Veiligheid voor iedereen: Veilig communiceren

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': veilig communiceren. Met onze directeur Evelyn Austin spraken we over veilige communicatie en over de verschillende manieren waarop de vertrouwelijkheid van onze communicatie kan worden gewaarborgd.

Welke vorm van veiligheid moet volgens jou meer aandacht krijgen?

Een onderschatte vorm van veiligheid is dat van de burger ten opzichte van de overheid. Daarvoor is het van groot belang dat je vertrouwelijk kunt communiceren. Mensen moeten veilig en vertrouwelijk informatie kunnen uitwisselen. Dat is niets nieuws. Het briefgeheim is al sinds 1848 in de Grondwet, direct bij de totstandkoming daarvan, opgenomen. Het concept is echter heel veel ouder: al in het Romeinse recht werd dat briefgeheim beschermd. In een rap digitaliserende wereld staat dit recht onder druk.

In een rap digitaliserende wereld is vertrouwelijkheid van communicatie en het gebruik van encryptie essentieel.

Evelyn Austin

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

Het is voor onze veiligheid belangrijk dat de vertrouwelijkheid van communicatie wordt beschermd. Het moet duidelijk zijn dat het briefgeheim onverminderd van toepassing is in de digitale tijd.. In technische zin is de stimulering van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van encryptie essentieel. Dat is namelijk een van de weinige technologieën waarover we beschikken om die vertrouwelijkheid ook daadwerkelijk af te dwingen.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Om te komen tot de vertrouwelijkheid van communicatie moet een aantal dingen gebeuren:

  • Het briefgeheim moet ook in de digitale context worden beschermd en hooguit worden doorbroken na een voorafgaande toetsing door de rechter. Ook gegevens die over de communicatie gaan, de zogenaamde meta- of gedragsgegevens, moeten beschermd worden.
  • De grootschalige monitoring of scanning van communicatie door aanbieders van communicatiediensten, ook op apparaten van gebruikers ("client side scanning"), moet verboden worden.
  • Op de eigen diensten en platformen van de overheid mag nooit sprake zijn van grootschalige monitoring of scanning van communicatie.

Als onderdeel daarvan moet het gebruik van encryptie worden behouden:

  • De overheid moet de ontwikkelingen, de beschikbaarheid en de toepassing van encryptie stimuleren. Zij moet deze positie ook internationaal uitdragen.
  • Het recht op de ontwikkeling, beschikbaarheid en toepassing van encryptie moet worden vastgelegd in de wet.
  • Bij de digitale aanbieders van communicatiediensten moet worden afgedwongen dat actief wordt gemonitord voor en wordt opgetreden tegen kwetsbaarheden en achterdeurtjes.
  • Alle diensten die worden ontwikkeld moeten worden voorzien van end-to-end encryptie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.