Bits of Freedom wil dé beweging blijven die opkomt voor digitale burgerrechten. Zo kunnen we jouw privacy en communicatievrijheid op het internet blijven verdedigen. Wil je ons werk nu en in de toekomst ondersteunen? Dan kan je Bits of Freedom opnemen in je testament.

In je testament staat omschreven wie na je overlijden welk deel van jouw bezit of vermogen erft, dit kan op verschillende manieren:

Als erfgenaam of legataris

Bits of Freedom opnemen in je testament kan op twee manieren. Als (mede-) erfgenaam of door Bits of Freedom een legaat toe te kennen.

Bits of Freedom als erfgenaam
In je testament benoem je Bits of Freedom als erfgenaam. Het is trouwens mogelijk om meerdere erfgenamen op te nemen. De totale erfenis wordt verdeeld over alle erfgenamen. In overleg kan Bits of Freedom ook optreden als executeur-testamentair. Dit houdt in dat iemand van Bits of Freedom zorgt voor de afwikkeling van je nalatenschap. De expertise hiervoor is bij ons in huis.

Bits of Freedom als legataris
Een legaat is een duidelijk omschreven gedeelte van een erfenis; denk hierbij aan een geldbedrag, een huis, waardevol kunstwerk of een bepaald percentage. Je kunt het zien als een gift die vrijkomt na overlijden.

Notaris

Het vastleggen van een bijdrage aan Bits of Freedom via het testament moet via een notaris. Het staat je natuurlijk vrij zelf een notaris te kiezen. Ook kan je je testament op elk moment via de notaris weer wijzigen mocht je van gedachten veranderen.

Je notaris heeft deze gegevens nodig om Bits of Freedom op te nemen in je testament:

Stichting Bits of Freedom
Prinseneiland 97 H
1013 LN Amsterdam
Kvk nummer: 34121286

Successierechten

Bits of Freedom is in 2008 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en is zo vrijgesteld van het betalen van successie- en schenkingsrechten. Een bijdrage via testament, legaat of erfenis, komt geheel ten goede aan de missie van Bits of Freedom.

Afhandeling van jouw testament

Bits of Freedom streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke afwikkeling en zal hier een overzichtelijk dossier over bijhouden en, waar gewenst, nabestaanden op de hoogte houden.

Meer informatie

Wil je meer weten over schenken en nalaten aan Bits of Freedom of iemand persoonlijk spreken hierover?

Neem dan contact op met Nico Voskamp via nico@bitsoffreedom.nl en/of +316 2720 0661

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.