• Menu

0 recente resultaten

Stemwijzer

Zwartboek datalekken

Podcast: Insert User

In het kort, wat was er aan de hand?

Steeds meer persoonlijke gegevens worden opgeslagen in steeds meer databanken. De kans dat die gegevens op straat komen te liggen wordt daarmee steeds groter. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken veroorzaakte identiteitsfraude een groeiend probleem is.

Wat deed Bits of Freedom?

Bits of Freedom hield drie jaar lang een Zwartboek Datalekken bij om de te laten zien dat datalekken aan de orde van de dag waren. En om er voor te zorgen dat er eindelijk druk zou komen om een wet te maken. En die kwam er.

Het werd een dramatisch overzicht: het aantal incidenten waarbij persoonsgegevens onvoldoende beveiligd bleken te zijn was enorm. Het Zwartboek Datalekken had ook nog een ander effect: de beheerders van databanken namen op voorhand al maatregelen om lekken te voorkomen.

Ons doel was om ervoor te zorgen dat een datalek zo snel mogelijk wordt gedicht en dat beheerders van een databank maatregelen nemen om lekken in de toekomst te voorkomen. Omdat het Zwartboek alleen niet voldoende was, deden we ook eenĀ voorstelHier vind je ons voorstel voor een wet die databankbeheerders verplichtte om datalekken direct te melden.

Dit heeft er mede toe geleid dat in 2016 de meldplicht datalekken in de wet is opgenomen. Bedrijven en overheden moeten bij een datalek direct een melding doen bij de Autoriteit PersoonsgegevensZie hier alle informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens over wat te doen bij atalekken en soms ook bij de betrokkenen zelf.

Artikelen over Zwartboek datalekken

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag