• Menu

0 recente resultaten

Kabinetsstandpunt encryptie is, voor dit moment, mooi standpunt

Dat juist minister Kamp door de Tweede Kamer is gevraagd om het kabinetsstandpunt over encryptie te formuleren is niet zo gek: het vertrouwelijk kunnen communiceren is essentieel voor een gezonde economie. En dat standpunt is – voor dit moment – een bijzonder mooi standpunt.

Cryptografie speelt een sleutelrol

In de brief die het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer stuurde onderkent zij het belang van encryptie voor ieder van ons. Ze stelt terecht dat “cryptografie een sleutelrol speelt in de technische beveiliging in het digitale domein”. Dat geldt dan niet alleen voor bedrijven die er hun bedrijfsgeheimen en klantgegevens mee beschermen, maar ook voor de overheid zelf. Die communiceert immers “in toenemende mate digitaal met de burgers en verleent diensten waarbij vertrouwelijke gegevens worden uitgewisseld.” En omdat je met encryptie je communicatie kunt beschermen, noemt het kabinet encryptie ook belangrijk voor de eerbieding van privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Encryptie is niet "een beetje" te verzwakken

Ook belangrijk is dat de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie inzien dat het niet mogelijk is om encryptie slechts een klein beetje te verzwakken. Het kabinet zegt dat “er geen zicht is op mogelijkheden om in algemene zin […] encryptie producten te verzwakken zonder daarmee de veiligheid van digitale systemen die van encryptie gebruik maken te compromitteren.” Door een achterdeur voor opsporingsdiensten te introduceren “kunnen digitale systemen kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld criminelen, terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten.”

Het kabinet stelt terecht dat “cryptografie een sleutelrol speelt in de technische beveiliging in het digitale domein”

Beschikbaarheid en gebruik van encryptie niet beperken

Moet je niet willen, vindt het kabinet. En daarom komt het kabinet tot het standpunt dat “het op dit moment niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.” Het kabinet zegt ook dat standpunt ook “in de internationale context” te zullen gaan uitdragen. En dat vinden wij een fantastisch standpuntEncryptie is essentieel voor onze democratische vrijheid, innovatie en economische groei, vindt Bits of Freedom. Tenminste, op dit moment.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag