• Menu

0 recente resultaten

Wat hoort thuis in een CoronaMelder-wet?

De minister beloofde niet zonder een positief advies van de privacy-toezichthouder te beginnen met een landelijke uitrol van de CoronaMelder. Dat positieve advies is er nog niet, want er is nog geen wet die de inzet van de app regelt. Wij hebben wel ideeën over wat er in ieder geval in die wet thuishoort.

Sinds maandag kan iedereen in Nederland hem downloaden: Coronamelder, de app die je moet waarschuwen als je recent bij iemand in de buurt bent geweest die achteraf besmet bleek te zijn. Een vijfde van de GGD's ondersteunt de app ook nu al en in de rest van het land kan je hem al beperkt gebruiken. De minister wil dat op 1 september alle GGD's er klaar voor zijn, zodat iedereen in Nederland de app volledig kan gebruiken.

Bits of Freedom publiceerde, samen met anderen, meer dan vier maanden geleden tien uitgangspuntenVeilig tegen Corona, mede ondertekend door Amnesty International en Consumentenbond waar de app aan moet voldoen, als (als!) er al een app voor contactonderzoek moet komen. Die uitgangspunten zijn nodig voor het beschermen van onze vrijheden en rechten, onze veiligheid en sociale cohesie. Enkele van die zaken kunnen alleen goed geregeld worden in een wet, zoals bijvoorbeeld de tijdelijkheid van de app en een verbod op het verplichten van het gebruik ervan. Ook de Nederlandse privacy-toezichthouder"Privacy corona-app gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd", de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat "gezien de omvangrijke en veelomvattende impact van zo'n app, een wet de meest logische basis is."

De minister moet nog altijdEerder zei de minister dat de landelijke introductie niet zou gebeuren zonder positief advies van de toezichthouder met dat wetsvoorstel komen. Dat zal hij nu zonder twijfel als "spoedwet" bestempelen. Maar haastige spoed is zelden goed, ook bij wetgeving. Dus hopen we dat de Tweede Kamer zich nu niet laat opjagen.

Dit moet tenminste wettelijke geregeld zijn

Zodat niets in de haast wordt vergeten, hebben we hier een lijstje van punten die in ieder geval in zo'n wet thuishoren.

  • Het doel moet helder zijn: de app mag alleen gebruikt worden voor het waarschuwen van gebruikers als zij in de buurt zijn geweest van iemand die naderhand besmet bleek te zijn.
  • Niemand mag verplicht worden de app te gebruiken. Je mag ook niet bevoordeeld of benadeeld worden als je de app wel of juist niet gebruikt.
  • Elk ander gebruik van de app of de gegevens uit die app moet verboden zijn. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor de GGD en bijvoorbeeld de politie.
  • De tijdelijkheid van de app is vastgelegd, inclusief de ontmanteling van de infrastructuur.
  • Een overtreding van het verbod op verplichting en ondermijning van de werking van de app moeten strafbaar zijn.

Zonder in íeder geval deze punten is een wetsvoorstel voor de CoronaMelder onvolledig. Heb je de uitwerking gelezen en denk je dat we iets gemist hebben, dan horen we dat graag in de reacties.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag