Contactonderzoek

6 berichten

Vernietigende oordelen over de Corona-apps

Zo goed als alle organisaties die over de corona-app moesten adviseren zijn unaniem in hun oordeel: we kunnen dit eigenlijk niet goed beoordelen. Wij zijn het daar mee eens.

Onze mensenrechten zijn geen spelshow

De ‘appathon’ die het Ministerie van VWS organiseerde had meer weg van een spelshow waar bedrijven met elkaar strijden dan een serieuze aanbesteding van de overheid en riep bij ons alleen maar meer vragen op.

DOSSIER: Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, GDPR)DOSSIER: Jouw data

De Autoriteit Persoonsgegevens is aan zet

Bij de ontwikkeling van de corona-app blijven cruciale vragen onbeantwoord. Gaat het de Autoriteit Persoonsgegevens lukken de benodigde duidelijkheid af te dwingen?

Burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid

Samen met Platform Burgerrechten roepen we het Ministerie van Volksgezondheid op om in de kwestie rond Corona-apps op de noodrem te trappen.

DOSSIER: Jouw data

Deze crisis vraagt om een visie voor iedereen, in plaats van een app voor alles

In haar haast om de lockdown af te bouwen lijkt de regering te kiezen voor schijnveiligheid in plaats van duurzame oplossingen. De menselijke maat en de mens worden daarbij uit het oog verloren.

DOSSIER: Jouw data

Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten

Contact-apps moeten tijdelijk, transparant, volledig anoniem, vrijwillig en gebruiksvriendelijk zijn, zonder commerciële bijbedoelingen, en moeten onder regie staan van onafhankelijke deskundigen.