• Menu

0 recente resultaten

We vroegen de minister om een visie, we kregen een gesprek

In reactie op onze oproep aan minister Van der Steur om een visie op privacy te ontwikkelen in de verhouding tussen burgers en overheid, werden we uitgenodigd om langs te komen voor een gesprek op het ministerie. Een prettig gesprek was het inderdaad, maar dat was natuurlijk niet waar we om hadden gevraagd.

Wij waren met z’n zevenen, een kleine afvaardiging van de oorspronkelijke ondertekenaars van de brief. Tegenover ons zaten vijf ambtenaren en de bewindsman. De laatste opende het gesprek door te aan te geven dat hij hoopte een traditie te doorbreken, namelijk die waarbij de minister van Veiligheid & Justitie de Big Brother Award wint. Hij gunt het anderen ook om eens de prijs te winnen.

Vervolgens beschreef hij het spanningsveld tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de noodzaak om als overheid ook in de cyberwereld aanwezig te zijn. Wat volgde was een prettig gesprek, waarin verschillende problemen bij huidige wetsvoorstellen werden aangekaart. Van toezicht op politie en geheime diensten tot bescherming van contact met bronnen (van journalisten) en cliënten (van advocaten). Er werd af en toe door de ambtenaren meegeschreven.

Maar een visie op privacy – waar we voor kwamen – moet verschillende wetsvoorstellen overkoepelen. En op dat punt kregen we nul op rekest.

We deden ook een aantal suggesties voor onderwerpen die een visie aan de orde zouden kunnen komen: Onderscheid maken tussen gericht en ongericht gegevens verzamelen over burgers, het grondiger uitvoeren van een noodzakelijkheidstoets, het invoeren van horizonbepalingen, het uitvoeren van privacy impact assessments, de inrichting van onafhankelijke toetsing vooraf, de garantie van adequaat toezicht, de toetsing van effectiviteit en het gebruik van cryptografie. Wij zouden graag zien dat de minister hier werk van maakt.

Als je dat nog niet gedaan hebt, kan je de oproep voor een visieopprivacy.nl nu nog ondertekenen! Want het lijkt er sterk op dat de minister nog steeds overtuigd moet worden dat een toekomstbestendige visie op privacy nu harder nodig is dan ooit.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag