Rijksoverheid

1 berichten

DOSSIER: Geheime diensten

Verzoek om neutrale informatie van overheid over referendum

Informatie van de overheid over het referendum moet neutraal, volledig en juist zijn.