1951 berichten
Algemeen

DOSSIER: Gezichtsherkenning DOSSIER: Biometrische surveillance DOSSIER: Politie post

Goed nieuws: politie neemt onze wob over databank voor gezichtsherkenning niet in behandeling

De politie zet stappen op openbaarheid rond haar gezichtsherkenningstechnologie, en heeft ook een deel van de foto’s uit de databank verwijderd. Maar de structurele problemen met dit ingrijpende massasurveillance middel zijn niet opgelost.

post

We stellen graag aan je voor: Meri Urdaneta

“Je telefoon, je computer en het internet kunnen ook middelen zijn om je leven en de samenleving mooier te maken. Het gaat er alleen om dat jij de tools gebruikt en niet andersom.”

DOSSIER: Platformen post

Minister maakt goed begin met wet tegen doxing

De wet is scherp genoeg om geen groot risico te zijn voor jouw uitingsvrijheid, maar behoeft nog wel wat toelichting.

DOSSIER: Kunstmatige intelligentie DOSSIER: Jouw data post

Algorithms need managers, too

During my internship at Bits of Freedom, I researched the use of algorithms for detecting fake news. These are my most important findings.

DOSSIER: Platformen post

Facebook’s dominance makes it difficult to question the truth

Whoever directs our public debate directs us in our thinking, in our worldview and in our truth. This is why it is so harmful we are dependent on a small number of dominant companies for our public debate online.

DOSSIER: Platformen post

How one word took an entire organization off the air

The use of a single word, such as “QAnon”, can be a cause for eternal banishment from social media platforms.

DOSSIER: Geheime diensten DOSSIER: Wat willen we eigenlijk dat de NCTV doet? post

Wat willen we eigenlijk dat de NCTV doet?

Onze reactie op de consultatie van het wetsvoorstel waarmee de illegale praktijken van de NCTV gelegaliseerd moeten gaan worden.

post

Minister schoffeert de zo gelauwerde tegenmacht

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid lijkt een controversiële en ingrijpend wetsvoorstel er stilletjes doorheen te rommelen. Dat is een schoffering van de tegenmacht, waar Den Haag de afgelopen maanden juist zo vol van was. Lees het statement dat wij mede hebben ondertekend.

post

We stellen graag aan je voor: Sam Sammor

“I firmly believe in an open internet and in privacy as a fundamental right. Over the recent years, I have come to realize the importance of educating oneself about online freedom and the value in creating community-driven, open-source products that can contribute to advancements in a wide range of fields.”

DOSSIER: Biometrische surveillance DOSSIER: Gezichtsherkenning post

Als een probleem breed is, moet een verbod dat ook zijn

Ook de Europese toezichthouders roepen op tot een breder verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte

DOSSIER: Biometrische surveillance DOSSIER: Gezichtsherkenning post

Stop de waanzin. Verbied biometrische surveillance!

Zonder structurele bescherming tegen biometrische surveillance zijn we aangewezen op geïmproviseerde middelen. Die maken het (samen)leven niet makkelijker. We willen geen #PaperBagSociety maar een verbod op deze technologie in de openbare ruimte.

DOSSIER: Platformen post

Facebooks dominantie maakt het lastig de waarheid te bevragen

Wie ons publieke debat stuurt, stuurt ons in ons denken, in ons wereldbeeld en in onze waarheid. Daarom is het zo schadelijk dat we heel erg afhankelijk zijn voor een klein aantal dominante bedrijven voor ons publieke debat.

DOSSIER: Geheime diensten post

Update over de sleepwet: Eén stap vooruit, twee stappen terug?

Het Wijzigingsvoorstel op de sleepwet is aangenomen. De verbeteringen daarin gaan niet ver genoeg, maar wel de goede kant op. De nieuw verworven waarborgen mogen niet worden teniet gedaan.

DOSSIER: Platformen post

Hoe één woordje een hele organisatie uit de lucht haalt

Het gebruik van één enkel woord (zoals “QAnon”) kan genoeg zijn voor een eeuwige verbanning van Facebook.

DOSSIER: Kunstmatige intelligentie post

Nederland moet geen genoegen nemen met een matig AI-wetsvoorstel

We schreven de betrokken ministeries aan over het AI wetsvoorstel, omdat we zien dat er nog veel werk aan de winkel is om tot een wet te komen waarin fundamentele rechten effectief beschermd worden.