54 berichten

DOSSIER: Politie post

Hackvoorstel moet van tafel: onze complete analyse

De afgelopen dagen hebben we elke dag al een ‘hoogtepunt’ laten zien van het hackvoorstel, maar natuurlijk hebben we het complete wetsvoorstel regel voor regel geanalyseerd en een reactie geschreven op de consultatie. Vandaag presenteren we het resultaat.

DOSSIER: Politie post

Hack 4: activisten wereldwijd bedreigd door hackvoorstel

Maandag 17 juni opende Minister Timmermans de derde Freedom Online conferentie in Tunesië. De Minister sprak daar uitgebreid met bloggers die hem vertelden over de problemen die zij ondervinden bij hun activiteiten, zoals tegenwerking door autoriteiten. Eén van die problemen is het Nederlandse hackvoorstel. 

post

Bits of Freedom: Dutch spooks must stop use of PRISM

Today reveals that also the Dutch intelligence services make use of PRISM, the controversial US intelligence program that was exposed by the newspaper The Guardian. Dutch digital rights organization Bits of Freedom demands the immediate halt of this practice and a thorough investigation into the use by the Dutch intelligence services of PRISM and comparable […]

post

Nederlandse overheid broedt op eigen aftapschandaal

Gaat Nederland het Amerikaanse PRISM-schandaal achterna? Te midden van de storm die daarover afgelopen vrijdag is opgewaaid, stelde Kamerlid Van Raak (SP) kritische Kamervragen over de heimelijke voorbereidingen van een massale internettap die in Nederland in volle gang zijn en waarover het – tot nu toe – akelig stil is gebleven.

post

Mag Opstelten bij jou op consult?

Heb jij een mening over het concept Wetsvoorstel Computercriminaliteit III en de bijbehorende ontwerp-Toelichting, schroom dan niet en zet hem op papier!

post

Reuters: Amerika en Nederland werken cybersecurity tegen

Reuters meldde deze week dat de Amerikaanse overheid voor digitale oorlogsvoering op grote schaal gaten in software – exploits – inkoopt en dat dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid van het land en haar onderdanen. Daar kan Nederland van leren, want door het hackvoorstel geldt hier een vergelijkbaar gevaar.

DOSSIER: Politie post

Vijf vragen over de hackplannen van Opstelten

Minister Opstelten heeft 2 mei 2013 zijn controversiële hackvoorstel bekend gemaakt. Daarmee wil hij het voor de politie mogelijk maken om in te breken op mobiele telefoons en computers, gebruikers te bespieden en gegevens te vernietigen. Wat dit concreet betekent? We leggen het uit aan de hand van vijf vragen.  

DOSSIER: Politie post

Opstelten grijpt overhaast naar hackbevoegdheid

De politie moet kunnen inbreken op mobiele telefoons en computers, ook in het buitenland. Dat volgt uit een concept-wetsvoorstel dat op 2 mei 2013 door de regering is aangekondigd. Dit lijkt een krachtig middel, maar maakt burgers onnodig kwetsbaar en gaat voorbij aan alternatieve oplossingen. De politie kan namelijk al ingrijpen tegen online criminaliteit maar doet dat onvoldoende omdat zij kennis en mankracht mist. Cybercrime moet dan ook worden aangepakt met meer politie in plaats van meer bevoegdheden.

post

Nederlandse primeur: LeaseWeb publiceert Transparency Report

Op ons verzoek publiceert LeaseWeb als eerste bedrijf in Nederland een Transparency Report. Dat is groot nieuws, omdat openheid over hoe vaak de overheid in onze gegevens snuffelt hard nodig is. En het is groot nieuws voor onze campagne om dat soort informatie openbaar te maken. Want goed voorbeeld doet volgen.

post

OM: "hacken is spannend"

Tek Tok #4 was een wervingspodium voor Team High Tech Crime. De boodschap: professioneel ‘hacken’, wie wil dat nou niet? We zetten de lowlights op een rij.

post

Microsoft Transparency Report voorbeeld voor Nederlandse bedrijven

Op aandringen van diverse organisaties, waaronder Bits of Freedom, publiceert Microsoft vandaag haar 2012 Law Enforcement Request Report.

post

Gevraagd: reacties van ministers op internationaal verzet tegen hackplannen

Tegen de hackplannen van Minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) bestaat internationaal veel verzet. Opstelten lijkt dat weinig te kunnen schelen – althans, tot nu toe. In een open brief vragen wij hem namelijk toch eens uit te leggen hoe hij met de bezwaren van de internationale gemeenschap om zal gaan. Die bezwaren betreffen de grote risico’s […]

post

Bits of Freedom vraagt om 'transparency reports'

Hoe vaak vraagt de politie jouw gegevens op bij bedrijven? De overheid weigert dit te vertellen, dus vragen we het bedrijven zelf.

DOSSIER: Geheime diensten post

Voorstel massale internettap komt in najaar

De overheid wil een massale internettap; wij willen dat niet. Dus dat wordt vechten. Maar niet voordat de wet die de tap moet regelen is geëvalueerd. Daarvoor is nu een evaluatiecommissie aangesteld en een tijdspad bepaald.

post

Komt er een Skype Transparency Report?

In een open brief aan Skype en Microsoft eist Bits of Freedom samen met vele privacyexperts, internetactivisten en journalisten duidelijkheid over wie toegang heeft tot de gegevens van Skype-gebruikers.