AIVD

20 berichten

DOSSIER: Geheime diensten

Update over de sleepwet: Eén stap vooruit, twee stappen terug?

Het Wijzigingsvoorstel op de sleepwet is aangenomen. De verbeteringen daarin gaan niet ver genoeg, maar wel de goede kant op. De nieuw verworven waarborgen mogen niet worden teniet gedaan.

DOSSIER: Geheime diensten

Toezichthouder geheime diensten geeft kabinet een dikke vette onvoldoende

De toezichthouder is klaar met de opdracht om toezicht te houden op de implementatie, maar die laatste is nog niet klaar.

DOSSIER: Geheime diensten

Geheime diensten lopen een jaar achter en zijn er nog steeds niet

Ruim een jaar na inwerkingtreding zijn de diensten nog niet waar ze moeten zijn. Het afwijken van de regels als het even niet uitkomt lijkt tekenend voor hoe er met de wet wordt omgesprongen. Als er zo makkelijk van waarborgen wordt afgeweken, zijn ze duidelijk niet sterk genoeg.

DOSSIER: Geheime diensten

Geheime diensten teruggefloten bij inzet sleepnet

De nieuwe toetsingscommissie TIB blijkt broodnodig.

DOSSIER: Geheime diensten

Geheime diensten gaan ook bij internationale samenwerking de fout in

Toezichthouder tikt geheime diensten alweer hard op de vingers voor niet naleven wettelijke minimumvoorwaarden

DOSSIER: Geheime diensten

Toetsingscommissie sleepwet moet overheid te vaak terugfluiten

Ruim één op de twintig verzoeken van de AIVD om een bijzondere bevoegdheid in te mogen zetten was onrechtmatig. Dat blijkt een half jaar nadat de sleepwet in werking is getreden.

DOSSIER: Geheime diensten

Winst! Statistieken over afluisterende AIVD en MIVD voortaan openbaar

De minister weigert eindelijk niet meer ons verzoek om meer transparantie.

DOSSIER: Geheime diensten

Verzoek om neutrale informatie van overheid over referendum

Informatie van de overheid over het referendum moet neutraal, volledig en juist zijn.

DOSSIER: Geheime diensten

Kabinet misbruikt AIVD-verhaal voor politiek gewin

Het kabinet is er als de kippen bij om de gelekte staatsgeheimen voor politiek gewin te misbruiken.

DOSSIER: Geheime diensten

Onze buren doen niet zo geheimzinnig

Over de vraag waarom onze buurlanden wél en Nederland geen inzicht in het aftapgedrag van de geheime diensten.

DOSSIER: Geheime diensten

Weet jij wat de AIVD van je weet?

De geheime diensten opereren veelal in het geheim. Maar met het recht op inzage kun je een klein tipje van de sluier oplichten.

DOSSIER: Geheime diensten

Eerste Kamer beslist over sleepnet: laatste kans om je stem te laten horen!

Volgende week buigt de Eerste Kamer zich over de nieuwe wet op de geheime diensten. Komt er dit jaar nog een sleepnet?

DOSSIER: Geheime diensten

Antwoorden Plasterk roepen weer vragen op

Na de vele kritische vragen van de Eerste Kamer over het sleepnet, gaf het demissionair kabinet nu antwoorden. Niet veel nieuws onder de zon, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar de senatoren laten het kabinet er niet mee wegkomen.