Dossiers

We werken binnen vier overlappende programma's aan de volgende dossiers. Op deze pagina's vind je per onderwerp een beknopt overzicht van de stand van zaken, relevante artikelen, links en meer.

Dossier

Kunstmatige intelligentie

Met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmen worden (delen van) beslissingen geautomatiseerd genomen. Dat gaat lang niet altijd goed en als het mis gaat, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Wij vinden daarom dat bij het gebruik van technologie fundamentele rechten beschermd moeten worden, dat beslissingen altijd transparant en controleerbaar moeten zijn en dat er scherp en effectief toezicht moet zijn.

Dossier

Biometrische surveillance

Met biometrische surveillancetechnologie kunnen mensen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gevolgd in de openbare ruimte. Bits of Freedom vindt dat massasurveillance niet thuis hoort in onze straten.

Dossier

Jouw data

Steeds meer bedrijven en overheden verzamelen en analyseren gegevens over jou. Met deze data willen ze je gedrag voorspellen en beïnvloeden. Wij kijken hier zeer kritisch naar.

Dossier

Platformen

Grote platformen als Facebook, Youtube en Twitter hebben bijna een monopoliepositie verworven. Dit geeft hen ongezond veel invloed op onder meer onze cultuur, democratie, economie, vrijheid en privacy. Het moet anders, en Bits of Freedom onderzoekt: hoe dan?

Dossier

Geheime diensten

Geheime diensten hebben de opdracht om onze vrije en open samenleving te verdedigen. Daarvoor krijgen ze het recht om bepaalde instrumenten en methodes te gebruiken. Bits of Freedom waakt in dit verband over onze internetvrijheid en privacy online.

Dossier

Politie

De politie heeft opsporingsmiddelen nodig om zijn werk te kunnen doen, zowel offline als online. Bits of Freedom ziet erop toe dat bij de inzet ervan onze burgerrechten niet in het geding komen.

Dossier

Netneutraliteit

Providers moeten niet de macht krijgen om verschillende pakketjes informatie verschillende prijzen te geven. Streamen via app X mag niet duurder zijn dan streamen via app Y. Dit principe heet netneutraliteit en Bits of Freedom verdedigt het actief.

Dossier

Copyright

Sinds het internet toegankelijk werd voor een breed publiek woedt er een permanente strijd rond copyright. Bits of Freedom waakt voor het belang van de internetgebruiker.

Dossier

Versleuteling

Versleuteling is het gebruik van codes om gegevens te beschermen. Het maakt het internet veiliger. Het maakt internetbankieren mogelijk en jouw gesprekken via Whatsapp of Signal, maar ook zoiets als journalistieke bronbescherming. Bits of Freedom moedigt versleuteling aan.

Dossier

Doe-het-zelf

We houden bedrijven en overheden die onze vrijheid en privacy op internet in gevaar brengen, scherp in de gaten. Maar we helpen jou ook om het heft in eigen hand te nemen, en je eigen veiligheid en vrijheid te verbeteren.

Dossier

Big Brother Awards

Met de Big Brother Awards zetten we elk jaar de grofste privacyschenders in de schijnwerpers. We geven ook een positieve prijs weg, de Felipe Rodriguez Award. Met deze avond laten we zien hoe het is gesteld met het recht op privacy in Nederland.

Afgeronde dossiers

Hier vind je de onderwerpen waar we tot voor kort hard aan hebben gewerkt en waar je ons misschien van kent.

Dossier

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is technologie waarmee je kan worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gevolgd in de publieke ruimte. Bits of Freedom vindt dat massasurveillance niet thuis hoort in onze straten.

Dossier

20 jaar Bits of Freedom

We vieren we dit jaar onze twintigste verjaardag, hoera! En dat vieren we het liefst samen met jullie.

Dossier

Be a Rebel

In actie komen doe je niet alleen, dat doen we samen. Wees een rebel en steun Bits of Freedom!

Dossier

Europese privacyregels

In Brussel werd jarenlang gewerkt aan een privacyverordening, die onze Wet bescherming persoonsgegevens gaat vervangen. Deze herziening was een unieke kans om er voor te zorgen dat jij zelf mag bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Toen dit onderwerp voorlag in het Europees Parlement stak een ongeëvenaarde lobbystorm op. Bits of Freedom weerstand. Met succes.

Dossier

Lobby-tomie, een kijkje achter de lobbyschermen

De nieuwe Europese privacywet is het meest belobbiede stuk wetgeving in Europa tot dusver. Daarom vroegen wij om openbaarmaking van alle lobbydocumenten die de Nederlandse regering ontving. Wie lobbyden? Wat wilden ze? En wat betekent dat voor jou?

Dossier

Stemwijzer

Politieke partijen besteedden in de aanloop naar de verkiezingen in 2010, 2012 en de Europese verkiezingen in 2014 geen of vele te weinig aandacht aan internetvrijheid. Daardoor wisten tech-geïnteresseerde stemmers niet waartussen ze konden kiezen. Wij bedachten een plan.

Dossier

Zwartboek datalekken

Steeds meer persoonlijke gegevens worden opgeslagen in steeds meer databanken. De kans dat die gegevens op straat komen te liggen wordt daarmee steeds groter. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken veroorzaakte identiteitsfraude een groeiend probleem is. Bits of Freedom hield drie jaar lang een Zwartboek Datalekken bij om de te laten zien dat datalekken aan de orde van de dag waren. En om er voor te zorgen dat er eindelijk druk zou komen om een wet te maken. En die kwam er.

Dossier

Podcast: Insert User

Insert_User is een zesdelige podcastserie waarin we de rol van startups in onze maatschappij aan de tand voelen. Wie zijn die startups die onze toekomst willen bepalen? Welke visie hebben zij voor ons voor ogen? En welke rol nemen wij hier nog in als gebruiker van hun dienst of product?

Dossier

Privacy Café

Tijdens een Privacy Café zet je de belangrijkste stappen om je online veiligheid en vrijheid te versterken.

Dossier

Privacy Shield

Het EU US Privacy Shield is de vervanging van het vernietigde Safe Harbor-besluit. Dat besluit zorgde ervoor dat bedrijven makkelijker gegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten konden opslaan en gebruiken. Safe Harbor is uiteindelijk door de rechter vernietigd, omdat de Verenigde Staten de gegevens van de Europese burger niet goed beschermde. Met een grote, internationale coalitie riepen wij op om het belang van de burger voorop te stellen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.