• Menu

0 recente resultaten

Verzoek om neutrale informatie van overheid over referendum

We hebben de minister verzocht om de neutrale teksten van de Referendum­commissie over te nemen op álle sites van de overheid, ook die van de AIVD.

Goede informatie over referendum van Referendumcommissie

De Referendumcommissie heeft uiteraard veel informatieInformatie over het referendum van de ReferendumCommissie op haar website staan over het aanstaande referendum en de wet. En dat doet ze goed: die informatie is neutraal, volledig en juist. Dat is ook belangrijk, want als burger moet je er vanuit kunnen gaan dat de informatie van de overheid betrouwbaar is en je niet misleidt. Dat geldt natuurlijk al helemaal als het gaat om een verkiezing of referendum, waarbij de burger verwacht wordt zijn stem uit te brengen.

Verstandig advies van minister aan gemeenten

De kwaliteit van die informatie is ook onze Minister van Binnenlandse Zaken niet ontgaan. Zij deelde gemeenten meeDe minister publiceerde de oproep aan gemeenten op de eigen website dat het niet de bedoeling is dat zij zelf teksten gaan maken voor het referendum, zo blijkt uit een nieuwsbrief die het ministerie publiceerde. Ze gaf aan dat de gemeenten daarvoor de informatie van de Referendum­commissie moeten gebruiken. Dat vinden we een bijzonder verstandig advies.

De minister kan toch moeilijk bezwaar hebben tegen neutrale, volledige en juiste communicatie van de overheid?

Daarom hebben we vandaag de minister verzocht om die teksten van de Referendum­commissie ook over te nemen op álle websites van de overheid. Vanzelfsprekend gaat het dan vooral om de sites van de Rijksoverheid, de AIVD en de MIVD. De informatie die nu op die websites te vinden is, is niet altijdDe AIVD-website werd al eens aangepast na vragen uit Tweede Kamer even volledig of juist. Zo zijn de teksten op de website van de AIVD, na commentaar uit de Tweede Kamer, al eens aangescherpt.

"Niet zo neutrale" informatie op website van Rijksoverheid

We kunnen het ons niet voorstellen dat de minister ons verzoek niet zal honoreren. Ze kan toch moeilijk bezwaar hebben tegen neutrale, volledige en juiste communicatie van de overheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag