• Menu

0 recente resultaten

Bulkdata

7 berichten

Een dun laagje beschermingsvernis

De Minister presenteert de nieuwe regels over de omgang met bulkdata door de geheime diensten als een verbetering voor de bescherming van onze gegevens. Maar dat is het niet.

Er woedt een machtsstrijd om jouw gegevens

Dit is wat wij vinden van de nieuwe regels over hoe de geheime diensten met bulkdata moeten omgaan.

Unicum: De geheime diensten hebben jouw gegevens vernietigd!

Naar aanleiding van onze klacht oordeelde de CTIVD Afdeling Klachtbehandeling dat de geheime diensten gegevens van miljoenen mensen onrechtmatig bewaarden. En dat zij die moesten vernietigen. We weten nu zeker dat dat is gebeurd.

Hooray! We freed the data of millions of people from the clutches of the secret services!

Hooray! We freed the data from millions of citizens from the clutches of the secret services!

Hoera! We hebben gegevens van miljoenen mensen uit de klauwen van de geheime diensten bevrijd

Met onze klacht bevrijdden wij de gegevens van miljoenen burgers van de servers van de geheime diensten

Wij dienen namens miljoenen burgers een klacht in tegen de geheime diensten

We hebben namens miljoenen burgers een klacht ingediend tegen de geheime diensten

Unfriendly reminder: The secret services are still stealing our data

The secret services are unlawfully holding our data. This is not allowed by law and not by the oversight committee. The system fails to protect us.