Overwinning op ACTA vraagt om politiek doorpakken

Persbericht: politie overtreedt op grote schaal wet bij gegevensbescherming

Overwinning ACTA in gevaar: Christendemocraten willen uitstel

De politie overtreedt op de grote schaal de wet als het op de bescherming van persoonsgegevens aankomt. Dat blijkt uit rapporten die digitale burgerrechten­beweging Bits of Freedom met tientallen Wob-verzoeken heeft opgevraagd. Bits of Freedom noemt de conclusies schokkend en roept op tot veel strengere controle van de politie en een moratorium op nieuwe bevoegdheden.

De politie heeft op grond van de Wet Politiegegevens (Wpg) sinds een aantal jaar uitgebreide bevoegd­heden voor het verwerken van persoons­gegevens, ook van mensen die niet als verdachte zijn aangemerkt. De Wpg bevat ook normen over hoe de politie met deze persoonsgegevens moet omgaan. Op grond van de Wpg moeten diensten iedere vier jaar controleren of zij aan deze normen voldoen. Bits of Freedom heeft de onderzoeken die eind vorig jaar gedaan zijn met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgevraagd en geanalyseerd. Uit de conclusies blijkt dat de politie de privacynormen van de Wpg op grote schaal overtreedt.

Koninklijke Marechaussee schendt 80% van privacynormen

Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels. De Koninklijke Marechaussee scoort het slechtste: zij leeft minder dan twintig procent van de normen na en dan nog slechts “op hoofdlijnen”. Twaalf korpsen halen voor minstens de helft van de criteria het niveau “voldoet op hoofdlijnen” niet. Slechts drie korpsen weten op meer dan driekwart van de normen een voldoende te scoren. De twee grootste korpsen van het land hebben het beleid nog het beste op orde en laten op “slechts” één vijfde van de normen steken vallen.

De problemen doen zich over de hele breedte van de wet voor. Zo is de beveiliging van de persoonsgegevens vaak ver onder de maat en wordt niet bijgehouden of personen nog bevoegd zijn om toegang te krijgen tot gegevens. Ook worden gegevens die niet langer bewaard mogen worden vaak niet verwijderd.

“Extra controle en moratorium op nieuwe bevoegdheden”

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom reageert geschokt. Rejo Zenger, onderzoeker bij Bits of Freedom: “Het werk van de politie is te belangrijk om teniet te worden gedaan door slordigheden in de toepassing van bevoegdheden. De politie- korpsen moeten de komende maanden keihard aan de slag om het beleid op orde te brengen”. De organisatie eist dat de korpsen gedwongen niet één keer per vier jaar, maar ieder jaar worden gecontroleerd. Ook eist de organisatie een moratorium op nieuwe bevoegdheden. Rejo Zenger: “En zolang de korpsen de regels rondom de gegevensbescherming met de voeten treden, kan er van nieuwe bevoegdheden in ieder geval geen sprake zijn”.

 

 

Onderzoek Bits of Freedom

 

Privacy audits 2012

 1. Keizer

  Loop niet zo te zaniken.

 2. G.Deckzeijl

  Keizer, ben jij soms ook lid van die geuniformeerde club die grappen maakt aan de koffietafel over mensen die zeggen dat ze niks te verbergen hebben? Wat doe je hier eigenlijk als je niet eens normaal kunt reageren? http://tinyurl.com/3m5wfmg
  Speciaal voor onze ouderen: laat ze niet binnen!
  http://tinyurl.com/7f7l5ta
  Er is nl. nog steeds een HUISRECHT in Nederland.
  http://tinyurl.com/83avx4w

 3. Bergh

  De score van de politie in Zeeland ontbreekt, waarom is dat?

  • Rejo Zenger

   In het rapport hebben we daarover geschreven: “De door Bits of Freedom geanalyseerde rapporten hebben betrekking op de Kmar, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en alle regionale politiekorpsen, met uitzondering van het korps Zeeland. Bij het korps Zeeland is een afwijkende systematiek voor het beoordelen van de normen toegepast, waardoor die resultaten zich niet goed laten vergelijken met de overige resultaten.”

  • Bergh

   Dank, ik had het nog niet zover gelezen!

 4. Artvark

  Ik mis de gegevens van de Rijksrecherche, dit is een korps wat onder het OM valt, en misschien daarom niet in het onderzoek megenomen.

 5. Hans

  Vind korps Groningen eigenlijk ook niet zo’n goeie beurt maken: leuke middenmoter met maatregelen die ze al geïmplementeerd hebben, maar scoren zwaar belabert bij het actieplan om de resterende punten aan te pakken.

 6. Adriaan

  Goeie analyse, en vanochtend ook op het nieuws gezien. Mooi dat er wat ruchtbaarheid aan wordt gegeven in de media.

 7. Jeroen

  Goed gedaan!

 8. Jouke

  Waarom wordt aangeraden om geen nieuwe bevoegdheden toe te kennen? Aan welke bevoegdheden moet ik dan bijvoorbeeld denken?

 9. Peter Westerhof

  Sluit mooi aan op de rapportage van het CBP van 2011; http://www.cbpweb.nl/pages/rap_2011_privacyaudit_politie_bod_rapporten.aspx
  .

  Nou ja ‘mooi’, fraai is het beeld niet.
  Plaatsvervangende schaamte is op zijn plaats.

  Ook is het beeld letterlijk nogal zwart/wit aangezien de WOB-copieen de oorspronkelijke criteria-kleuren missen. Daarmee is dus niet alle relevante informatie beschikbaar gesteld.

  • Rejo Zenger

   Niet alle rapporten zijn in zwart/wit aan ons opgestuurd, er zijn ook tal van rapporten in kleur. De rapporten die in zwart/wit zijn aangeleverd, zijn desondanks leesbaar. De tekst erbij geeft voldoende duidelijk aan in welke mate een korps aan een bepaalde norm voldoet.

 10. l.d.broersma

  Met de komst van een nieuwe generatie kritische burgers, zoals jullie vertegenwoordigen, is de alarmfase bij de overheid ingetreden.Dan begrijpen jullie nu zeker wel waarom Donner met hernieuwd eland via de huidige minister Spies probeert zijn zin door te drijven en de WOB ontoegankelijk te maken voor wijsneuzen zoals jullie. En luister nog maar eens naar zijn rapsong ’16 miljoen wijzen wat willen ze bewijzen.’ hij wil geen pottenkijkers, dat is duidelijk. Met de vernieuwde wetgeving kan de overheid zelf bepalen wanneer zij wel en wanneer zij geen inzage toestaan. Dat is in het belang van de machthebbers, en dan heb ik het niet over Spies, die nu voor het karretje wordt gespannen. De burger wordt dmv wetgeving en besluiten steeds meer in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd.

 11. AD. Vocaatje.

  Mijn mening is dat de verwevenheid tussen o.m.en politie veel te ver gaat,het o.m.dient onafhankelijk en onbevooroordeelt te zijn ,maar is dat in de praktijk nooit,zo kunnen de privacy gevoelige gegevens er tussen door sluipen.Niemand trekt aan de bel intern indien er gebruik wordt gemaakt van deze gegevens,sterker nog,er wordt doelbewust,keer op keer gebruik van deze gegevens gebruik gemaakt.Zo ook het geval met geheimhouders gesprekken gegevens der advocatuur,sterker nog,er worden doelbewust advocaten kantoren afgeluistert,getapt,met en zonder behulp van richtmicrofoons,geplaatste microchips,enz..Dus conclusie is dat er vanuit het o.m,gefaciliteert wordt,aangemoedigd wordt om er onwettelijke werkwijzen op na te houden,en zodra het bij de rechtelijke macht aangekaart wordt ,dient het met tientallen tot honderdtallen bewijsmiddellen gestaaft te worden,anders wordt het alsnog van tafel geveegd. Tevens zijn de Beleidsbepalers van veiligheid en Justitie hiervan op de hoogte ,en wordt deze handelswijze juist aangestuurd door Bovengenoemden.

 12. jan rap

  wat ik zo vreemd vind is!! de grootste tegenstander van de nationale politie ! job cohen!! [ amsterdamse sceen!!} krijgt nu ineens een heele hoge [ machts positie] bij deze organisatie . zo kan je toch nog je amsterdamse vriendjes de hand boven het hoofd houden

 13. Bitterzoet

  Onfris vind ik nieuwsgierigheid om angst: ‘ik wil weten wat u doet en wanneer en met wie omdat ìk me dan veliger voel.. ik vertrouw u namelijk bij voorbaat niet’. Onfris. Zo voeden we met elkaar het wantrouwen. Dat is slecht voor ons samen leven. Samenleven doe je op basis van vertrouwen. Mijn vragen: wie hebben voordeel bij wantrouwgroei? Is een aanslag van 1; één, 1 halvegare reden om allemaal op tilt te staan? Wie is die halve gare, waar komt die vandaan, met wie ging die om, door wie op welke wijze beloond.. belofte van veiligheid voor vrouw en kinderen?.. en daar heb je dan je overtredende veiligheidsmedewerkers. Net een lus waar we niet uitkomen.

 14. Hg

  Ik ken iemand die een burgerbaantje had bij de politie die is ontslagen om een integriteitsblunder die in vergelijking hiermee te onbenullig voor woorden is. En op een feestje heb ik een keer uitgebreid met een politie-inspecteur over integriteit gepraat. Hun integriteitsregels zijn voor een normaal mens soms moeilijk vol te houden, die werken door in je privéleven op een manier die tot loyaliteitsconflicten tussen werk en vrienden/familie kunnen leiden.

  Als door beleidskeuzes, slordigheid bij de beslissers hoog in de organisatie, wat dan ook, korpsen op grote schaal de wet overtreden, zoals hier beschreven wordt, dan levert dat in mijn ogen een integriteitsprobleem van de organisatie als geheel op, wat eindeloos veel ernstiger is dan niet-structurele schendingen door individuen onderin de hiërarchie. Een korpschef moet net zo min de keuze mogen maken de wet te overtreden als een inspecteur of iemand met een burgerbaantje. Ik zie niet in waarom de consequenties anders zouden moeten zijn. Als de oorzaak in Den Haag ligt, te weinig middelen om je nog aan de wet te kúnnen houden, dan zouden de korpsen in het belang van hun eigen integriteit luid en duidelijk publiekelijk alarm moeten slaan.

  Ik snap dat ik het van de zijlijn veel simpeler kan voorstellen dan het is voor iemand die die keuzes moet maken, maar is die situatie werkelijk moeilijker dan het conflict tussen persoonlijke loyaliteit en beroepsintegriteit van een politie-inspecteur die ontdekt dat een geliefde die op zich een goed mens is iets vreselijk stoms en helaas strafbaars heeft gedaan?

 15. Notificatieplicht: driedubbelplus winst (4/4) « Bits of Freedom

  […] én onverdachte burgers bij de politie slecht beveiligd zijn. Ons onderzoek uit 2012 wees uit dat informatie niet goed beschermd kan worden tegen onbevoegde toegang. In tussentijd is dat nauwelijks verbeterd. Dat betekent dat […]

 16. Polizei hält Datenschutzbestimmungen nicht ein | Kein Wietpas!

  […] Das niederländische Nachrichtenportal nu.nl berichtet heute über eine Studie der Bürgerrechtsorganisation Bof (Bits of Freedom). […]

 17. Politie overtreedt jarenlang de wet en blijft dat nog even doen – Freedom Inc

  […] al geïmplementeerd moeten zijn. Maar uit onderzoek van Bits of Freedom vier jaar later bleek dat de politie destijds ook al “werkelijk geen enkel korps dat aan alle wettelijke regels [voldeed]” en dat bij de Koninklijke […]

 18. Veiligheid = Privacy | Driekus Vierkant's Vierkrant

  […] niet een beetje. Niet 2%. Niet 10%. Nee, de Marechaussee maakt het het bontst, met 80% schending van de privacynorm. U weet wel, de Marechaussee die onze veiligheid moet waarborgen. Die in 8 op de 10 gevallen uw […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.