0 zoekresultaten ‘wet openbaarheid van bestuur

Berichten

In overheidsspace no one hears you scream

Als we de details van het overheidsbeleid niet kennen, dan kunnen we er ook niets van vinden. En we kunnen dan ook niet op een zinvolle manier vertellen of en hoe het beter kan. Want kritiek hebben is makkelijk, maar van gefundeerde en constructieve kritiek wordt iedereen beter. Gelukkig moet de overheid op verzoek beleidsdocumenten […]

Berichten DOSSIER: Hackwet voor de politie

Niet alles rondom overheidsspyware mag geheim blijven

Vandaag was de zitting bij de Raad van State in een hoger beroep over transparantie over het gebruik van spyware door de politie.

Berichten DOSSIER: Sleepnet voor geheime diensten

Onze buren doen niet zo geheimzinnig

Over de vraag waarom onze buurlanden wél en Nederland geen inzicht in het aftapgedrag van de geheime diensten.

Berichten

Maakt het ons makkelijker, dat kost minder

Iedereen is het er over eens: de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werkt eigenlijk niet en moet worden veranderd. De minister van Binnenlandse Zaken deed een paar maanden geleden een voorstel voor aanpassingen. Maar: het voorstel wil alleen de “administratieve lasten voor bestuursorganen” beperken en de problemen van burgers negeren. Deze wijziging gaat het ons […]

Berichten

Wet openbaarheid bestuur moet op de helling

De overheid moet veel meer informatie actief openbaar maken. Dat is een van de aanbevelingen uit een evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die is gemaakt door de Universiteit van Tilburg in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De onderzoekers concluderen dat de Wob goed werkt als een algemeen kader dat de […]

Berichten DOSSIER: Zwartboek datalekken

Datalek: VNG publiceert naam aanvrager Wob-verzoek

Bits of Freedom heeft opnieuw haar Zwartboek datalekken bijgewerkt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert informatie over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij de naam van de aanvrager zichtbaar is.

Berichten

Goed nieuws! Geen uitbreiding telecomdatabank overheid

Winst! Het ministerie heeft ons in de beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur laten weten dat het Project Dataretentie is stopgezet. In het project onderzocht het ministerie in het kader van de bewaarplicht een grote uitbreiding van de centrale databank met onze telecomgegevens. Dat is nu dus van de […]

Berichten

Right To Know Day, wees erbij

Op 28 september 2010 is de internationale Right to Know dag. Deze dag draait helemaal om het recht op informatie en openbaarheid van bestuur. Bits of Freedom steunt dit initiatief van harte en is erbij. Jij ook?

Berichten

Zeer kritische ontvangst voorontwerp nieuwe WOB

Het voorontwerp voor een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is zeer kritisch ontvangen. Op de conferentie over de nieuwe WOB op 19 mei 2006, waar de Wageningse hoogleraar Recht en Bestuur Van der Meulen het voorontwerp presenteerde, werd vanuit uiteenlopende hoeken kritiek geuit op het ontwerp. Ook heeft het voorontwerp en de wijze waarop […]

Berichten

Nieuwe Wob kiest vooral perspectief van de overheid

et voorontwerp voor de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is bekend geworden. Het ontwerp bevat een veel bredere regeling van het gebruik en de openbaarheid van overheidsinformatie dan de Wob. Het introduceert een aantal aanvullingen op de openbaarheid, zoals openbaarheid van adviezen van de Raad van State op wetsvoorstellen, voordat de regering deze aan […]

Berichten

Ministerie moet alle problemen Wob aanpakken

Het kan nog anderhalve dag: je mening geven over de voorgestelde verslechtering van de Wet openbaarheid bestuur. Morgen sluit de termijn voor het reageren op de consultatie over het wetsvoorstel. Het ministerie wil het laatste drukmiddel van de burger om de overheid te dwingen een beslissing te nemen, de dwangsom, uit de wet te schrappen.

Berichten

We stellen je graag voor aan: Rejo Zenger

Er is dit jaar veel werk te doen voor Bits of Freedom. We zijn daarom erg blij dat we sinds kort maar liefst drie nieuwe collega’s hebben. Samen met hen, én met jullie, kunnen we nog beter opkomen voor internetvrijheid. Vandaag stellen we je graag voor aan onze nieuwe technische burgerrechtenonderzoeker, Rejo Zenger.

Berichten

Landelijke telecomdatabank: 2,6 miljoen opvragingen in 2010

Opsporingsdiensten raadpleegden hun landelijke databank met klantgegevens van alle Nederlandse telefonie- en internetconsumenten in 2010 2,6 miljoen keer. Weliswaar vertoont het aantal opvragingen voor het eerst in de geschiedenis een lichte daling, het aantal antwoorden van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) steeg met 14%.

Berichten

Document tapcijfers openbaar

Na een procedure van bijna drie jaar en een uitspraak van de bestuursrechter heeft het ministerie van Justitie een document openbaar gemaakt met aftapcijfers. Bits of Freedom was in juli 2000 begonnen aan een procedure Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om cijfers te krijgen over het justitieel aftappen in de jaren negentig. Cijfers waren al […]

Berichten

Sdu Uitgevers boos over openbaarmaking documenten

De producent van de Newvote stemcomputers, Sdu uitgevers, heeft bezwaar gemaakt tegen de openbaarmaking van documenten door de gemeente Amsterdam. ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ had bij de gemeente Amsterdam, via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), gevraagd om een grote hoeveelheid documenten die betrekking hebben op de invoering en het gebruik van […]