32 berichten
Transparantie

DOSSIER: Platformen post

Help mee het internet gezond te houden

In januari 2017 lanceerde Mozilla de eerste versie van het Internet Health Report: een nieuw opensource-initiatief om de gezondheid van het internet in kaart te brengen. Wat is precies de bedoeling en hoe kun jij hieraan bijdragen?

post

De dilemma’s van digitalisering – 3/3

In een driedelige reeks bespreek ik de enorme impact van digitalisering van gegevens en de frictie die dat kan geven tussen internetvrijheid, privacy en veiligheid. In de vorige twee blogposts stond de toegankelijkheid van persoonlijke gegevens via openbare online-databanken centraal. In deze laatste post van de reeks ga ik in op de transparantiedruk – en […]

post

De dilemma's van digitalisering 1/3

Ergens rond 2005 zei een vriend tegen mij: “De toekomst houd je niet tegen. De digitale ontwikkelingen houd je niet tegen. Je kunt niet voorkomen dat je privacy daardoor onder druk komt te staan.” Toen bedacht ik dat het belangrijk zou zijn om die onafwendbare revolutie dan maar met z’n allen in goede banen te […]

DOSSIER: Stemwijzer DOSSIER: Doe-het-zelf post

Stem wijzer met de juiste kieswijzer

De verkiezingen staan voor de deur. De politiek heeft veel invloed op jouw privacy en internetvrijheid. Er zijn een aantal kieswijzers die duidelijk maken hoe de verschillende partijen over deze onderwerpen denken. Die zetten we voor je op een rijtje. Er is ook één kieswijzer die we afraden als je internetvrijheid wilt meenemen in je overwegingen.

post

Zeg ‘nee’ tegen ‘computer says no’

De overheid moet haar beslissingen altijd kunnen uitleggen.

post

In overheidsspace no one hears you scream

Als we de details van het overheidsbeleid niet kennen, dan kunnen we er ook niets van vinden. En we kunnen dan ook niet op een zinvolle manier vertellen of en hoe het beter kan. Want kritiek hebben is makkelijk, maar van gefundeerde en constructieve kritiek wordt iedereen beter. Gelukkig moet de overheid op verzoek beleidsdocumenten […]

post

Gesprek met ministers over big data in het veiligheidsdomein

Naar aanleiding van het WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige samenleving” nodigde de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur ons uit om samen met een afvaardiging van verschillende partijen met hem en minister Stef Blok (in zijn eigen woorden “in zijn avatar van de minister van Binnenlandse Zaken”, Ronald Plasterk) […]

post

Privacyzorgen over big data-toepassingen bij de overheid

Ruim een jaar geleden verzonden we met 32 partijen een oproep aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, waarin we hem opriepen een fundamentele visie te ontwikkelen rondom het thema privacy in de verhouding tussen overheid en burger. Met een kleine delegatie werden we toen uitgenodigd om meer uitleg te komen […]

post

Please sue us

Each of the Member States of the European Union is required to incorporate European directives into national legislation. If a Member State does not obey this obligation, the European Commission can sue this country in the Court of Justice of the European Union (CJEU). But what actions can a country take if such directives force […]

DOSSIER: Geheime diensten post

Zonder goede uitleg mag minister tapstatistieken AIVD niet geheim houden

Hoe lang zou minister Plasterk de geaggregeerde cijfers over het aantal keer dat de AIVD internet- en telefoonverbindingen aftapt, geheim kunnen houden? Twee jaar geleden vroegen we om de cijfers, maar de minister stuurde ons herhaaldelijk met een kluitje in het riet. Vandaag oordeelt de rechter in ons hoger beroep dat de beslissing van de […]

DOSSIER: Platformen post

Super Stream Me: zonder privacy geen identiteit

Een gedurfd experiment bij een eenvoudige vraag: wat gebeurt er als je besluit om iedere vorm van privacy op te geven? Een hele hoop, maar weinig goeds, bleek in de documentairereeks Super Stream Me. We zetten de drie belangrijkste privacylessen op een rij.

post

Minister is te beroerd om te tellen

De minister van Veiligheid en Justitie moet elk jaar de Tweede Kamer vertellen hoe vaak de politie telefoon- en internetverbindingen heeft afgetapt. Dat is heel belangrijk, omdat die transparantie een waarborg is voor een zorgvuldige inzet van dat opsporingsmiddel. Maar met flauwe smoesjes holt de minister dat vertrouwen steeds verder uit.

post

Een goede start is geen garantie voor een epic win

Afgelopen week publiceerde Vodafone haar tweede transparantierapport. Het eerste rapport was een mooie start, nu kunnen we niet anders concluderen dan dat het daarbij gebleven is. Vodafone geeft inzicht in de problematiek en gevoeligheden, maar maakt geen enkel cijfer over de vorderingen van de Nederlandse overheid openbaar.

DOSSIER: Platformen post

Fix the Internet

De Waag en Fast Moving Targets hebben een tijdsdocument gemaakt over de huidige staat van het web. Elf pleitbezorgers van een vrij en open internet zijn geïnterviewd en vertellen over de geschiedenis van het netwerk, welke problemen ze nu zien en wat voor oplossingen er zouden moeten komen.

post

Maak van de noodzaak een halszaak

Normaal gaan we vooral in op actuele ontwikkelingen, maar in deze blogpost willen we een algemene tendens aan de kaak stellen. Het valt ons namelijk steeds vaker op dat in wetsvoorstellen die onze burgerrechten schenden, zoals in het wetsvoorstel voor de inperking van de bewaarplicht, wordt aangevoerd dat de maatregel ”noodzakelijk” is voor de bestrijding […]