeving over digitale onderwerpen. We maakten een overzicht van de Brusselse wetsvoorstellen waar wij ons mee bezig houden.

Nederland moet nu vertrouwelijkheid van onze communicatie beschermen

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet end-to-end encryptie in tact laat. Dat is een helder signaal aan het kabinet.

Oproep aan Brussel: om kinderen te beschermen is betere wetgeving nodig

Het huidige voorstel van de Europese Commissie is dramatisch slecht en schadelijk voor zo’n beetje iedereen. De Europese Commissie moet beter haar best doen.

European Commission wants to eliminate online confidentiality

The Commission wants platforms and internet providers to do the impossible. With its proposal, it threatens to eliminate confidentiality online.

Europese Commissie wil vertrouwelijkheid op internet opheffen

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden, is technisch onmogelijk. Tenzij we de bescherming van encryptie overboord gooien.

Jouw berichtjes zijn alleen voor jou en je gesprekspartner – en niemand anders

Waarschijnlijk lanceert de Europese Commissie deze week haar wetsvoorstel om de verspreiding van materiaal van seksuele exploitatie van kinderen. Dat is belangrijk, maar we maken ons wel zorgen om de vertrouwelijkheid van jouw chats.

The European Commission might put a stop to end-to-end encryption

The European Commission is working on a bill that requires platforms to monitor all your chats. This would undermine the essence of end-to-end encryption. What’s up with that?

Hoe de Europese Commissie mogelijk een einde maakt aan end to end encryptie

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel dat platformen verplicht om mee te kijken met al jouw chats. Dat ondermijnt de essentie van end to end encryptie. Hoe zit dat?

Tien principes voor wetgeving om kinderen te beschermen

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel dat platformen verplicht om mee te kijken met al jouw chats. Samen met onze Europese collega’s deden we uit de doeken waar zo’n wetsvoorstel aan moet voldoen.

Al onze communicatie monitoren in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen?

Waar mag of moet een platform op monitoren in de strijd tegen het online seksueel misbruik van kinderen? De Europese commissie komt binnenkort met een wetsvoorstel.

Pas maar op met wat iemand anders jou stuurt

Omdat iemand anders je een onsmakelijke foto stuurt raak jij de toegang tot je online accounts kwijt. En daarmee al je foto’s of je administratie. Ver gezocht? Nee, zeker niet.