26 berichten
Grondwet

DOSSIER: Versleuteling post

Vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving succesvol te besturen

Internetpolitiek speelt een steeds grotere rol op vrijwel alle beleidsterreinen. Kennis op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen. Bits of Freedom, Internet Society Nederland, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society geven daarom in de volgende brief vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving […]

DOSSIER: Platformen post

Mobilisatie voor digitale rechten

In een digitale samenleving zijn digitale rechten simpelweg onze rechten. Het betreft ons recht op vrije meningsuiting, ons recht op eerbiediging van een privéleven, en het recht op onze bezittingen. Maar wat als de digitale samenleving faalt om onze traditionele rechten en vrijheden te realiseren, en als vrijheden niet altijd kunnen worden verdedigd binnen het […]

DOSSIER: Politie post

We vroegen de minister om een visie, we kregen een gesprek

In reactie op onze oproep aan minister Van der Steur om een visie op privacy te ontwikkelen in de verhouding tussen burgers en overheid, werden we uitgenodigd om langs te komen voor een gesprek op het ministerie. Een prettig gesprek was het inderdaad, maar dat was natuurlijk niet waar we om hadden gevraagd.

DOSSIER: Politie post

Afspraak met de minister over visie op privacy

Precies vorige week verzonden we met 32 partijen een oproep aan de minister van veiligheid en justitie waarin we hem opriepen een fundamentele visie te ontwikkelen rondom het thema privacy in de verhouding tussen overheid en burger. In reactie daarop zijn we officieel uitgenodigd door Ard van der Steur om aanstaande maandag langs te komen. […]

DOSSIER: Politie post

Persbericht: Brede coalitie vraagt visie privacybescherming Ard van der Steur

Een coalitie van 32 organisaties, bedrijven en individuen roept Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, op om een visie te ontwikkelen over de privacybescherming van burgers in de informatiemaatschappij, daarna een publiek debat erover te faciliteren en tot die tijd de behandeling op te schorten van wetten die ertoe leiden dat burgers […]

post

Maak van de noodzaak een halszaak

Normaal gaan we vooral in op actuele ontwikkelingen, maar in deze blogpost willen we een algemene tendens aan de kaak stellen. Het valt ons namelijk steeds vaker op dat in wetsvoorstellen die onze burgerrechten schenden, zoals in het wetsvoorstel voor de inperking van de bewaarplicht, wordt aangevoerd dat de maatregel ”noodzakelijk” is voor de bestrijding […]

post

Schenden communicatiegeheim alleen met rechter

Vrijdagmiddag, vier uur. Waar anderen de koelkast openen voor een biertje, opent Bits of Freedom de website van onze overheid. Het is het vaste tijdstip voor nieuwsberichten over de onderwerpen waar we ons druk over maken. Vandaag is niet anders: alle vormen van communicatie gaan grondwettelijk beschermd worden, lezen we, dus ook elektronische. Waarom is […]

post

Bits of Freedom: Dutch spooks must stop use of PRISM

Today reveals that also the Dutch intelligence services make use of PRISM, the controversial US intelligence program that was exposed by the newspaper The Guardian. Dutch digital rights organization Bits of Freedom demands the immediate halt of this practice and a thorough investigation into the use by the Dutch intelligence services of PRISM and comparable […]

post

Nederlandse overheid broedt op eigen aftapschandaal

Gaat Nederland het Amerikaanse PRISM-schandaal achterna? Te midden van de storm die daarover afgelopen vrijdag is opgewaaid, stelde Kamerlid Van Raak (SP) kritische Kamervragen over de heimelijke voorbereidingen van een massale internettap die in Nederland in volle gang zijn en waarover het – tot nu toe – akelig stil is gebleven.

DOSSIER: Geheime diensten post

Voorstel massale internettap komt in najaar

De overheid wil een massale internettap; wij willen dat niet. Dus dat wordt vechten. Maar niet voordat de wet die de tap moet regelen is geëvalueerd. Daarvoor is nu een evaluatiecommissie aangesteld en een tijdspad bepaald.

post

Bits of Freedom eist échte evaluatie afluisterwet

Zoals we eerder blogden is een wijzigingsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) in de maak, dat het mogelijk moet maken om internetverkeer op grote schaal te onderscheppen. Terwijl de wijziging in een vergevorderd stadium is, kondigde minister Spies onlangs aan dat ze de oude wet nog even vlug zou laten evalueren. […]

DOSSIER: Platformen post

We naderen cruciale dag voor netneutraliteit

Ondanks dat de Tweede Kamer vorig jaar het amendement voor netneutraliteit aannam, kunnen we ons nog niet rijk rekenen. Woensdag 6 maart is een cruciale dag, omdat de Eerste Kamer dan de eindbeslissing zal nemen. Wordt Nederland straks weer voorloper in Europa en gaan we netneutraliteit in de wet krijgen? Waarom is dat zo spannend? […]

post

Cyberonderzoek geen basis voor nieuwe bevoegdheden

Het werd al voor eind juni aangekondigd en vervolgens nog twee keer uitgesteld. Maar op vrijdag 23 december was het dan eindelijk zo ver: de NCTV maakte het Cyber Security Beeld Nederland openbaar. En met het beeld werden ook het overzicht van bestaande wet- en regelgeving en de prioriteiten van de Cyber Security Raad gepubliceerd.

DOSSIER: Platformen post

Europa wil domeinnamen op zwarte lijst plaatsen

Als je op dit moment een domeinnaam wilt registreren kan dat. En je hebt veel vrijheid om te beslissen welke domeinnaam je gebruikt. Maar als het aan de Europese Commissie ligt komt daar verandering in. Ze wil dat door de overheid aangewezen domeinnamen op een zwarte lijst kunnen worden geplaatst.

post

Dutch Senate ‘disappointed’ with Data Retention Directive evaluation

In the same week the Dutch Senate approved a long-anticipated shortening of mandatory retention periods for internet data to six months, it published its correspondence with the Dutch Minister of Security and Justice on the Data Retention Directive evaluation by the European Commission. In a 31 May 2011 letter to the Minister, the Senate considers […]