• Menu

0 recente resultaten

Minister belooft: eind dit jaar gegevens bij politie veilig

Persoonsgegevens zijn niet veilig bij de politie. Dat was onze conclusie na onderzoek naar tientallen interne rapporten van de politie. De politie erkende de problemen direct. De minister zegt dat nu alle zeilen worden bijgezet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Begin volgend jaar weten we of dat gelukt is.

De politie overtreedt op grote schaal de wet als het op de bescherming van persoonsgegevens aankomt. Dat was onze schokkende conclusie na onderzoek van tientallen interne rapporten van de politie. Geen enkel politiekorps houdt zich aan alle regels. Eén van de korpsen leeft slechts twintig procent van alle normen na. De beveiliging van de persoonsgegevens is ver onder de maat en vaak worden gegevens die niet langer bewaard mogen worden niet verwijderd.

Zulke schokkende conclusies leveren natuurlijk tal van verontwaardigde reacties op. Politie en politici konden de problemen dan ook niet meer negeren. Korpschef Pim Miltenburg van het korps Gelderland Midden was heel eerlijk: “Dat komt, ik zal het maar ruiterlijk toegeven, omdat we er onvoldoende aandacht aan hebben gegeven.” Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schreef maandag aan de Tweede Kamer:

“De politieorganisatie treft op dit moment de maatregelen die nodig zijn om de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. […] Het resultaat van deze inspanningen zal nauwlettend worden gecontroleerd in de wettelijk voorgeschreven interne auditronde bij de korpsen die na de zomer zal starten.”

De wet verplicht de politiekorpsen om binnen een jaar na het constateren van de gebreken, op die punten een nieuwe controle uit te voeren. Uiterlijk half januari moeten die rapporten er zijn. Vanzelfsprekend zullen wij daar ook bovenop zitten, maar wat ons betreft is dat pas het begin. De korpsen moeten elk jaar gecontroleerd worden, in plaats van elke vier (zoals het nu in de wet is geregeld). Het werk van de politie is te belangrijk om door slordigheden teniet te worden gedaan.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag