• Menu

0 recente resultaten

Veiligheid voor iedereen: Bestaansveiligheid

Vandaag in de reeks 'Veiligheid voor iedereen': bestaansveiligheid. En daarvoor spreken we met Franciska Manuputty. Zij is overlevende van het toeslagenschandaal en heeft dus zelf meegemaakt hoe veiligheidsbeleid (in dit geval fraudebestrijding) je veiligheid kan aantasten.

Wat is veiligheid voor jou?

Voor mij gaat het om fundamentele veiligheid, waarbij ik het recht heb om te bestaan. Waar mijn bestaansrecht niet door racisme, stereotyperingen of willekeurigheden in het geding komt. Daarvoor moet er meer aandacht zijn voor de bescherming van fundamentele rechten zoals dat in een rechtstaat hoort.

Nu voel ik mij gediscrimineerd omdat mijn identiteit (ook als Moluks zijnde) door de overheid is gecriminaliseerd. Afkomst, gezinssamenstelling en andere willekeurige factoren zijn systematisch misbruikt. Het machtsmisbruik van de overheid heeft langdurig mijn bestaansrecht aangetast. Met alle gevolgen van dien: voor mijn carrière, algemeen functioneren en het bieden van een toekomst aan mijn gezin.

Nu voel ik mij gediscrimineerd omdat mijn identiteit (ook als Moluks zijnde) door de overheid is gecriminaliseerd.

Franciska Manuputty

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

Kamerleden leggen een eed af op de grondwet, waar onze fundamentele rechten in staan. Daar moeten zij zich aan houden. Daarnaast moeten nieuwe wetten getoetst worden aan de wetten waar onze fundamentele rechten in staan. Waar mensen schade geleden hebben door overheidsbeleid, zoals bij het toeslagenschandaal, moet in samenspraak met de slachtoffers maatregelen genomen worden om herstel te bespoedigen en vergelijkbaar onrecht tegen te gaan.

Hiervoor is het erg belangrijk dat politici, ambtenaren en instituties eerlijk zijn, openheid geven en verantwoordelijkheid nemen.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Openheid, transparantie en rechtvaardigheid is cruciaal voor ieders bestaansrecht, en dus voor bestaansveiligheid.

Politici en kamerleden kiezen voor een maatschappelijke functie waarin zij verantwoordelijkheid moeten nemen als volksvertegenwoordiger. Graag wil ik de kamerleden erop wijzen dat met vrijheid ook verantwoordelijkheid komt. Het waarborgen van fundamentele rechten is niet alleen belangrijk voor het herstel van onze democratie, maar ook voor het functioneren van een vrije en democratische rechtsstaat.

Lees de reeks

Bits of Freedom lanceert: ‘Veiligheid voor iedereen’

Veiligheid als repressie en law & order is te beperkt en werkt maar voor een beperkte groep mensen. Om bij te dragen aan veiligheid voor iedereen moet er meer aandacht naar andere veiligheidsbehoeften. In deze reeks gaan wij in op hoe die andere behoeften er uit zien.

Veiligheid voor iedereen: Veiligheid op straat

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veiligheid op straat. We vroegen Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete naar haar visie op veiligheid.

Veiligheid voor iedereen: Veilige platformen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilige platformen. We vroegen onze eigen Lotje Beek naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilig je stem laten horen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilig je stem laten horen. We vroegen Vera Prins van Amnesty International Nederland naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilig communiceren

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilig communiceren. Onze directeur Evelyn Austin vertelt over het belang van vertrouwelijke communicatie voor onze veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Klimaatveiligheid

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Klimaatveiligheid. We vroegen Andy Palmen van Greenpeace Nederland naar zijn visie op veiligheid

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag