Veiligheid voor iedereen: Veiligheid op straat

Vandaag in de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veiligheid op straat. We vroegen Dionne Abdoelhafiezkan naar haar visie op veiligheid. Dionne werkt bij Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve rechtshandhaving en tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld is.

Wat is veiligheid voor jou?

Veiligheid gaat voor mij over bescherming tegen aantasting van sociale, psychische en fysieke veiligheid. Vanuit Controle Alt Delete Neem hier een kijkje op de website van Controle Alt Deletefocussen we ons vooral op dat iedereen zich veilig moet voelen bij de politie en andere wetshandhavers. Dat is nu helaas niet het geval. Denk maar aan etnisch profileren door de politie en de etnisch geladen risicoprofielen die geleid hebben tot het toeslagenschandaal en de onterechte beschuldigingen van DUO-fraude.

Om ervoor te zorgen dat mensen met een migratieachtergrond zich veilig voelen bij wetshandhavers en vertrouwen krijgen in de overheid, moet worden gestopt met het veiligheidsdenken door een witte bril.

Dionne Abdoelhafiezkhan

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

Om ervoor te zorgen dat mensen met een migratieachtergrond zich veilig voelen bij wetshandhavers en vertrouwen krijgen in de overheid, moet worden gestopt met het veiligheidsdenken door een witte bril. Nationaliteit, (vermeende) afkomst of huidskleur zijn nu vaak onderdeel van een risicoprofiel waardoor mensen gecontroleerd worden vanwege die kenmerken in plaats van hun gedrag.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Stop met selectiebeslissingen en risicoprofielen die (mede) gebaseerd zijn op ras; dit is namelijk ook in strijd met het discriminatieverbod.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.