Facebook

65 berichten

DOSSIER: Freedom of communication

Meta interferes with wombs

Meta shows to be anti-abortion and restricts people from sharing and accessing information about abortion pills. On top of that, menstrual cycle apps share users’ data with Facebook. The right to privacy is even more important to women now that Meta is interfering with their uteruses.

DOSSIER: Platformen

Meta bemoeit zich met baarmoeders

Meta laat zien anti-abortus te zijn en beperkt mensen in het verspreiden en verkrijgen van informatie over abortuspillen. Daar komt nog bij dat menstruatiecyclus-apps gegevens van gebruikers delen met Facebook. Het recht op privacy is voor vrouwen nu nog belangrijker, nu Meta zich met hun baarmoeders bemoeit.

DOSSIER: Platformen

Platformen als Facebook en Twitter zullen er straks heel anders uitzien dankzij Brussel

“Dit is een hele grote stap in de richting van een breder communicatielandschap en onafhankelijkheid van Big Tech.”

DOSSIER: Platformen

We kunnen straks eindelijk Whatsapp verwijderen!

“Dit is een hele grote stap in de richting van een breder communicatielandschap en onafhankelijkheid van Big Tech.”

DOSSIER: Platformen

Wat heeft ons publieke debat nodig? Ons advies aan de commissie voor Digitale Zaken.

De Tweede Kamer organiseerde een rondetafelgesprek over de rol van social mediaplatformen. Wij werden gevraagd uitleg te geven over de werking van grote platformen en hun invloed op het publieke debat. Dit was onze bijdrage.

DOSSIER: Freedom of communication

Big-tech’s lobby sets the rules about big-tech in Europe

The enormous lobbying power of these companies means that these companies are also particularly dominant in the creation of rules. Even if those rules are precisely intended to limit the power of those companies

DOSSIER: Platformen

Big-tech lobby bepaalt de regels over big-tech in Europa

De enorme lobbymacht van deze bedrijven maakt dat deze bedrijven ook bijzonder dominant zijn bij de totstandkoming van regels. Ook als die regels juist tot doel hebben de macht van die bedrijven in te perken.

DOSSIER: Freedom of communication

Facebook’s dominance makes it difficult to question the truth

Whoever directs our public debate directs us in our thinking, in our worldview and in our truth. This is why it is so harmful we are dependent on a small number of dominant companies for our public debate online.

DOSSIER: Freedom of communicationDOSSIER: Awareness and action

How one word took an entire organization off the air

The use of a single word, such as “QAnon”, can be a cause for eternal banishment from social media platforms.

DOSSIER: Platformen

Facebooks dominantie maakt het lastig de waarheid te bevragen

Wie ons publieke debat stuurt, stuurt ons in ons denken, in ons wereldbeeld en in onze waarheid. Daarom is het zo schadelijk dat we heel erg afhankelijk zijn voor een klein aantal dominante bedrijven voor ons publieke debat.

DOSSIER: Platformen

Hoe één woordje een hele organisatie uit de lucht haalt

Het gebruik van één enkel woord (zoals “QAnon”) kan genoeg zijn voor een eeuwige verbanning van Facebook.

DOSSIER: Platformen

Google’s oplossing voor de fabeltjesfuik is geen oplossing

Arjen Lubach liet zondag zien hoe sociale media de verspreiding van complottheorieën enorm versterkt. Dat deed hij aan de hand van video’s van Lange Frans. Google’s reactie: we verwijderen de video’s van Lange Frans. Maar dat lost weinig tot niets op.

DOSSIER: Platformen

Als Facebook iets goeds doet, is dat nog altijd matig

Het is goed dat Facebook besloten heeft om racisme en antisemitisme te weren, maar het laat ook weer eens zien hoe dominant het bedrijf is.

DOSSIER: Platformen

Communicatie van de overheid hoort op een website van de overheid

Dat zo’n platform als Facebook zo belangrijk is om een breed publiek te bereiken, laat vooral zien dat het belangrijk is er voor te zorgen dat we minder afhankelijk worden van zulke dominante en machtige platforms.