• Menu

0 recente resultaten

Overwinning op ACTA vraagt om politiek doorpakken

Het Europees Parlement heeft zojuist tegen het omstreden handelsverdrag ACTA gestemd: een grote overwinning voor internetvrijheid in Nederland en Europa. De Europese Commissie heeft echter al laten weten dat ze, ondanks de tegenstem van het Europarlement, ACTA opnieuw op de agenda zal zetten. Bits of Freedom roept politici in Nederland en Europa daarom op om deze overwinning te gebruiken om een brede discussie te starten over een grondige herziening van het auteursrecht. Alleen dan kunnen er fundamentele oplossingen gevonden worden en kan een comeback van ACTA worden voorkomen.

Europees ‘Nee’ is overwinning voor internetvrijheid en democratie

Bits of Freedom heeft zich samen met haar Europese zusterorganisaties de afgelopen jaren sterk ingezet om ACTA van tafel te krijgen. Gesteund door de protesten van miljoenen Europese burgers hebben we de fundamentele bezwaren tegen het verdrag op de kaart gezet. Dat het Europarlement ondanks procedurele trucjes van de Commissie en een intensieve lobby van de industrie deze bezwaren onderkent, is niet alleen een overwinning voor de internetvrijheid, maar ook voor de Europese democratie.

Nu is het moment voor modernisering auteursrecht

De Europese afwijzing van ACTA biedt politici de ruimte voor een modernisering van het auteursrecht, de enige echte oplossing voor de problemen die ACTA probeert te bestrijden. De Europese Commissie heeft al aangekondigd dat ze vasthoudt aan de procedure bij het Europese Hof van Justitie en ACTA opnieuw op de agenda zal zetten. Het is daarom belangrijk om juist nu door te zetten en de overwinning op ACTA te gebruiken als startpunt voor discussie over een grondige herziening van het auteursrecht. Nederland heeft hierin al belangrijke eerste stappen gezet: het parlement heeft in een motie opgeroepen tegen nieuwe vergelijkbare verdragen te stemmen en het auteursrechtbeleid toe te spitsen op de economische groeimogelijkheden van het internet.

Bits of Freedom gaat er vanuit dit voornemen terug te zullen zien in de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen en dat herziening van het auteursrecht een prominente plek krijgt in het regeerakkoord. We roepen op tot een soortgelijke discussie op Europees niveau en in andere lidstaten. Alleen zo kan voorkomen worden dat de Europese Commissie het verdrag nieuw leven inblaast.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag