Staat vrijheid op internet op de radar van politici?

Bits of Freedom eist échte evaluatie afluisterwet

Minister belooft: eind dit jaar gegevens bij politie veilig

Zoals we eerder blogden is een wijzigingsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) in de maak, dat het mogelijk moet maken om internetverkeer op grote schaal te onderscheppen. Terwijl de wijziging in een vergevorderd stadium is, kondigde minister Spies onlangs aan dat ze de oude wet nog even vlug zou laten evalueren. Dat is te laat: een wetswijziging mag alleen plaatsvinden als de noodzaak daarvan vaststaat, en dat kan pas blijken uit de evaluatie. Uitbreiding van de Wiv mag dan ook alleen als aan strenge eisen is voldaan. Daarom schreven wij een brief aan Spies met daarin zes punten waarop de evaluatie beter moet:

 • Het parlement moet tijdig en zo volledig mogelijk over de resultaten van de evaluatie worden geïnformeerd. Dat kan niet als het parlement pas in een zeer laat stadium van die resultaten op de hoogte wordt gesteld, zoals bij nota van wijziging. Het wijzigingsvoorstel mag daarom pas bij de Tweede Kamer worden ingediend als de resultaten van de evaluatie daarin zijn verwerkt.
 • Om te voorkomen dat de evaluatie anticipeert op de inhoud van het wijzigingstraject – dat reeds in een vergevorderd stadium is – moet het onderzoek worden uitgevoerd door een wetenschappelijk onderzoeksinstelling die op geen enkele andere wijze betrokken is bij het wijzigingstraject of anderszins bekend is geworden met de inhoud daarvan.
 • De begeleidingscommissie die het evaluatieonderzoek begeleid moet naast vier de vertegenwoordigers van de betrokken departementen bestaan uit ten minste één deskundige die bijzondere kennis heeft van het grondrecht op privacy en het grondrecht op communicatievrijheid. Dit vanwege het vrijheidsbeperkende karakter van de bevoegdheden die in de Wiv worden geregeld.
 • Volledige openbaarheid van het evaluatierapport vereist niet alleen dat het rapport zelf maar ook alle onderliggende documenten openbaar worden gemaakt. Bij het openbaar maken deze informatie, zou de begeleidingscommissie een belangrijke toezichthoudende functie kunnen vervullen. Om te zorgen dat een juiste belangenafweging plaatsvindt, is dan wel vereist dat de commissie naast de vier vertegenwoordigers van de betrokken departementen ook uit ten minste vier onafhankelijke experts bestaat.
 • In de huidige aanpak zijn de belangen van burgers onvoldoende vertegenwoordigd. Om dit te veranderen zouden belangenorganisaties moeten worden uitgenodigd om op de uitkomst van de evaluatie te reageren. Dit moet te gebeuren voordat het evaluatierapport in definitieve vorm is opgesteld, zodat de bijdragen van deze organisaties hierin nog kunnen worden meegenomen.
 • Voor zover de evaluatie suggesties doet voor eventuele wijzigingen van de Wiv moeten deze, als ze een privacy-beperkend karakter hebben, voldoen aan de vereisten van de motie-Franken. Kort gezegd: de noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit van deze maatregelen moet vooraf worden aangetoond. En de maatregelen moeten worden vooraf  gegaan door een impact assessment en zijn voorzien van een horizon- en evaluatiebepaling.

 

Lees hier ons volledige advies aan minister Spies.

 1. Remko Lodder

  En terecht! De motie Franken is er niet voor niets, en daar moet naar geacteerd worden. De politici leggen veel te vaak de mening van het volk naast zich neer om perse iets er doorheen te drukken, ook al heeft dat vergaande consequenties voor de burgers zelf. Als hier goed naar gekeken is en er voldoende borgingen en dergelijke zijn, dan is het een stuk acceptabeler dan dat hier niet over nagedacht wordt maar koste wat het kost wordt doorgedrukt. (neemt niet weg dat ik persoonlijk denk dat al die vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen nutteloos zijn en de situatie alleen maar verergeren).

 2. Marcus

  Heel leuk hoor. Maar het is toch publiek geheim dat van het begin van het internet in Nederland de marine inlichtingendienst al het verkeer email/web afluistert. Hier hoor ik niemand over.

 3. Hawick

  Als ambtenaren weigeren zich toetsbaar op te stellen in situaties waar de wet of het parlement er om vragen, dan is sprake van corruptie van ons bestuur.
  [Zie vertaling uit het latijn van het werkwoord corrumpere / corrumpo]
  Het feit dat ambtenaren weigeren op een behoorlijke manier verantwoording af te leggen vat ik op als een signaal dat alle hierbij betrokken abtenaren niet geschikt zijn voor een dergelijke functie.
  Voor de duidelijkheid. Ik doe geen uitspraak over noodzaak/wenselijkheid/onwenselijkheid van het afluisteren van internet verkeer. Dit gaat expliciet over het slecht functioneren van weer een deel van de top van d eNederlandse overheid. diezelfde top die ons ook al een megacrisis in de maag heeft gesplitst.

 4. J.Klein

  Volgens mij worden wij belazerd door de overheid, die heeft ons ook in de EUSSR ingerommeld en ook op ander gebied is het huilen met de pet op. Overal uitzonderingen op en de heren gaan gewoon door er een marxistische staat van te maken weg met die maffia van amtenaren, waar je op je vragen nooit geen fatsoenlijk antwoord krijgt het is altijd dat is van hogerhand opgelegd is de WOII nog niet afgelopen of moet die nog worden verwezenlijk met deze heilstaat?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.