'Je best doen' is gewoon niet goed genoeg

Eerste Kamer akkoord met kortere bewaartermijn internetgegevens

Datalek: ook bij Politiebond gegevens niet veilig

Zit er in Den Haag altijd twee jaar tussen toezegging en verwezenlijking? Zo lang moesten we op de inkorting van de bewaarplicht internetgegevens wachten. De Eerste Kamer zou zulke vertragingen in de toekomst moeten voorkomen. 

Op 7 juli 2009 zegde toenmalig Minister Hirsch Ballin, tijdens een ongebruikelijk scherp debat (PDF) over de toelaatbaarheid van de verplichte opslag van ons bel- en internetverkeer, toe om de verkorting voor internetgegevens naar zes maanden te beperken. Hiermee werd de ChristenUnie – destijds coalitiepartner in de regering – binnengehaald. ‘Met gezwinde spoed’ zou een aparte reparatiewet bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Pas twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met deze reparatiewet. En op 5 juli 2011, twee weken na de behandeling in de Tweede Kamer en twee jaar na het felle debat in de Eerste Kamer, vond de Senaat het niet eens nodig om hierover te debatteren: bij hamerstuk (PDF) werd de verkorting aangenomen.

Bits of Freedom waarschuwde altijd al voor het doemscenario van zo’n aparte reparatiewet. Waarom heeft het zo lang geduurd? Vooral door de de val van Balkenende IV. Maar dát er vertraging is opgetreden, had voorkomen kunnen worden als de Eerste Kamer een veel robuuster instrument had gehanteerd om de verkorting te realiseren: een novelle. Dan was de bewaarplichtwet überhaupt pas in werking getreden, als de Tweede Kamer akkoord was gegaan met de verkorting.

Eigenlijk had de kritiek van de Eerste Kamer op de bewaarplicht niet eens tot implementatie van de Europese bewaarplichtrichtlijn mogen leiden. Op 29 juni 2011 herhaalde de Eerste Kamer nog maar eens, dat de noodzaak noch de proportionaliteit in haar ogen overtuigend zijn vastgesteld in de Europese bewaarplichtrichtlijn en in een recent evaluatierapport van de Europese Commissie.

Bewezen noodzaak en proportionaliteit zijn vaste criteria van artikel 8 lid 2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Weliswaar is het goed dat de Eerste Kamer kritisch blijft op de bewaarplicht, maar gezien haar staatsrechtelijke taak te waken over onze grondrechten, had haar kritiek over noodzaak en proportionaliteit tot maar één conclusie kunnen leiden: geen bewijs, geen bewaarplicht. Ongeacht de verkorting van de bewaartermijn voor internetgegevens, is en blijft het onverantwoord dat de Senaat de bewaarplichtwet in 2009 heeft geaccepteerd.

Bits of Freedom zal zich voor het vernietigen van de bewaarplicht blijven inspannen. Gelukkig vinden we steeds meer partijen aan onze zijde. Hier lees je al onze activiteiten met betrekking tot de bewaarplicht telecomgegevens, volgens de Europese Toezichthouder Gegevensbescherming de grootste privacyschending in de Europese Unie (PDF).

 1. Ruud

  Het blijft belachelijk dat gegevens überhaupt worden opgeslagen. Hoe dan ook kunnen ze in een strafzaak alleen als indirect bewijs gebruikt worden en de vraag is hoe nuttig het dan nog is.

  Kijk bijvoorbeeld naar hoe de overheid in 2005 omging met een opgeheven hotmail-account bij de moord op Theo van Gogh, met wellicht écht bewijs:
  http://www.nu.nl/internet/618901/e-mails-hofstadgroep-vernietigd-door-fout-aivd.html

  De wet bood in dat geval ruim voldoende mogelijkheden om zelfs e-mails in te kunnen zien (in dat geval ook terecht lijkt mij), maar men is niet in staat om dan snel te handelen en zelfs de huidige beschikbare informatie correct te verwerken.

  Verder lijkt me de vrees reëel dat ooit een keer zo’n database wordt gekraakt, of dat een insider er ongeoorloofd gebruik van maakt. De informatie over wie met wie mailt en waarnaar werknemers googlen kan waardevolle bedrijfsspionage-informatie zijn bij bedrijven.

  Een tweede punt is locatiegegevens van telefoons. Daar is tuurlijk wat meer voor te zeggen, maar bijvoorbeeld in de Deventermoordzaak is er bewijsmateriaal opgevraagd bij KPN, maar dan alleen de gegevens van met welke mast er contact is gemaakt. Dat was er eentje bij Deventer in de buurt. Echter men heeft nageladen om ook de Timing Advance-gegevens op te vragen waarmee kon worden bepaald hoe ver de verdachte daadwerkelijk van de zendmast verwijderd was (wellicht wel heel ver). Toen men dat later wilde navragen bleek dat KPN die gegevens al had verwijderd (na drie maanden gebeurde dat in 1999; geen idee of TA-gegevens nu langer worden opgeslagen, ben ook benieuwd of dat überhaupt in de wet bepaald wordt).

  Mijn stelling dus: afschaffen en de ‘oude’ mogelijkheden -die er al voldoende waren- gewoon beter, effectiever en sneller benutten!

 2. Douwe

  ah, weer een stap dichterbij bij het opheffen van http://www.logmeniet.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.