Doe-het-zelf

Big Brother Awards

Be a Rebel

De Big Brother Awards worden elk jaar georganiseerd door Bits of Freedom. Hiermee vragen we aandacht voor personen, bedrijven en overheden die grove inbreuken hebben gemaakt op de privacy en vrijheid van burgers.

Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards ontleent zijn naam aan de totalitaire leider Big Brother uit het boek 1984 van George Orwell. De eerste Big Brother Awards werden georganiseerd door Privacy International, en worden inmiddels in vele andere landen uitgereikt. Wij nemen de Nederlandse editie voor onze rekening. Het evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot een prikkelend avondprogramma waar speeches worden afgewisseld met reflectie en kunst.

Het publiek stemt op de kandidaten voor de Publieksprijs en bepaalt wie de grootste privacyschender van het jaar wordt. Een vakjury reikt de Expertprijs uit. Maar we hebben ook aandacht voor positieve ontwikkelingen. We reiken de Felipe Rodriguez Award uit aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten. Felipe Rodriguez was één van de oprichters van XS4ALL en De Digitale Stad en grondlegger van de digitale burgerrechtenbeweging in Nederland. We hopen dat zijn voorbeeld anderen inspireert.

Liv van der Veen neemt namens de Kamer van Koophandel de Publieksprijs in handen. Foto: Jeroen Mooijman (CC BY-NC-ND 4.0)

Liv van der Veen neemt namens de Kamer van Koophandel de Publieksprijs in handen. Foto: Jeroen Mooijman (CC BY-NC-ND 4.0)

Terugblik

Tijdens de vijftiende editie van de Big Brother Awards in 2019Lees het verslag van de Big Brother Awards 2019. nam Minister Dekker de Publieksprijs in ontvangst. Die kreeg hij vanwege de plannen om het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) de bevoegdheid te geven datasets aan elkaar te koppelen om ‘betaalprofielen’ van personen op te bouwen. De Expertprijs ging naar SyRI, het profileringssysteem dat onder meer tot doel heeft uitkeringsfraude op te sporen. De prijs werd in ontvangst genomen door Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Awards werden georganiseerd in Tivoli Vredenburg en gepresenteerd door Roel Maalderink. Zaïre Krieger gaf een spoken word performance en Marley Me verzorgde de muziek.

In 2018Lees meer over de winnaars van de Big Brother Awards 2018. reikten we in De Rode Hoed in Amsterdam de Publieksprijs uit aan de Kamer van Koophandel. Aanleiding was de stortvloed aan post en telefoontjes die kleine ondernemers op hun huisadres ontvingen omdat de KvKKamer van Koophandel genomineerd voor de Big Brother Awards Publieksprijs 2018 databestanden met vertrouwelijke gegevens ter beschikking stelde aan iedereen die maar betaalde. De Expertprijs ging naar zorgminister Hugo de JongMinister De Jonge genomineerd voor Big Brother Awards Expertprijs, die in een nieuw wetsvoorstel wilde regelen dat tientallen instanties gevoelige gegevens van patiënten en cliënten gingen uitwisselen.

Een aantal bijzonderheden tekenden de avond van de Big Brother Awards 2019 tijdens deze vijftiende editie van de Big Brother Awards, vierden wij ook ons twintigjarig bestaan. Daarnaast vond de prijsuitreiking voor de grootste privacy-schenders voor het eerst niet plaats in Amsterdam, maar in Utrecht. En verzorgden we voor de gelegenheid een interactief programma, waarin Big Brother zelf een rol kreeg toebedeeld.

In 2020 moesten we de prijs een jaartje overslaanDoor de coronacrisis.

In 2021 rijkten we de prijs net even anders uit. We konden wederom niet fysiek bij elkaar komen, maar hebben met een uitreiking per video en een verdiepende podcastreeks hebben we wat ons betreft toch de privacyschenders van het jaar weer op een interessante wijze in het zonnetje kunnen zetten.

Op 13 februari 2023 kwamen we eindelijk weer samen om de Big Brother Awards 2022 uit te reiken: de avond vond voor het eerst sinds 2019 en de coronapandemie weer fysiek plaats. Dat hebben we gemerkt: we waren uitverkocht! Het was fantastisch om weer op deze schaal samen te kunnen komen, om onze online privacy en communicatievrijheid te vieren. We reikten de Publieksprijs uit aan Eurocommissaris Johansson, en de winnaar van de Expertprijs werd minister van Binnenlandse Zaken Bruins Slot. "Erik", een anonieme klokkenluider, won de Felipe Rodriguez Award, die op tijdens de uitreiking Symbolisch in ontvangst werd genomen door Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International.

Minister Ollongren neemt in 2017 namens het kabinet de Publieksprijs in ontvangst. Foto: Jeroen Mooijman

Minister Ronald Plasterk neemt in 2015 de Publieksprijs in ontvangst. Foto: Jan Terpstra

Felipe Rodriguez Award

Bits of Freedom reikt de Felipe Rodriguez Award uit aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van privacy. Die prijs ging in 2015 naar Max SchremsAnalyse: heeft Max Schrems een zaak tegen Facebook? en in 2016 naar Open Whisper SystemsBekijk de site van Open Whisper Systems voor meer over hun werk: de makers van de chat-app Signal en het gelijknamige protocol voor end-to-end versleuteling. Tijdens de prachtige speech van developer Lilia KaiKijk hier Lilia Kai's geweldige acceptance speech terug, drukte ze de aanwezigen op het hart optimistisch te blijven: “We can’t win a war against surveillance if we’re losing a battle against ourselves.” In 2017 ontving journalist Kashmir HillKashmir Hill: More people than ever care about privacy de prijs voor haar journalistiek op het gebied van privacy. De Felipe Rodriguez Award ging in 2018 naar privacyvoorvechtster Kirsten FiedlerLees of bekijk hier Kirsten Fiedlers dankwoord. In 2019 ontving Marleen StikkerLees hier waarom de Felipe Rodriguez Award werd uitgereikt aan Marleen Stikker. de Award. In 2021 –na een jaar afwezigheid door de coronacrisis– ontving Nani Jansen ReventlowLees hier waarom de FRA.

Kirsten Fiedler met haar Felipe Rodriguez Award. Monique Steijns, Joost Elten Kiene. Foto: Jeroen Mooijman (CC BY-NC-ND 4.0)

Kirsten Fiedler met haar Felipe Rodriguez Award. Foto: Jeroen Mooijman (CC BY-NC-ND 4.0)

Presentator Oscar Kocken ontvangt een vraag uit de zaal. Foto: Reinoud van Leeuwen

Previous
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
  • Bits of Freedom - Big Brother Awards 2018 De Rode Hoed, Amsterdam Foto: Jeroen Mooijman
Next

Lees ook

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.