• Menu

0 recente resultaten

Hackvoorstel moet van tafel: onze complete analyse

De afgelopen dagen hebben we elke dag al een ‘hoogtepunt’ laten zien van het hackvoorstel, maar natuurlijk hebben we het complete wetsvoorstel regel voor regel geanalyseerd en een reactie geschreven op de consultatie. Vandaag presenteren we het resultaat.

Om je gelijk op het belangrijkste te wijzen: onze bijdrage en dus al onze redenen waarom het voorstel van tafel moet, vind je hier (pdf).

Samengevat:

De voorgestelde hackbevoegdheid is onbegrensd. De maatregel vormt een ernstige inperking van de grondrechten van onschuldige en verdachte burgers wereldwijd, terwijl de noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van de maatregel niet zijn aangetoond. Bovendien heeft de maatregel grote internationale implicaties. De hackbevoegdheid is in strijd met internationaal recht en kan tegenreacties van andere landen uitlokken. Burgers wereldwijd worden daar het slachtoffer van. Verder heeft de hackbevoegdheid gevaarlijke gevolgen voor onze cybersecurity: de inzet van deze bevoegdheid creĆ«ert diverse veiligheidsrisico’s, waardoor Nederland niet veiliger, maar juist onveiliger zal worden. Om deze redenen – afzonderlijk en tezamen bezien – moet het voorstel van tafel.

Het decryptiebevel vormt een stevige inperking van de grondrechten van verdachten en niet-verdachten. Het is in strijd met het rechtsbeginsel dat je niet kan worden gedwongen mee te werken aan je eigen veroordeling en bovendien wordt het maatschappelijk belang van encryptie door zo’n bevel doorkruist. Dit terwijl de noodzaak van deze inperkingen van rechten niet is aangetoond, de maatregel niet effectief is en bovendien makkelijk misbruikt kan worden. Ook dit plan moet dus worden ingetrokken.

Ook zijn we van mening dat het strafbaar stellen van het overnemen van ‘niet-openbare gegevens’ leidt tot een zeer breed verbod, dat belemmerend werkt op de vrijheid van meningsuiting van mensen met een belangrijke functie in een democratische samenleving, zoals journalisten, klokkenluiders en security-onderzoekers. Ook in dit geval ontbreekt de noodzaak die zo’n maatregel vereist, zodat dit voorstel in deze vorm niet in stand kan blijven.

Verder moet de bevoegdheid om informatie ontoegankelijk te maken worden aangepast. Om voldoende recht te doen aan het grondrecht op vrijheid van meningsuiting, moeten de belangen van de verdachte en de aanbieder van de gegevens altijd worden gehoord.

Hoe nu verder? Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat alle reacties bestuderen en het wetsvoorstel aanpassen. Het aangepaste voorstel wordt vervolgens besproken in de Ministerraad en ter consultatie aan de Raad van State voorgelegd. Pas daarna gaat het richting de Tweede Kamer. Dat zal waarschijnlijk tegen het einde van 2013 zijn.

Ondertussen zitten wij niet stil. We bereiden ons voor op een flinke strijd tegen de voorstanders van het voorstel. Want dit voorstel moet van tafel!

Ivo, hoe zou jij al deze ontwikkelingen samenvatten?

opsteltenhacktalles

Steun je onze campagne tegen het hackvoorstel? Laat dat dan duidelijk zien en bescherm je pc tegen ongewenste indringers: koop je stickers hier.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag