• Menu

0 recente resultaten

Wij dienen namens miljoenen burgers een klacht in tegen de geheime diensten

De geheime diensten bewaren de gegevens van miljoenen burgers terwijl ze dat niet mogen. En omdat de  toezichthouder de middelen niet heeft om iets aan deze wetsovertreding te doen dienden wij een formele klacht in. Het is hoog tijd dat de geheime diensten zich eens aan de wet gaan houden. En onze gegevens van hun servers worden bevrijd.

Een klacht als class action om jouw gegevens van de servers van de diensten te bevrijden

Normaal gesproken kunnen individuele burgers zoals jij en ik een klacht indienen als we ons onheus bejegend voelen door de geheime diensten. Maar omdat wij vinden dat het illegaal bewaren en kunnen gebruiken van gegevens niet door de beugel kan, hebben wij een klacht ingediend namens alle burgers om wiens gegevens dit gaat. En dat zijn er miljoenen, zoals jij en ik. We zijn daarmee de eerste organisatie ooit die zo'n soort 'class action-'klacht bij de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD indienden. Op deze manier willen we een halt toeroepen aan deze illegale praktijk en de gegevens van al deze burgers uit de klauwen van de geheime diensten bevrijden.

Het probleem: De geheime diensten stelen de gegevens van miljoenen burgers

De geheime diensten verzamelen met zogeheten bulkbevoegdheden enorme bergen gegevens van miljoenen burgers. Dit zijn voornamelijk mensen waar ze helemaal geen onderzoek naar (zullen) doen. Volgens de wet mag dat, maar alleen als de diensten dan wel zo snel mogelijk alle gegevens die niet relevant voor ze zijn vernietigen. En bij die laatste stap gaat het mis. We schreven eerder al over hoe de geheime diensten onze gegevens stelenDat doen ze namelijk niet. De hoeveelheden gegevens die de geheime diensten over ons zijn gaan verzamelen zijn zo groot, dat de diensten het zelf niet meer aan kunnen. Ze beoordelen die gegevens te laat, en als hele berg. Daardoor sluizen ze gigantische hoeveelheden gegevens van jou en mij door naar hun systemen, zonder dat die gegevens relevant zijn voor een onderzoek. De toezichthouder noemde dit eerder een kunstgreepDat schreven ze in Toezichtsrapport #70, download die via de website van de CTIVD.

De toezichthouder heeft onvoldoende bevoegdheden om dit op te lossen

Het systeem van zogenaamde "checks and balances" zou in staat moeten zijn om de geheime diensten in toom te houden. Helaas is dit niet het geval.Lees hier hoe wij de mythe dat er bijzonder goed toezicht op de Nederlandse geheime diensten bestaat ontkrachten Dat komt omdat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) uit twee afdelingen bestaat, die allebei dingen missen om misstanden aan te kunnen pakken. De afdeling Toezicht kan zelf bepalen waar ze zich op richt en onderzoeken starten, maar het ontbreekt deze afdeling aan bindende bevoegdheden om echt in te grijpen als het mis gaat. De afdeling Toezicht kan alleen rapporten schrijven, en dan is het aan de minister of die daar naar luistert of niet. De afdeling Klachtbehandeling heeft wél bindende bevoegdheden. Die afdeling kan bijvoorbeeld vorderen dat de geheime diensten gegevens moeten vernietigen of moeten stoppen met de inzet van een bevoegdheid. Maar deze afdeling kan niet zelf bepalen waar zij onderzoek naar doet om vervolgens die bevoegdheid in te zetten. Zij kan dus pas iets doen als iemand een klacht indient.

Onze klacht als verbindende schakel

Op zichzelf werkt dit systeem dus niet. Ondanks dat de Afdeling Toezicht deze illegale praktijk onrechtmatig heeft beoordeeld kan zij die gegevens niet vernietigen. De Afdeling Klachtbehandeling zou wel kunnen ingrijpen, maar pas als iemand een klacht indient. En dat is precies wat wij hebben gedaan.

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag