• Menu

0 recente resultaten

Corona

37 berichten

Facebook’s dominance makes it difficult to question the truth

Whoever directs our public debate directs us in our thinking, in our worldview and in our truth. This is why it is so harmful we are dependent on a small number of dominant companies for our public debate online.

Facebooks dominantie maakt het lastig de waarheid te bevragen

Wie ons publieke debat stuurt, stuurt ons in ons denken, in ons wereldbeeld en in onze waarheid. Daarom is het zo schadelijk dat we heel erg afhankelijk zijn voor een klein aantal dominante bedrijven voor ons publieke debat.

Body surveillance: Niet het nieuwe normaal

In tijden van Corona worden er veel gegevens over ons verzameld, ook over ons lichaam. Maar wie verzamelen nu eigenlijk welke gegevens? En waar komen die terecht? Wij zochten het uit.

Weet jij wie er bij jouw medische gegevens mogen komen?

In reactie op de toenemende druk op de zorg tijdens de coronacrisis, heeft het ministerie van Volksgezondheid het makkelijker gemaakt voor derden om toegang te krijgen tot huisartsgegevens. Heb jij hier toestemming voor gegeven?

A testing society must not turn into a society of borders and control

There is increasing talk of measures that allow for selection at the gate based on health data. Can you show proof of vaccination? Then you may pass. Do you have a recent, negative test result? Then you may enter. Are you unable or unwilling to show these? Then you are denied access. There’s an understandable rationale that underpins these scenarios: we want to create a safe environment. Yet it’s causing us great concern.

Moet je de CoronaMelder installeren of niet?

Met een grote campagne die morgen start doet het Ministerie van Volksgezondheid een “moreel appèl” op iedereen om de CoronaMelder te installeren. Dat is de app die je moet waarschuwen als je recent bij iemand in de buurt bent geweest die later besmet bleek te zijn. Een vraag die wij veel krijgen: moet ik die […]

CoronaMelder voldoet nog niet aan de eisen Veilig tegen Corona

De Veilig tegen Corona initiatiefnemers zijn verheugd dat veel van de uitgangspunten door het ministerie zijn overgenomen. Tegelijkertijd schiet CoronaMelder tekort op juist de uitgangspunten die de brug slaan tussen technologie en maatschappij.

Niemand zit te wachten op een CoronaMelder die niets toevoegt

Onder de huidige randvoorwaarden kan de app nooit effectief zijn. De minister kan slechts één conclusie trekken.

Een wet om ons tegen de bijwerkingen van een corona-app te beschermen

De wet die vandaag is aangenomen, draagt bij aan het minimaliseren van de risico’s van de CoronaMelder.

Wat hoort thuis in een CoronaMelder-wet?

Wat ons betreft moet een aantal zaken zeker geregeld zijn in een CoronaMelder-wet.

Verbroken beloftes en gepruts met corona-app zijn vernietigend voor vertrouwen

De minister van Volksgezondheid beloofde de corona-app pas uit te rollen na een positief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die oordeelde negatief, maar de minister is toch begonnen met de uitrol.

Registratieplicht voor de horeca: regels, richtlijnen en jouw rechten.

Het kabinet kondigde aan dat er tijdens de coronacrisis een registratieplicht voor de horeca wordt ingesteld. Maar zonder duidelijke regels en een goede wet is zo’n plicht geen goed idee. Het is allemaal eigenlijk niet zo ingewikkeld.

Communicatie van de overheid hoort op een website van de overheid

Dat zo’n platform als Facebook zo belangrijk is om een breed publiek te bereiken, laat vooral zien dat het belangrijk is er voor te zorgen dat we minder afhankelijk worden van zulke dominante en machtige platforms.

De corona-app: technische vooruitgang, nog steeds een surveillancemiddel.

Onder het toeziend oog van het ministerie wordt iedereen proefpersoon en onze samenleving een groot experiment. Dat terwijl de effectiviteit van dit soort apps heel gering lijkt te zijn.

De bundel voor wetswijzigingen is niet onbeperkt

Al maanden uiten we kritiek op de ondoordachte wijze waarop technische maatregelen worden aangedragen als wondermiddelen. En we zijn niet de enige.

orange door

Maak de corona-app verplicht vrijwillig

Als zo’n app er al moet komen, dan moet elk ander gebruik strafbaar worden gesteld.

Het rookgordijn van technische oplossingen

De regering denkt dat verkeers- en locatiegegevens de informatie bieden die nodig is om tijdens de crisis sneller te kunnen handelen, maar kan niet uitleggen waarom deze gegevens zo belangrijk zijn of wat ze er precies mee wil doen. Een wet wijzigen gaat zomaar niet.

Kun je Bluetooth wel misbruiken voor een corona-app?

Het ministerie zet in op “digitale ondersteuning” van contactonderzoek, maar de vraag is of de gebruikte technologie wel ondersteunend werkt.

De minister wil van de corona-app een tweede WhatsApp maken

De corona-app kan alleen bij breed gebruik effectief zijn (en zelfs dan is het geen gegeven). Maar hoe breed is dat eigenlijk?

We leveren graag een constructieve bijdrage

We leveren heel graag een constructieve bijdrage, maar dan moet het wel helder zijn waar we een bijdrage aan leveren.

We gaan door – maar dan wat minder opzichtig

De eerste poging van het kabinet om een “slimme digitale oplossing” tegen het coronavirus te ontwikkelen, eindigde met zwaar bekritiseerde spelshow. De reflectie van het ministerie: we gaan er mee door, maar gewoon wat minder opzichtig.

Google seizes crisis to legitimize mass surveillance

By using terms such as ‘anonymized’ and ‘aggregated’, Google’s mass surveillance is veneered with something resembling privacy. But we must remember that Google’s data insights are made up of the data of millions of people who are tracked by Google on an individual level. And often against their will.

Opfrisser: Ook in tijden van corona willen wij geen massasurveillance

We maken ons zorgen over de lichtzinnigheid waarmee er in deze tijden van crisis met onze intieme gegevens om lijkt te worden gesprongen. Daarom stuurden wij beleidsmakers dit opfrisdocument.

Technologie is geen doel op zich, en geen waardenvrij gereedschap

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer geven we een toelichting op onze visie op de corona-app.

Vernietigende oordelen over de Corona-apps

Zo goed als alle organisaties die over de corona-app moesten adviseren zijn unaniem in hun oordeel: we kunnen dit eigenlijk niet goed beoordelen. Wij zijn het daar mee eens.

Ook in nood: eerst denken, dan doen

De nood is door het coronacrisis hoog en maatregelen worden in rap tempo doorgevoerd. Wij herinneren de Tweede Kamer en gemeenten aan de belangrijkste voorwaarden waar over nagedacht moet worden bij het treffen van maatregelen.

Onze mensenrechten zijn geen spelshow

De ‘appathon’ die het Ministerie van VWS organiseerde had meer weg van een spelshow waar bedrijven met elkaar strijden dan een serieuze aanbesteding van de overheid en riep bij ons alleen maar meer vragen op.

Contact tracing apps: all eyes on the Dutch DPA

During the development of the “corona app”, crucial questions remain unanswered. Will the Dutch Data Protection Authority succeed in bringing to light the much-needed clarity?

De Autoriteit Persoonsgegevens is aan zet

Bij de ontwikkeling van de corona-app blijven cruciale vragen onbeantwoord. Gaat het de Autoriteit Persoonsgegevens lukken de benodigde duidelijkheid af te dwingen?

Burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid

Samen met Platform Burgerrechten roepen we het Ministerie van Volksgezondheid op om in de kwestie rond Corona-apps op de noodrem te trappen.

Deze crisis vraagt om een visie voor iedereen, in plaats van een app voor alles

In haar haast om de lockdown af te bouwen lijkt de regering te kiezen voor schijnveiligheid in plaats van duurzame oplossingen. De menselijke maat en de mens worden daarbij uit het oog verloren.

Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten

Contact-apps moeten tijdelijk, transparant, volledig anoniem, vrijwillig en gebruiksvriendelijk zijn, zonder commerciële bijbedoelingen, en moeten onder regie staan van onafhankelijke deskundigen.

Protect our health and protect our rights

Contact tracing apps should be temporary, transparent, completely anonymous, voluntary and user friendly, free of commercial interests, and they should be brought under the control of independent experts.

Wegwijs in de tools om te videobellen

Het is niet makkelijk om uit de tientallen tools die je kunt gebruiken de meest privacyvriendelijke optie te kiezen, die ook nog eens past bij jouw wensen. Dit overzicht kan je daar bij helpen.

Google grijpt crisis aan om massasurveillance te legitimeren

Door termen als ‘geanonimiseerd’ en ‘geaggregeerd’ krijgt de massasurveillance van Google haast een privacyvriendelijk sausje. Maar we moeten niet vergeten dat de datastromen die Google deelt, zijn opgebouwd uit de gegevens van alle mensen die Google wel degelijk op individueel niveau volgt. En vaak tegen hun zin.

kleurige foto

Wees zeker van het probleem, voor je technologie inzet als oplossing

Directeur Evelyn Austin ging in gesprek met Alexander Klöpping over de gevolgen van de coronacrisis voor onze privacy en de rechtsstaat.

Privacy is geen absoluut recht, maar wel een noodzaak

In de strijd tegen het coronavirus moeten we verder kijken dan enkel het virus.