Terug naar over ons

Lotte Houwing

Lotte Houwing is beleidsadviseur en onderzoeker bij Bits of Freedom. Zij richt zich vooral op de relatie tussen de Staat en de burger en de machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. Zo werkt zij aan het dossier op de geheime diensten (de Sleepwet) en de opsporingsbevoegdheden van de politie. Zij zet zich in voor de bescherming van de burger tegen misbruik van deze macht.

Lotte haalde bij de Rijksuniversiteit Groningen een bachelor filosofie en IT-recht, en rondde daarna een onderzoeksmaster ‘Functionaliteit van het Recht’ cum laude af. Zij legde daarbij de nadruk op digitale mensenrechten. Ze werkte binnen de onderzoeksgroep Security Technology and e-Privacy (STeP) van de RUG.

“Technologie brengt ons veel goeds, maar wordt ook vaak gebruikt voor controle en repressie. Vrijheden komen hierdoor onder druk te staan. Het is belangrijk om ruimte voor autonomie en experiment te beschermen, zeker ook online.”

Lotte liep stage binnen de sectie strafrecht bij Prakken d’Oliveira en ondersteunde arrestanten bij politieke acties. Ze was dossierhouder Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) bij het Public Interest Litigation Project.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.