• Menu

0 recente resultaten

Help mee het internet gezond te houden

In januari 2017 lanceerde Mozilla de eerste versie van het Internet Health Report: een nieuw opensource-initiatief om de gezondheid van het internet in kaart te brengen. Wat is precies de bedoeling en hoe kun jij hieraan bijdragen?

Internet als ecosysteem

Mozilla ziet het internet als een publiek ecosysteem waar miljarden mensen van afhankelijk zijn voor hun werk, om kennis op te doen, voor hun relaties, enz. De organisatie richt zich daarbij in het bijzonder op privacy, innovatie, eigenaarschap, diversiteit en vaardigheid online. Daarom is het belangrijk dat het internet gezond blijft. Tekenen van slechte gezondheid in welk deel van het web dan ook, heeft impact op het geheel. Iedereen is immers verbonden.

Daarom is Mozilla gestart om de gezondheidsstatus van het internet in kaart te brengen in het Internet Health Report. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s die een beeld geven van de huidige staat van het internet.

De vijf thema’s volgens Mozilla

  1. Open innovatie – Hoe open is het internet? Kun je zaken online publiceren of uitvinden zonder hiervoor toestemming te hoeven vragen? Zijn de gebruikte technologieën wel transparant en begrijpelijk?
  2. Digitale inclusiviteit – Ben je welkom online? Is toegang tot en gebruik van het internet wel gelijk voor iedereen en welke barrières zijn er?
  3. Decentralisatie – Wie heeft de touwtjes in handen? Een gedecentraliseerd internet, betekent dat het in handen is van velen en niet slechts enkele grote spelers. Wat is de status van het decentrale karakter van het internet?
  4. Privacy en veiligheid – Is het veilig en betrouwbaar? Weet je wat er met je data gebeurt en heb je hier zeggenschap over?
  5. Webgeletterdheid – Wie kan er slagen online? Het is belangrijk dat iedereen over de vaardigheden beschikt om deel te kunnen nemen in de digitale wereld en zodoende zelf kan bijdragen aan de vorming van het web.


Mozilla vraagt jou om hulp

Het is een mooi initiatief van Mozilla om de status van het internet via deze vijf thema’s in kaart te brengen en het verdient dan ook alle steun. Het rapport is nu nog een prototype, maar de bedoeling is om in het laatste kwartaal van dit jaar de definitieve versie van het eerste rapport te lanceren. De bedoeling is om vervolgens jaarlijks met een update te komen van de gezondheidsstatus van het internet.

Om tot de eindversie te komen, zijn de initiatiefnemers ook op zoek naar jouw feedback. Je wordt dus uitgenodigd om mee te denken. Wordt de gezondheidsstatus van het internet op de juiste wijze in kaart gebracht? Worden de juiste vragen gesteld? Missen er belangrijke zaken of heb je andere nuttige input? Laat het de mensen die aan het rapport werken weten!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag