• Menu

0 recente resultaten

Nederland moet nu vertrouwelijkheid van onze communicatie beschermen

De Tweede Kamer stemde met een grote meerderheid voor een motie die het kabinet oproept om end-to-end encryptie in stand te houden. Dat is daarmee ook meteen een heldere opdracht aan het kabinet: houdt het voorstel van de Europese Commissie dat de vertrouwelijkheid van onze communicatie bedreigt tegen.

Motie om encryptie in stand te houden

De Tweede Kamer stemde voor een motie van de Partij voor de Dieren die de regering verzoekt "end-to-end encryptie in stand te houdenDe hele motie lees je hier terug en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen". Het overgrote deel van de Kamer is daar mee eens, alleen de christelijke partijen niet. Dat is driekwart van de coalitiezetelsHet was een van de motie gedaan tijdens het debat over Digitale Zaken, waaronder de VVD. Het is duidelijk dat de Tweede Kamer encryptie ontzettend belangrijk vindt. De conclusies die het kabinet hieruit moet trekken zijn helder.

Nederland moet andere lidstaten overtuigen tegen het Europese voorstel te stemmen. Alleen dat heeft de gewenste impact

Nederland moet tegen Europees voorstel lobbyen

Het aannemen van deze motie met zo'n brede meerderheid betekent dat Nederland zich in Europa tegen het voorstelDit schreven we eerder over het voorstel van de Europese Commissie van de Europese Commissie dat de vertrouwelijkheid van onze communicatie ondermijnt moet keren. Hoewel het voorstel misbruik van kinderen wil bestrijden, is het juist schadelijk voor kinderen en jongeren (en eigenlijk voor iedereen.) Het voorstel dwingt bedrijven om mee te kijken met wat internetgebruikers met elkaar delen via bijvoorbeeld een chat-app als WhatsApp of iMessage. Dat zijn platforms die end-to-end encryptieHoe client side devide scanning de essentie van end to end encryptie ondermijnt toepassen om er voor te zorgen dat alleen de verzender en de beoogd ontvanger de inhoud van een berichtje kunnen lezen. Wel zo veilig. Maar het voorstel van de Europese Commissie dwingt aanbieders een soort van overheidswege opgelegde snuffelsoftware te installeren op de telefoons van haar gebruikers. Daarmee kunnen die bedrijven, en indirect ook anderen, meelezen. Het gevolg: de end-to-end encryptie wordt doorbroken en de communicatie is niet langer gegarandeerd vertrouwelijk.

De motie dwingt het kabinet om tegen zo'n voorstel te stemmen. Maar om dat echt effectief te laten zijn is het belangrijk dat Nederland dat standpunt ook actief uitdraagt. Dat is trouwens conform het eerdere kabinetsstandpuntDat kabinetsstandpunt over encryptie stamt uit 2016. Sindsdien is niet veel veranderd. Daarin staat immers dat verzwakken van encryptie onwenselijk is én dat de regering dat ook internationaal uit zal dragen. Want alleen door andere lidstaten te overtuigen hetzelfde te doen heeft zo'n tegenstem ook echt de gewenste impact. En alleen daarmee voldoet ze aan de opdracht uit de Tweede Kamer.

Minister kan zich deel onderzoek besparen

De minister gaf eerder aan dat zij de "mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleutelde digitale communicatie" onderzoektLees hier wat de minister eerder daarover aan de Tweede Kamer schreef. In het kader van die inventarisatie onderzoeken de ambtenaren ook de voor- en nadelen van het aftapbaar maken van zogenaamde over-the-top diensten. Je moet dan ook hier denken aan diensten als WhatsApp of Signal. Dat deel van de inventarisatie kunnen ze nu wel stoppen. Immers, het is onmogelijk om end-to-end encryptie een klein beetje te verzwakken. Verplicht je dat soort diensten aftapbaar te zijn, dan sloop je onherroepelijk end-to-end encryptie. Dat staat haaks op de oproep in de motie.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet end-to-end encryptie in stand houdt, inclusief driekwart van de coalitie.

Het is hard nodig om goed onderzoek te doen naar de methoden die politie tot haar beschikking heeft om versleutelde informatie te kunnen lezen. Maar blijven zoeken naar manieren om end-to-end encryptie te doorbreken gaat tegen de wens van de Tweede Kamer in.

Brief van de minister

Het kabinet adviseerde de Tweede Kamer vooraf de motie niet aan te nemen ("ontraden", zoals dat in parlementaire taal heet.) De voorsteller van de motie vroeg het kabinet daarom in een brief aan de Tweede Kamer uit te leggen hoe zij aan de motie denkt te gaan voldoen. Als de minister minder dan bovenstaande doet, en dus handelt in strijd met de motie, komen wij zeker in actie!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag