Wij geloven in een open en rechtvaardige informatiesamenleving. Een waarin mensen de macht ter verantwoording kunnen roepen en de status quo effectief kunnen bevragen. Al twee decennia is het onze missie om wetgeving en beleid te beïnvloeden ter ondersteuning van deze visie. We doen dit door middel van belangenbehartiging, campagne en juridische actie, in Nederland en Brussel.

Waar we ons op richten

De manier waarop onze samenleving digitaliseert brengt risico's met zich mee voor de open en rechtvaardige samenleving. Nieuwe technologie wordt veel te vaak gebruikt om mensen te beperken in hun vrijheid en in hun vermogen om hun leven vorm te geven. De overheid houdt ons in de gaten. Grote techbedrijven misbruiken onze kwetsbaarheden en manipuleren onze kijk op de wereld. Het onzorgvuldige gebruik van data leidt tot een codificatie, verhulling en een herhaling van discriminatie.

Twee grondrechten spelen een sleutelrol in de bescherming tegen deze bedreigingen: communicatievrijheid en privacy. Daarnaast zijn ze essentieel als we het emancipatoire potentieel van het internet ten volle willen benutten. Dit is waar Bits of Freedom voor strijdt.

Wat we doen

Wij beïnvloeden wetgeving en beleid. We richten ons daarbij op de bevordering van twee rechten: communicatievrijheid en privacy. We doen onderzoek naar nieuwe wetgeving en nieuwe (toepassingen van) technologie. Wat is daarvan de impact op mensen? Komen ontwikkelingen onze rechten en vrijheden ten goede? Of vormen ze juist een bedreiging? Dit inzicht vertalen we naar beleidsadvies, campagnes, bewustwordingsprojecten en rechtszaken.

De afgelopen twintig jaar zijn we effectief geweest door onze unieke juridische en technische expertise, en door het creatief inzetten van een mix van onderzoek, belangenbehartiging, campagnes en jurdidische actie. We werken in Nederland en in Europa. Als één van de oprichters van European Digital Rights (EDRi) ondersteunen we het werk van EDRi in Brussel en dragen we bij aan de langetermijnstrategie en de veerkracht van ons Europese digitale rechtennetwerk.

Wie we zijn

We zijn een stichting met een vast team, honderden vrijwilligers, een bestuur en een adviesraad. We worden gesteund door duizenden donateurs, bedrijven en fondsen. Om onze onafhankelijkheid te bewaken nemen we geen geld aan van overheden. Onder "Over ons" lees je meer over de mensen in onze organisatie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.