Wet openbaarheid bestuur moet op de helling

De overheid moet veel meer informatie actief openbaar maken. Dat is een van de aanbevelingen uit een evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die is gemaakt door de Universiteit van Tilburg in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De onderzoekers concluderen dat de Wob goed werkt als een algemeen kader dat de toegankelijkheid van overheidsinformatie aan burgers regelt. Maar juist in een aantal gevallen waarin nadrukkelijk een beroep op de Wob wordt gedaan, functioneert zij in de praktijk niet goed. Veel gebruikers van de Wob beschouwen een beroep op de wet als een laatste redmiddel: “je doet geen beroep op de Wob als je tevreden bent over de informatieverstrekking”.

De onderzoekers signaleren een aantal problemen. De overheid beantwoordt Wob-verzoeken niet binnen de wettelijke termijnen, bepaalde begrippen in de wet leveren onduidelijkheid en meningsverschillen op en mega-verzoeken zorgen voor een grote werklast bij de overheid. Deze mega-verzoeken zijn vaak het gevolg van het ontbreken van bestandslijsten.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de Wob op zijn minst aan modernisering toe is of helemaal vervangen moet worden. Dat alternatief zou moeten worden gevonden in een algemene wet op toegang, toegankelijkheid en gebruik van overheidsinformatie. Tegelijkertijd moet actieve openbaarheid niet alleen op wetgevingsniveau (als hoofdregel voor openbaarheid) een nieuwe en zwaardere invulling krijgen, maar ook praktisch veel beter uit de verf komen. Hierbij moet de overheid meer gebruik maken van ICT.

In het rapport worden buitenlandse voorbeelden genoemd die navolging verdienen. De Amerikaanse Electronic Freedom of Information Act (EFOIA) bepaalt dat overheidsinformatie die twee maal verstrekt is, op internet dient te worden geplaatst. Tevens wordt daar informatie verstrekt over weigeringen op verzoeken om informatie en de reden(en) voor weigering.

De ministeries van Financiën en Economische Zaken zijn onlangs gestart met het online zetten van Wob-verzoeken en de verstrekte documenten.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.