Deze crisis vraagt om een visie voor iedereen, in plaats van een app voor alles

Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten

Protect our health and protect our rights
DOSSIER: Jouw data

De Nederlandse overheid onderzoekt het gebruik van een app waarmee jij inzicht zou moeten krijgen in of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het Covid-19-virus. Als de overheid al zo'n app inzet, dan moet deze voldoen aan een aantal uitgangspunten voor het beschermen van onze vrijheden en rechten, onze veiligheid en sociale cohesie.

De Nederlandse overheid onderzoekt het gebruik van een app waarmee jij inzicht zou moeten krijgen in of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het Covid-19-virus. Als de overheid al zo'n app inzet, dan moet deze voldoen aan de onderstaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn opgesteld door deskundigen op het gebied van informatietechnologie, computerbeveiliging, privacy en de bescherming van fundamentele grondrechten. Wij geloven dat deze uitgangspunten noodzakelijk zijn voor het beschermen van onze vrijheden en rechten, onze veiligheid en sociale cohesie.

Contact-apps moeten tijdelijk, transparant, volledig anoniem, vrijwillig en gebruiksvriendelijk zijn, zonder commerciële bijbedoelingen, en moeten onder regie staan van onafhankelijke deskundigen. De gelegenheidscoalitie roept de minister op om aan deze eisen gehoor te geven. De bestrijding van het coronavirus mag niet tot afkalving van onze privacy en fundamentele rechten leiden. Als de systemen die nu ontwikkeld worden niet aan deze eisen voldoen, zal deze coalitie zich met hand en tand tegen de implementatie daarvan verzetten.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.