• Menu

0 recente resultaten

Vooraanstaande Europese politici spreken zich uit tegen biometrische surveillance

Onze oproep om een breed verbod op biometrische surveillance wordt gehoord en gesteund! Meerdere vooraanstaande Europese politici hebben hun steun uitgesproken voor onze oproep om biometrische surveillance uit de straten van Europa te bannen.

Wij roepen op voor een breder verbod op biometrische surveillance

De Reclaim Your FaceLees meer over Reclaim Your Face en ondersteun onze oproep voor een breder verbod! coalitie zet zich al een tijd in om biometrische surveillance uit de Europese straten te weren. We pleiten ervoor dat het verbodZo moet dat verbod eruit zien op biometrische surveillance, zoals dat nu in de voorgestelde AI-Verordening staat, breder wordtDit is waarom wij vechten voor een breder verbod. Zo schreven we een briefHier vind je meer over deze brief aan Europarlementariërs waarin we samen met 53 organisaties vragen om betere bescherming van onze fundamentele rechten door biometrische massasurveillance te verbieden.

De belangrijkste punten uit onze oproep voor een breder en beter verbod op biometrische surveillance in de AI-Verordening zijn:

  • Het verbod moet niet alleen gelden voor handhavingsdoeleinden, maar ook voor bijvoorbeeld commerciële toepassingen.
  • Het verbod moet niet beperkt zijn tot realtime toepassingen, maar ook toepassingen verbieden waarbij de technologie achteraf wordt ingezet.
  • Uitzonderingen op het verbod, waarvan onafhankelijke evaluaties bevestigen dat ze niet voldoen aan de bestaande Europese mensenrechten, moeten worden geschrapt.
  • Discriminerende of manipulatieve vormen van biometrische categorisatie moeten worden gestopt.
  • De risico's van emotieherkenning moeten op een passende manier worden geadresseerd.

Onze oproep wordt gehoord en gesteund

Dragoș Tudorache, één van de leidende Europarlementariërs op de AI-Verordening, heeft aangekondigd dat hij persoonlijk amendementen zal indienen voor een breder verbod op biometrische identificatie op afstand in de openbare ruimte. Hij noemde dit "duidelijk zeer indringend ... in onze privacy, onze rechten".

Dit zei hij nadat meerdere leden van het Europees parlement publiekelijk toegezegd hebben amendementen in te zullen dienen voor een volledig verbod op biometrische massasurveillance in de AI-Verordening. En Europarlementariërs Kim van Sparrentak, Peter Vitanov, Kateřina Konečná en Rob Rooken zich uitspraken voor een vol verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte. Daarbij voegen zij zich bij Svenja Hahn en Brando Benifei die dit eerder al deden.

Deze berichten laten zien dat onze oproep voor een breder verbod brede steun vindt in het Europees parlement. Wij zijn erg blij met dit succes en om te zien dat onze oproep wordt gehoord en gesteund! De stemmen van de tientallen organisaties en meer dan 71.000 burgers die zich achter de oproep van Reclaim Your Face hebben geschaard worden gehoord!

Het heeft zin om je te laten horen

Maar het is nog geen gelopen race. Er zal nog vele maanden onderhandeld moeten worden over de AI-Verordening. Daarom is het nog steeds belangrijk dat we ons laten horen voor betere bescherming van onze rechten en vrijheden en onze open samenleving. Ook jij kunt dat doen door ons burgerinitiatief Reclaim Your Face te ondertekenen.

Disclaimer: Bij het klikken op de link wordt je doorverwezen naar de pagina van het burgerinitiatief Reclaim Your Face. Bij het ondertekenen wordt om persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om je ondertekening geldig te maken, zoals vereist in de Europese Verordening over het Europees burgerinitiatief.Hier vind je de wetgeving die dit vereist

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag