• Menu

0 recente resultaten

Staat vrijheid op internet op de radar van politici?

Nooit zijn politici zo aanspreekbaar als vlak voor de verkiezingen. Met nog bijna drie weken te gaan is nu dus het uitgelezen moment om hen te vragen hoe belangrijk zij vrijheid op internet vinden. Om je alvast op weg te helpen hebben wij vijf vragen geformuleerd.

Je kunt de komende weken bijna niet meer over straat zonder aangesproken te worden door een politicus die je probeert te overtuigen om op zijn of haar partij te stemmen. Uit de diverse verkiezingsprogramma’s is al af te leiden of vrijheid op internet bij hen hoog op de agenda staat. Maar als je een politicus op de markt tegen het lijf loopt, kun je het hem of haar natuurlijk ook gewoon vragen. Of misschien krijg je de kans vragen te stellen bij een debat op televisie of bij jou op de universiteit. Of gewoon op Twitter. Wat kun je politici dan allemaal vragen? Nou, bijvoorbeeld:

1. Waarom vallen mijn e-mails eigenlijk niet gewoon onder het communicatiegeheim van de Grondwet?

Waarom je deze vraag zou moeten stellen? Omdat het toch eigenlijk van de zotte is dat een ouderwetse brief niet zomaar onderschept mag worden, maar een e-mail wel. Bits of Freedom pleit er dan ook voor om alle communicatiemiddelen en -vormen grondwettelijk te beschermen. Maar helaas vindt niet elke politieke partij dat even belangrijk. Slechts enkelen hebben dit punt opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

2. Kunt u mij uitleggen waarom het noodzakelijk is om het belgedrag van iedereen een jaar lang te bewaren?

Op grond van Europese regels is jouw provider verplicht om te onthouden met wie je wanneer contact hebt gehad en waar je toen was. De regels zijn ooit eens geïntroduceerd om Nederland veiliger te maken. Hoewel nooit is bewezen dat deze maatregel daarbij helpt, maken ze wel een enorme inbreuk op jouw privacy en communicatievrijheid. Als de politicus niet kan uitleggen waarom het noodzakelijk is om jouw communicatiegedrag zo lang te bewaren, dan zou je kunnen vragen waarom we de bewaarplicht nog hebben.

3. Weet u eigenlijk hoe vaak de politie gegevens bij Twitter of Hyves opvraagt?

Waarom het goed is dat een politicus hierover nadenkt? De politie mag, om haar belangrijke werk goed te kunnen doen, in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden inbreuk maken op onze grondrechten. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van jouw gegevens bij Facebook. Het is wél belangrijk dat de inzet van die opsporingmiddelen controleerbaar is. Maar de politie en de verantwoordelijke minister weigeren tot nu toe, zonder goede onderbouwing, te vertellen hoe vaak de politie aanklopt bij sociale netwerken zoals Facebook en Hyves. Bits of Freedom vindt dat de overheid maximale openheid moet geven over de inzet van opsporingsmethoden, zoals het aftappen van communicatie, het opvragen van persoonsgegevens en de toepassing van spyware. Jij toch ook?

4. Hoe denkt u dat, nu delen via internet zo alledaags is, muzikanten en filmmakers het beste beloond kunnen worden?

Waarom het belangrijk is dat een politicus zich uitspreekt vóór de modernisering van het auteursrecht? Omdat het alternatief ontzettend slecht is voor jouw vrijheid en privacy. Er wordt nu al regelmatig voor een downloadverbod en blokkades van websites gepleit. Daar wordt niemand beter van. Bits of Freedom vindt dat Nederland juist onderzoek moet doen naar nieuwe betaalmodellen voor de distributie van films, muziek en boeken. We willen geen maatregelen die de vrijheid op internet beperken.

5. Waar moet, volgens u, een voorstel voor een maatregel die inbreuk maakt op onze grondrechten aan getoetst worden?

Zou het niet mooi zijn als een politicus alle criteria zomaar zou noemen? Bits of Freedom vindt dat van inbreuken op grondrechten vooraf de noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit aangetoond moet zijn. Dat kan niet zonder ook vooraf de gevolgen voor jouw privacy in kaart te hebben gebracht. Je mag de politicus omhelzen als hij of zij ook nog eens antwoordt dat zo’n maatregel altijd op een wet moet zijn gebaseerd en voorzien moet zijn van een horizon- en evaluatiebepaling. 🙂

We horen graag je ervaringen! Wat was het antwoord? Kon je er iets mee?

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag