• Menu

0 recente resultaten

Tweede Kamer kiest helaas voor sleepnet. Wie stemde wat?

De Tweede Kamer stemde vandaag voor het sleepnet. Een slechte dag voor onze burgerrechten. Onze analyse staat hier. Hieronder kun je  lezen waar de Kamer precies over gestemd heeft.

De stemming
De meerderheid van de Tweede Kamer blijkt zo’n sleepnet een goed idee te vinden en heeft voor de bevoegdheid en voor de wet gestemd. Na het debat van vorige week komt deze uitkomst helaas niet als een verrassing. Er werd vandaag niet alleen over de wet gestemd, maar ook over heel veel amendementen en moties. Verschillende politieke partijen hebben namelijk amendementen en moties ingediend om de scherpe randjes van de wet te halen of de wet te verduidelijken.  Het overgrote deel is weggestemd en er zijn slechts drie amendementen aangenomen (waarvan er een in ons overzicht hieronder staat). Van de ingediende moties zijn er zes van de zeven aangenomen.

De meest opvallende dingen aan de stemming:

 • De wet zelf werd aangenomen door een grote meerderheid in de Kamer. Alleen de SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk en Klein stemden tegen. De rest van de partijen stemden voor.
 • In een stemverklaring gaf Norbert Klein aan het sleepnet een te grote inbreuk te vinden en tegen de wet te stemmen.
 • Kees Verhoeven gaf ook een stemverklaring af en legde uit waarom D66 tegen deze wet stemt. Onschuldige mensen moeten niet op grootschalige en stelselmatige wijze afgeluisterd woreden.
 • Ronald van Raak gaf in zijn verklaring aan dat de behandeling van deze wet ondermaats was, iederen met verstand veel kritiek heeft op deze wet en tijdens het debat op de man werd gespeeld terwijl de oppositie zijn werk probeerde te doen.
 • Astrid Oosenbrug heeft als enige PvdA’er tegen het wetsvoorstel gestemd.

Een amendement wijzigt de wet als het wordt aangenomen. Een motie is meer vrijblijvend en verandert de wet niet. Het kabinet kan een aangenomen motie negeren. De enige sanctie die hierop staat, is dat de betrokken minister of het kabinet hierop politiek kan worden aangesproken. De belangrijkste amendementen en moties staan hieronder, met een uitleg onder de tabel.

De complete lijst van amendementen en moties waarover gestemd is, kan je hier vinden. De stemmingsuitslagen vind je hier (wet en amendementen) en hier (moties).

Inhoud amendementen/moties Aangenomen: ja/nee Partijen die voor zijn: Partijen die tegen zijn:
Schrappen sleepnet Nee SP, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein
Beperken reikwijdte sleepnet Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, CU, Klein
Inkorten bewaartermijn gegevens verzameld met sleepnet: optie I en optie II. Nee Optie I: SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, CU, Klein; Optie II: SP, Kuzu/Öztürk, PvvD, GL, Klein
Waarborgen bij realtime toegang databases Nee  SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein
Stopzetten uitwisseling ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein
Beperken delen ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, CDA, PvdD, GL, CU, Klein, Houwers
Beperken reikwijdte hacken derden  Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein
Niet hacken van apparaten bij aantasting lichamelijke integriteit Nee SP, D66, 50+, Monasch, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, CU, Klein
Verduidelijken medewerkingsplicht ontsleutelen gegevens: optie I of optie II Ja (optie II) Optie I: SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein, CU; Optie II: CDA, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren
Invoering transparantierapporten door aanbieders Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein
Ministeriële toestemming bij bepaalde data-analyses Nee SP, D66, Kuzu/Öztürk, PvdD, GL, Klein, CU
Motie: gerichtheidseis inzet bevoegdheden Ja SP, PvdD, GL, Klein
Motie: extra middelen toezichthouder (CTIVD) en toetsingscomissie (TIB) Ja  PVV, Bontes/Van Klaveren
Motie: risico’s uitwisseling data met buitenlandse diensten Ja PVV, Bontes/Van Klaveren
Motie: evaluatie bewaartermijn Ja Iedereen

Amendementen

De amendementen gingen over het volgende:

 • Amendement Schrappen sleepnet. Amendement van Linda Voortman en Ronald van Raak. Zij wilden dat het sleepnet (‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’) geschrapt zou worden (op de kabel).
 • Amendement Beperken reikwijdte sleepnet. Amendement van Kees Verhoeven. Dit amendement beoogde het sleepnet-karakter van de interceptiebevoegdheid in te perken door o.a. de stelselmatige en grootschalige inzet van deze bevoegdheid aan banden te leggen.
 • Amendement Inkorten bewaartermijn gegevens verzameld met sleepnet: optie I of optie II. Amendement van Kees Verhoeven (optie I): verkorting van de bewaartermijn van 3 jaar naar 1,5 jaar (metadata) en 1 jaar (inhoud communicatie). Amendement van Linda Voortman (optie II): verkorting van de bewaartermijn gegevens van 3 jaar naar 1 jaar.
 • Amendement Waarborgen bij realtime toegang databases. Amendement van Linda Voortman. Dit amendement beoogde de waarborgen die van toepassing zijn op de inzet van bijzondere bevoegdheden ook van toepassing te verklaren op de bevoegdheid van de geheime diensten om realtime toegang te krijgen tot databases van derden of deze databases van derden te ontvangen.
 • Amendement Stopzetten uitwisseling niet-geëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten. Amendement van Linda Voortman en Ronald van Raak. Ze wilden het uitwisselen van niet-geëvalueerde gegevens met buitenlandse geheime diensten, vanwege de grote risico’s, tegengaan ongeacht of er wel of geen samenwerkingsrelatie met de buitenlandse dienst is.
 • Amendement Beperken delen niet-geëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie. Amendement van Kees Verhoeven, Ronald van Raak en Linda Voortman. Ze wilden met dit amendement voorkomen dat niet-geëvalueerde gegevens worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten waarmee geen samenwerkingsrelatie bestaat (en dus niet aan samenwerkingscriteria hoeft te voldoen).
 • Amendement Beperken reikwijdte hacken derden. Amendement van Kees Verhoeven en Linda Voortman. Met dit amendement zou duidelijk worden gemaakt dat een beperkte toepassing van deze bevoegdheid het uitgangspunt zou blijven en dat alleen derden waarmee een directe technische relaties is, geraakt worden.
 • Amendement Niet hacken van apparaten bij aantasting lichamelijke integriteit. Amendement van Kees Verhoeven. Met dit amendement zou voorkomen worden dat apparaten door de diensten kunnen worden gehackt die zich bijvoorbeeld in het menselijk lichaam bevinden (zoals een pacemaker).
 • Amendement Verduidelijken medewerkingsplicht ontsleutelen gegevens: optie I of optie II. Amendementen van Linda Voortman (optie I) en Kees Verhoeven (optie II) om meer duidelijke wettelijke grenzen te stellen aan de medewerkingsplicht om gegevens te ontsleutelen.
 • Amendement Invoering transparantierapporten door aanbieders. Amendement van Kees Verhoeven waarmee aanbieders de mogelijkheid zouden krijgen om transparantierapporten te publiceren met geaggregeerde cijfers over hun medewerkings- en informatieverplichtingen.
 • Amendement Ministeriële toestemming bij bepaalde data-analyses. Amendement van Kees Verhoeven waarmee extra waarborgen worden geïntroduceerd voordat de geheime diensten data-analyses mogen uitvoeren waarbij een volledig of vrijwel volledig beeld van bepaalde aspecten van het privéleven wordt verkregen.

Moties

De moties gingen over het volgende:

 • Gerichtheidseis inzet bevoegdheden. Motie van Jeroen Recourt om de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit zodanig te interpreteren dat dit een zo gericht mogelijke inzet van de bevoegdheden vereist.
 • Extra middelen toezichthouder (CTIVD) en toetsingscomissie (TIB). Motie van Carola Schouten om met een concreet voorstel te komen voor extra middelen voor de CTIVD en de TIB.
 • Risico’s uitwisseling data met buitenlandse diensten. Motie van Carola Schouten om onderzoek te doen naar risico’s bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten.
 • Evaluatie bewaartermijn. Motie van Jeroen Recourt om binnen twee jaar na inwerkingtreding wet te rapporteren over de bewaartermijn van drie jaar, waarbij rekening wordt gehouden met
  de vraag of de interceptie van gegevens zo gericht mogelijk is geschied en of de bewaartermijn en de bewaarde gegevens nodig zijn voor een goede taakuitvoering van de diensten.

 

Update 15/02: Linkjes naar stemmingsuitslagen toegevoegd.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag