CSAR

6 berichten

DOSSIER: Freedom of communication

European Commission must have greater ambition in combating sexual violence

Last year, the European Commission made a far-reaching proposal to protect children against sexual violence. But a study by Delft University shows that there is a lot wrong with the substantiation of the proposal.

DOSSIER: Versleuteling

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan het onderbouwing van het voorstel.

DOSSIER: Versleuteling

Kabinet speelt woordspelletje met Tweede Kamer

De minister van Justitie en Veiligheid legt een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer om encryptie te beschermen half-hartig uit.

DOSSIER: Versleuteling

Vader post foto van badderend kind. Is dat straks verdacht?

Samen met het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) publiceerden we een opinie in Trouw over het schadelijke voorstel van de Europese Commissie waarmee zij misbruik van kinderen beoogt te bestrijden.

What’s going on in Brussels?

A quick overview of the EU legislative proposals we are involved with, and what to expect.

Wat er in Brussel speelt

De EU is druk bezig met wetgeving over digitale onderwerpen. We maakten een overzicht van de Brusselse wetsvoorstellen waar wij ons mee bezig houden.