• Menu

0 recente resultaten

Veiligheid voor iedereen: Veilig communiceren

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': veilig communiceren. Met onze directeur Evelyn Austin spraken we over veilige communicatie en over de verschillende manieren waarop de vertrouwelijkheid van onze communicatie kan worden gewaarborgd.

Welke vorm van veiligheid moet volgens jou meer aandacht krijgen?

Een onderschatte vorm van veiligheid is dat van de burger ten opzichte van de overheid. Daarvoor is het van groot belang dat je vertrouwelijk kunt communiceren. Mensen moeten veilig en vertrouwelijk informatie kunnen uitwisselen. Dat is niets nieuws. Het briefgeheim is al sinds 1848 in de Grondwet, direct bij de totstandkoming daarvan, opgenomen. Het concept is echter heel veel ouder: al in het Romeinse recht werd dat briefgeheim beschermd. In een rap digitaliserende wereld staat dit recht onder druk.

In een rap digitaliserende wereld is vertrouwelijkheid van communicatie en het gebruik van encryptie essentieel.

Evelyn Austin

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

Het is voor onze veiligheid belangrijk dat de vertrouwelijkheid van communicatie wordt beschermd. Het moet duidelijk zijn dat het briefgeheim onverminderd van toepassing is in de digitale tijd.. In technische zin is de stimulering van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van encryptie essentieel. Dat is namelijk een van de weinige technologie├źn waarover we beschikken om die vertrouwelijkheid ook daadwerkelijk af te dwingen.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Om te komen tot de vertrouwelijkheid van communicatie moet een aantal dingen gebeuren:

  • Het briefgeheim moet ook in de digitale context worden beschermd en hooguit worden doorbroken na een voorafgaande toetsing door de rechter. Ook gegevens die over de communicatie gaan, de zogenaamde meta- of gedragsgegevens, moeten beschermd worden.
  • De grootschalige monitoring of scanning van communicatie door aanbieders van communicatiediensten, ook op apparaten van gebruikers ("client side scanning"), moet verboden worden.
  • Op de eigen diensten en platformen van de overheid mag nooit sprake zijn van grootschalige monitoring of scanning van communicatie.

Als onderdeel daarvan moet het gebruik van encryptie worden behouden:

  • De overheid moet de ontwikkelingen, de beschikbaarheid en de toepassing van encryptie stimuleren. Zij moet deze positie ook internationaal uitdragen.
  • Het recht op de ontwikkeling, beschikbaarheid en toepassing van encryptie moet worden vastgelegd in de wet.
  • Bij de digitale aanbieders van communicatiediensten moet worden afgedwongen dat actief wordt gemonitord voor en wordt opgetreden tegen kwetsbaarheden en achterdeurtjes.
  • Alle diensten die worden ontwikkeld moeten worden voorzien van end-to-end encryptie.

Lees de reeks

Bits of Freedom lanceert: ‘Veiligheid voor iedereen’

Veiligheid als repressie en law & order is te beperkt en werkt maar voor een beperkte groep mensen. Om bij te dragen aan veiligheid voor iedereen moet er meer aandacht naar andere veiligheidsbehoeften. In deze reeks gaan wij in op hoe die andere behoeften er uit zien.

Veiligheid voor iedereen: Bestaansveiligheid

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Bestaansveiligheid. We vroegen Franciska Manuputty, overlevende van het toeslagenschandaal, naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Klimaatveiligheid

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Klimaatveiligheid. We vroegen Andy Palmen van Greenpeace Nederland naar zijn visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilig je stem laten horen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilig je stem laten horen. We vroegen Vera Prins van Amnesty International Nederland naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilige platformen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilige platformen. We vroegen onze eigen Lotje Beek naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veiligheid op straat

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veiligheid op straat. We vroegen Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete naar haar visie op veiligheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag