• Menu

0 recente resultaten

CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

15 berichten

Unicum: De geheime diensten hebben jouw gegevens vernietigd!

Naar aanleiding van onze klacht oordeelde de CTIVD Afdeling Klachtbehandeling dat de geheime diensten gegevens van miljoenen mensen onrechtmatig bewaarden. En dat zij die moesten vernietigen. We weten nu zeker dat dat is gebeurd.

Hooray! We freed the data of millions of people from the clutches of the secret services!

Hooray! We freed the data from millions of citizens from the clutches of the secret services!

Hoera! We hebben gegevens van miljoenen mensen uit de klauwen van de geheime diensten bevrijd

Met onze klacht bevrijdden wij de gegevens van miljoenen burgers van de servers van de geheime diensten

Wij dienen namens miljoenen burgers een klacht in tegen de geheime diensten

We hebben namens miljoenen burgers een klacht ingediend tegen de geheime diensten

Wat moeten we meenemen uit de terugblik van de toezichthouders?

Dit is wat je uit de jaarverslagen van de toezichthouders op de geheime diensten moet meenemen.

Myth busters: Nederland heeft erg goed toezicht op de geheime diensten

Er wordt vaak gezegd dat het Nederlandse toezicht op de geheime diensten bijzonder goed geregeld is. Wij leggen uit waarom dat niet zo is.

Ook wetenschappers pleiten voor bindend toezicht op de geheime diensten

Ook dit wetenschappelijke advies beveelt bindende bevoegdheden aan voor de toezichthouder op de geheime diensten.

Update over de sleepwet: Eén stap vooruit, twee stappen terug?

Het Wijzigingsvoorstel op de sleepwet is aangenomen. De verbeteringen daarin gaan niet ver genoeg, maar wel de goede kant op. De nieuw verworven waarborgen mogen niet worden teniet gedaan.

Toezichthouder geheime diensten geeft kabinet een dikke vette onvoldoende

De toezichthouder is klaar met de opdracht om toezicht te houden op de implementatie, maar die laatste is nog niet klaar.

Slordige diensten sluizen teveel informatie weg

Binnenkort zal het sleepnet in gebruik worden genomen. De toezichthouder verwacht dat dit zal betekenen dat er nog meer ongeëvalueerde gegevens gedeeld zullen worden met het buitenland. Daarom is het belangrijk dat we nu de wet aanscherpen. Dit is ons voorstel.

Geheime diensten lopen een jaar achter en zijn er nog steeds niet

Ruim een jaar na inwerkingtreding zijn de diensten nog niet waar ze moeten zijn. Het afwijken van de regels als het even niet uitkomt lijkt tekenend voor hoe er met de wet wordt omgesprongen. Als er zo makkelijk van waarborgen wordt afgeweken, zijn ze duidelijk niet sterk genoeg.

Geheime diensten gaan ook bij internationale samenwerking de fout in

Toezichthouder tikt geheime diensten alweer hard op de vingers voor niet naleven wettelijke minimumvoorwaarden

Toezichthouder kraakt uitvoering waarborgen door geheime diensten

Volgens de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zijn de risico’s op onrechtmatig handelen bij de geheime diensten onder de nieuwe wet hoog: essentiële waarborgen voor bescherming burgers ontbreken en goed toezicht is niet mogelijk. De gevolgen van het doorduwen van de sleepwet worden zichtbaar.

Rapport stelt internationale samenwerking inlichtingendiensten aan de kaak

De burgerrechtenorganisatie Privacy International komt vandaag met een uitgebreid rapport over de internationale samenwerking tussen geheime diensten. Wat blijkt? De waarborgen en het toezicht hierop vertonen nog veel gebreken.